söndag 16 januari 2022

Köksbygge, födelsedagsfirande och viktiga relationer

En god tårta serverades vid
dagens födelsedagsfirande
DET HAR VARIT FULL FART hela den här helgen med familjeaktiviteter. Lördagen ägnade vi åt att hjälpa vår dotter och hennes familj med att bygga ett nytt kök i deras nya hus. Under söndagen har vi haft födelsedagsfirande för Annette med närmsta familjen.

NÄR VI NU ÅTER hamnat i ökad smittspridning och tuffare tider blir det än viktigare att vi bryr oss om varandra.  När vardagen förändras och allt är annorlunda blir det alldeles särskilt viktigt med familjen och de nära relationerna. Familjebanden känns starkare och det blir mer viktigare än någonsin att få träffas och ha trevligt tillsammans.

fredag 14 januari 2022

Tacksam för idéer inför jubileumsfirande

I ÅR ÄR DET 75 år sedan Sävsjö blev stad. Efter att det blivit känt att vi planerar för att göra jubileumsaktiviteter har det kommit många tips och idéer. Det är bra! Jag vill gärna att fler hör av sig med förslag på aktiviteter men också på vilka som bör ingå i en jubileumskommitté. Jag vill gärna också ha tips på någon person som kan vara lämplig att anställa för en tid till att hålla ihop arbetet med detta jubileum.

FOTOT VID DETTA inlägg är från när vi för ett antal år sedan hade ett jubileumsfirande kopplat till att stambanan öppnade 1864.

torsdag 13 januari 2022

Två flugor på en smäll vid vaccinering

Till alla som vaccinerade sig delades ut munskydd
VIA ZOOM VAR jag och vår miljöstrateg, Linda Ståhlgren, med på en intressant presentation av en förening som kallas Klimatkommunerna. Föreningen består av ett antal kommuner och regioner som tillsammans jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.
Ett intressant samarbete som kanske kan vara till nytta för oss. Samtidigt är det samarbete vi har via Klimatrådet i Jönköpings län mycket bra, offensivt och kanske tillräckligt för oss. Vi får ta oss en funderare på om vi ska gå med i Klimatkommunerna eller inte.

SÅ VAR DET DAGS för mig och hustrun att också vaccinera oss med spruta nummer tre mot Covid-19. Det var mycket bra att vi samtidigt också erbjöds vaccinering mot den vanliga influensan. Så för oss blev det till att slå två flugor i en smäll med ett stick i vardera armen. 

ORDNINGEN FÖR VACCINERINGEN fungerade alldeles utmärkt och bara idag har över 300 personer vaccinerat sig på Vrigstad vårdcentral. Fantastiskt att se hur vaccineringen sköts på ett alldeles utomordentligt sätt av pensionärer som nu ställer upp för att göra en insats för folkhälsan i denna besvärliga situation. Vi som kommer till vaccineringen får ett trevligt bemötande och blir proffsigt och skickligt hanterade av personal med en makalös erfrenhet. Mycket bra!

onsdag 12 januari 2022

El- och dieselchock kräver handlingskraft

ELFAKTURAN FÖR december har kommit och var minst sagt häftig. Den landade för oss på över sextusen. Samma period ett år tidigare var bara drygt en tusenlapp. Denna rekordökning av elpriset kommer samtidigt som dieselpriset har nått nya toppnivåer, långt över tjugo kronor litern.

VI HEMMA HOS OSS har råd och klarar dessa dramatiskt ökade kostnader. Vi har hyggliga löner och inga barn hemma längre. Men det som händer nu slår hårt och är djupt orättvist mot alla de som det haft tufft redan innan detta dråpslag kom.

JAG KÄNNER STARK empati med alla de som är ensamma i hushållet. De som drabbats av sjukskrivningar. De som numera måste vabba gång på gång för att barnen är sjuka. Alla de som inte haft möjlighet att sätt undan på ett sparkonto för klädkostnader och utrustning till barnen har prioriterats. Jag känner med alla äldre som lever sparsamt med låga pensioner. Det är många som inte längre har möjlighet att leva ett normalt liv med dessa ökade kostnader.

