måndag 8 maj 2017

Regiondialog om höghastighetsjärnväg

Erica Kronhöffer hållbarhetsdirektör
på SJ var en av de medverkande.
Här presenteras statistik som visar
att persontransporter bara ökar
men gods på järnväg är konstant.
Regeringen har tillsatt något man kallar "Sverigeförhandlingen". De har som uppdrag att förbereda införandet av höghastighetsjärnväg i Sverige. Det handlar om en helt ny modern järnväg som ska transportera personer i 350 km/h. Ändpunkter i Sverige är Stockholm, Göteborg och Malmö. I vårt län blir Jönköping en knutpunkt  eftersom alla banor föreslås korsa denna stad.
    I kalkyler visas på en kostnad av ofattbara 350 tusen miljoner för bygget*. I dag hade Sverigeförhandlingen kallat till regiondialog om nya höghastighetsbanor, på Stora Hotellet i Jönköping, och detta samlade hela 150 personer.

SOM FÖRETRÄDARE för en landsbygdskommun inser jag att risken är att detta projekt kommer bli så dyrt att andra viktiga investeringsobjekt kommer trängas undan. Finessen med banan är att snabbt komma till och från de stora städerna och det är därför uppenbart att denna järnväg kommer driva på den redan nu starka urbaniseringstrenden.
    Ska vi få någon nytta av höghastighetsjärnvägen så måste det samtidigt byggas upp möjligheter för oss landsbygskommuner att kunna pendla in till Jönköping, för att där enkelt och smidigt kunna byta till detta nya tågsystem. Därför borde regionen och trafikverket redan nu satsa ordentligt på Jönköpingsbanan (Nässjö-Jönköping) och Riksväg 30. Intresset är svagt för en kraftfull satsning på dessa linjer. Men jag kommer göra vad jag förmår för att de ska komma med i arbetet som pågår om nya investeringsplaner för infrastruktur, får se hur långt det räcker.

* Trafikverkets kalkyler från maj 2016 gör gällande en kostnad på 230  miljarder, +/- 30 miljarder kronor. I denna kostnad är inte inräknad anslutningar till städernas centralstationer. Med dessa medräknade blir notan cirka 330-350 miljarder kronor. Den danska firman Arup gjorde en liknande oberoende bedömning som hamnade på 351 miljarder. Detta är siffror som också professor Rune Wigblad har hänvisat till som de mest realistiska