DE HÖGA PRISERNA på el och fordonsbränslen är farliga för Sverige och det behövs politisk handlingskraft och mod för att ta oss ur detta. Regeringens beslut idag om att ge ekonomiskt stöd till drabbade elkunder är en kortsiktig åtgärd som är nödvändig och bra just nu. Viktigast är dock att göra sådant som hjälper långsiktigt om Sverige ska ha vettigt pris på el och fordonsbränsle i framtiden. Vi måste sikta på en fördubblad elproduktion jämfört med i dag. Vi borde ta fram ett system med sänkta energiskatter under de riktigt kalla månaderna. Vi måste också i Sverige och världen komma bort från att elektrifiering är nästan enda lösning på energifrågan. Jag vill påstå att exempelvis glorifieringen av eldrivna fordon är en av orsakerna bakom den elkris vi har nu. Det måste bli en förändring där man också betydligt bättre än idag gynnar andra klimatsmarta bränslen som HVO100, ED95, biogas, etanol och vätgas.

tisdag 11 januari 2022

Firande av Sävsjö stad, terminal och fotboll på KS


För några år sedan var jag med på invigningen av
konstgräsplanen. Nu kan det bli nya fotbollsplaner
i anslutning till denna.
VID ÅRSSKIFTET var det precis 75 år sedan som Sävsjö stadskommun bildades. När kommunstyrelsen hade sitt första sammanträde för det här året var den helt enig om att detta måste uppmärksammas och att planering för firandet bör dras igång så snart som möjligt. Första steget är att ordna en jubileumskommitté och utse en projektledare. I nästa steg kommer ske en planering i samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv och målet är att få till en stor bredd på aktiviteter och engagemang. Läget med smittspridningen gör att större aktiviteter främst ska ske under senare delen av våren och sedan under förslagsvis oktober-november år 2022. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avsätta 850 000 kronor för projektledare och olika omkostnader.

JAG TYCKER DET KÄNNS BRA att med jubileumsåret få dra igång arbetet för något riktigt positivt för oss som bor och verkar i Sävsjö kommun! Jag vill tro att vi snart ska lägga det mesta av den här pandemin bakom oss och att alla som kämpat hårt och sett sin frihet begränsas nu åter ska kunna träffas och umgås under trevliga former! Det har nog aldrig varit mer rätt än nu att påbörja arbetet med firandet av Sävsjö Stad 75 år!

STOCKARYDSTERMINALEN är en av södra Sveriges modernaste när det gäller elektrifiering och teknik. Men allt längre tåg har blivit mer vanligt i Sverige och efterfrågan på längre spår på terminalområdet ökar. Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde information om ett förslag för att möta detta med att förlänga både ett förbigångsspår vid stambanan och ett lastspår på området. Med möjligheten att ta emot tåg som är upp till 650 meter kommer terminalen att vara ett mycket attraktiv också i framtiden både för befintliga och nya kunder men också för nyetableringar av verksamheter på området.

DET ÄR POSITIVT att vi är på gång att ta steg för att utveckla terminalen än mer. Med Stockarydsterminalen kan vi ge förutsättningar för etableringar av företag och skapa nya arbetstillfällen. Men vi kan också göra en stor klimatnytta genom att föra över stora volymer råvaror och gods från gummihjul till järnhjul!

DET HAR TAGIT EN DEL TID för oss politiker att komma till slutligt beslut om de nya fotbollsplaner som Sävsjö FF vill ordna. Vid kommunstyrelsens sammanträde gavs slutligt i uppdrag till serviceförvaltningen att teckna arrendeavtal för att ge möjlighet att för föreningen att anlägga en sjumannaplan och två femmannaplaner i anslutning till konstgräsplanen i Sävsjö.
    Det är viktigt att vi i Sävsjö kommun ger bra möjligheter för föreningar att bedriva verksamhet och utvecklas. Det är alldeles särskilt viktig när satsningen sker för barn och ungdomar! 

måndag 10 januari 2022

Uppstart för vårens KS-arbete och firat fru

PLANERINGEN FÖR årets arbete har tagit full fart. Vi har haft beredning för kommunstyrelsen och det är många stora frågor som kommer de närmsta månaderna. Budget är en sådan stor fråga och alldeles
särkilt investeringarna är något att fundera extra över. Det kommer diskuteras utveckling av Stockarydsterminalen, återvinning och samarbete med föreningar och mycket, mycket mer.

GYMNASIESAMVERKAN är en stor fråga som vi kommer diskutera under året. Frågan handlar om vi ska inleda samarbete med övriga Höglandskommuner om gymnasieskolan. Lars Stjernkvist har utsetts till att göra en förstudie om detta. Idag har kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens presidium samtalat om detta i ett teamsmöte. Vi är alla överens om att gymnasieskolan i Sävsjö är viktig både för elevernas bästa men också för vårt näringsliv.

MÅNDAGEN HAR varit hustruns födelsedag och det har jag och hon firat ikväll med lite god mat. Annette är  mitt livs kärlek men också en vän, livskamrat och ett ovärderligt stöd. Till helgen hoppas vi kunna fira med resten av familjen. 

lördag 8 januari 2022

Ingen covid men bekymmer med väntetider

ÄNTLIGEN HAR jag fått mitt provsvar från covidtestet jag gjorde i onsdags. Tack och lov var svaret negativt! Alltså är det en vanlig förkylning som drabbat mig. Skönt också att jag redan under gårdagen började bli allt bättre och under lördagen kände jag mig frisk.

DET ÄR ETT STORT bekymmer att det tar så lång tid att få svar på covidtest. Om det som i mitt fall tar nästan 4 dygn innebär det förmodligen att många måste förhålla sig som coronasmittade under lång tid. Det ger samhället stora kostnader och påverkar många arbetsplatser och familjer. 

SAMTIDIGT ÄR DEN LÅNGA väntetiden ett signal om att det är rekordmånga som nu tar covidtest. Färsk statistik från Region Jönköpings län visar också att smittan ökar i Sävsjö kommun. 28 bekräftade fall av covid-19 rapporterades under vecka 52. Motsvarande siffra hade vi senast under juni förra året. Jag bedömer att smittspridningen är än högre denna vecka. Vi i Sävsjö kommun har i detta nya läge åter infört distansarbete för alla medarbetare som kan jobba hemifrån. Fysiska möten ställs in eller görs digitala och kafeterior och personalmatsalar stängs tills vidare. En del nya restriktioner har även införts på Familjebadet och i idrottshallarna.

PANDEMIN ÄR INTE ÖVER och vi måste alla åter vara extra försiktiga vid mötet med äldre och sköra personer. Vi har ett ansvar att minska smittspridning också för att så långt vi förmår ska ge våra anställda i vård och omsorg rimliga arbetsförutsättningar. Därför är det viktigt att skydda dig själv och andra genom att vaccinera dig. Vaccin är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom. Håll avstånd. Stanna hemma och provta dig vid symtom. Undvik trängsel. Tvätta händer ofta och använd handsprit när du inte kan tvätta dig. Res med omtanke. Arbeta hemifrån om du har möjlighet.

fredag 7 januari 2022

Stig-Erling betydelsefull för mig och många andra

Jag vill va ett ljus är en av Stig-Erling Alverlins fina sånger
INSPIRERAD AV gårdagens blogginlägg letade jag fram noter från tiden när jag jobbade som körledare. En som gjorde mycket bra körarrangemang för ungdomskör och gospel var Stig-Erling Alverlin. "Stickan" var också vid ett tillfälle hos oss i Gospelkören XL för en körhelg.

 EFTER ATT VID PIANOT spelat en del av Stig-Erlings sånger sökte jag på Facebook efter hans profil. Detta eftersom jag inte sett några inlägg från honom på länge. Det kändes tungt att på detta sätt konstatera att han under år 2021 sorgligt nog hade avlidit.

FÖR MIG PERSONLIGEN betydde Stig-Erling särskilt mycket under den tid när jag i början av 80-talet gick på Liljeholmens folkhögskola. Han lärde mig spela piano med ackord och att hantera Eufonium. Han höll i sång- och musikundervisning och tränade mig i att skriva egna sånger. Framförallt gav han mig självförtroende till att våga använda och utveckla mitt musikintresse. Styrkt av tiden med Stig-Erling vågade jag sedan ta mig an Stockaryds ungdomskör och så småningom gospelkören XL. Det han lärde mig om musicerande kunde jag jobba vidare med och det gav mig tillräckliga färdigheter för att bli antagen som elev vid musiklinjen på Brommaskolan i Stockholm. 

JAG KÄNNER EN STOR tacksamhet till vad Stig-Erling Alverlin har betytt för mig och många, många andra. Jag ser fram emot att en gång i evigheten få mötas igen!

torsdag 6 januari 2022

En fascinerande berättelse

Kommunkören sjunger under firandet av
Sävsjö som Årets kommun
I HÖSTAS medverkade jag på årsmötet för den förening som driver Skolkyrkan för att berätta om hur allt började. Det är inte många som vet den fascinerande historien som ligger bakom och jag fick uppdraget at teckna ner denna. Ett jobb som jag nu dragit igång.

SKOLKYRKAN FÖDDES faktiskt på grund av att det den 26-27 juli 1986 ordnades en VM-deltävling i motocross för 125cc på Hagabanan i Vrigstad. Hela 50 000 besökare förväntades till tävlingarna. Stockaryds ungdomskör, som jag var ledare för, blev inbjudna att stå för underhållningen.

EN IDÈ FÖDDES om att skapa en gemensam gospelkör mellan ungdomar från Vrigstad och Stockaryd och att vi tillsammans skulle skapa något vi kallade Crossgospel.  Det blev en mycket uppskattad insats både på crossbanan och på den gospelkonsert som ordnades i Vrigstad Pingstkyrka. Crossgospel blev startpunkten för en stor gospelkör som kallades kommunkören och så småningom blev det gospelkören XL

GENOM XL skapades ett helt nytt samarbete mellan de kristna församlingarna. I det samarbetet väcktes idén om att utöka detta till att också göra en gemensam insats för barn- och unga med bland annat stöd till elever i skolorna. Jag som ledare för gospelkören fick uppdraget att förankra idén i församlingarna och dåvarande kommunalrådet Uno Nord tog med frågan till kommunen.
Från alla kom positiva besked och den 1 april 1989 började skolkyrkan sitt arbete med Anna Hagström som första anställd. Resten är historia!

SKOLKYRKAN DRIVER nu i samarbete med kommunen ungdomshuset/Fritidsgården "Mejjan". De har verksamheten Mathjälpen och anställda elevstödjare som finns på högstadieskolor och gymnasieskolan Aleholm. Vill du ha del av den kompletta sammanställningen om skolkyrkans historia så hör av dig!

onsdag 5 januari 2022

Enkät från radion och dags för covidtest

Utrustning för dagens provtagning

DET ÄR BÅDE kraftiga förkylningar och ökad smittspridning av coronaviruset just nu. Jag har också börjat känna mig lite hängig och näsan rinner. För att kolla att jag inte blivit covidsjuk gjorde jag idag en provtagning vid vårdcentralen i Sävsjö. Svar kommer på 1177.se inom 48 timmar. 

UPPLÄGGET FÖR PROVTAGNING var mycket effektivt med en minut per patient. Det strömmade nya patienter hela tiden. Jag tycker det är mycket bra att de som har symptom testar sig för att veta om de har covid eller inte.

SVERIGES RADIO har idag ställt en rad frågor inför valrörelsen. Jag har då för min del lyft fram att jag bedömer, och hoppas, att integration ska bli en stor fråga i vår kommun. Bakgrunden är att Sävsjö tillsammans med Nässjö är de kommuner i länet som tagit emot mest nyanlända. Arbetet med integration behöver ekonomiska resurser och uthållighet. I vår kommun är idag 25 procent av kommunernas invånare inte självförsörjande. Det är och kommer bli en allt tyngre ekonomisk börda om inte människor kommer in i jobb eller studier som leder till jobb. Med lyckad Integration/jobbmatchning/utbildning finns möjlighet att företagen får den kompetens de behöver och människor kommer in i samhället. Integrationsfrågan är nog den allra viktigaste frågan i vår kommun just nu och jag hoppas den blir så i valrörelsen också. 

EN ANNAN STOR FRÅGA tror jag kommer bli omställningen inom äldreomsorgen. Allt fler vill bo hemma längre och få stöd i hemmet. Platserna byggs därför inte ut som tidigare bedömts behövas. En större renovering av ett äldreboendet Ringgården i Sävsjö startas upp under kommande år. Det gör också att platserna under ett par års renovering blir än mindre. Jag tror därför att dimensionering av platser i äldreboenden kommer bli en omdiskuterad fråga i valet. 

FÖRETAGSKLIMATET kan också bli en fråga i den lokala valrörelsen En ny näringslivsorganisation SNAB 2.0 sjösätts nu i kommunen och förväntningar på den kommer vara stora. Jag tror också handel, framförallt i Sävsjö centrum kommer bli en fråga i valrörelsen. Landsbygdsfrågorna kommer också vara viktiga och hör delvis i hop med företagande. Det måste vara bra förutsättningar för att bo, leva och bedriva företag i hela Sävsjö kommun.

tisdag 4 januari 2022

Pandemi och ändrat arbetssätt gav minimalt med resande

Bilkörningen i jobbet blir allt mindre
JAG HAR SAMMANSTÄLLT mina bilresor för det gångna året. I antal bilresor syns påverkan som pandemin och omställningen till digitala möten haft på mitt jobb. För 2021 körde jag 63 mil på hela året. Innan pandemin låg jag ibland på upp mot tusen mil jobbresor årligen med bil.

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att när pandemin är över kommer det bli mer resor igen men det kommer aldrig bli som innan. Nu har vi lärt oss hur smidigt det fungerar med digitala möten och det kommer vara vanligaste sättet för möten och konferenser i framtiden. Detta är förstås bra för miljön och effektiviteten men den personliga kontakten och det viktiga snacket i pauserna kommer vara något jag saknar och som är till nackdel i jobbet som kommunalråd.

måndag 3 januari 2022

Vaccinering bokad - covidläget pressar vården

MIN TREDJE DOS av vaccin mot Covid-19 är nu bokad. För mig känns det bra att göra det jag kan för att bidra till minskat tryck på vården och göra livet lite mer drägligt för den sjukvårdspersonal som nu sliter hårt. För mig är också vaccineringen en handling av solidaritet med sjuka och svaga som får en ökad risk att smittas om vaccineringsgraden inte blir tillräckligt hög. 

EN PERSON jag samtalat med fick häromkvällen vänta i telefonkö nästan en timma på 1177. Denne valde då att själv åka till akuten innan svar eftersom sjukdomsläget förvärrades. Väl på akuten blev det sedan åter väntan i över fem timmar och då orkade de inte vänta längre utan åkte hem trots fortsatt svår smärta. För mig en signal om att sjukvården nu är överbelastad.

UPPGIFTER SÄGER säger att över hundra personer testat sig mot Coronasmitta i Sävsjö idag. Många är förkylda men det vi ser är troligtvis en snabb ökning av coronasmitta i vår kommun.

VÄNNER SE TILL att ni är vaccinerade!

söndag 2 januari 2022

Nytt År med pizzatips, stegmål, dieselpris

PÅ NYÅRSDAGEN käkade vi hemma hos oss pizza precis som som många andra. Just denna dag brukar beskrivas som den inofficiella pizzadagen. Nyårsdagen är det nämligen den dag på året då flest svenskar äter pizza.  Vi gjorde denna gång egen pizza men använde goda, hembakade och napolitanska pizzabottnar som vi köpt av Sävsjöföretaget Sigzza. 

Testa gärna dessa fina pizzabottnar du också! Man beställer i förväg via Instagramkontot @Sigzza. Man får sedan hämta de bottnar man beställt på Hägnevägen 23 i Sävsjö. Leverans sker på torsdagar eller efter överenskommelse. Bottnarna är helt klara att toppas, gräddas, och ätas! Betalning sker via Swish.

NÅGON VECKA efter nyår 2020 bestämde hustrun och jag att ha som mål att promenera minst tiotusen steg varje dag. Fram tills nyår 2021 har jag sedan dess klarat detta dagliga mål och dessutom gått en bit till. År 2020 landade jag på 11775 steg i genomsnitt per dag. 2021 ökade jag nästan 1.000 steg till och nådde ett genomsnitt på 12.767 steg per dag sett över hela året. Det är jättekul att kunnat klara av denna målsättning. Framförallt känner jag att jag har mått bra av att motionera mer och förstås har det känts välbehövligt alldeles särskilt det pandemiår vi har bakom oss. Målet för 2022 är att också i år klara minst 10.000 steg varje dag.

DIESELPRISET HAR vid årsskiftet sprängt 20-kronorsvallen. Med en höjning med över en krona kostar priset på macken i Stockaryd idag 20.02. Priset kommer fortsatt öka efter en överenskommelse efter valet mellan JÖK-partierna (S-MP-C). Detta genom en bestämd årlig automatisk höjning. Sammanlagt är cirka 65 procent av priset skatt. Både Trafik­analys och Statens väg- och transportforskningsinstitut har vid analys kommit fram till att skatterna på bensin och diesel redan är betydligt högre än vad som är motiverat.

DENNA ÖVERBESKATTNING är kraftigt landsbygdsfientlig och drabbar alla som bor och driver företag i en kommun som vår. Den hämmar svensk konkurrenskraft och framförallt de gröna näringarna. Priset på sunda bra svenska livsmedel blir nu ännu dyrare. Allt fler invånare kommer av ekonomiska skäl tvingas köpa kött och grönsaker från andra länder. Livsmedel fullproppade med antibiotika och gifter. Varor som fraktats hit av stora och i en del fall undermåliga, koldioxidsprutande, gamla trailerlastbilar från östländer.  Helt klart är att regeringens höjning av dieselpriset drabbar, landsbygden, folkhälsan och miljön negativt! Snacka om att bita sig själv i svansen.

lördag 1 januari 2022

Jag önskar dig ett riktigt Gott Nytt Välsignat År 2022!

ÅRETS FÖRSTA DAG får vi med förväntan blicka framåt mot ett helt nytt år och de möjligheter och utmaningar som ligger framför!

2022 KOMMER är speciellt för oss som politiker eftersom det är ett valår. För mig är det sista året som kommunstyrelsens ordförande och det ska bli roligt att tillsammans med politikerkollegor och medarbetare också det här året få göra en insats för vår kommuns bästa!

SÄVSJÖ STAD FIRAR 75 ÅR så det här är också ett jubileumsår! Det var den 1 januari 1947 som Sävsjö stadskommun bildades och det ska uppmärksammas under kommande år. Jag hoppas att vi i  samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv ska kunna genomföra en rad intressanta aktiviteter och festligheter!

VÄNNER JAG ÄR HELT övertygad om att det kommer bli ett bra år och vill tro att det ska präglas av framtidstro och positiv anda. Tillsammans kan vi uträtta stora saker och ta nya steg framåt! Jag önskar dig  ett riktigt Välsignat och Gott Nytt år 2022!

fredag 31 december 2021

Tack för uppmuntran och stöd under 2021!

Hedrande att i torsdags få ett helt uppslag i Smålands dagblad för
att göra lite reflexioner om året som gått och det som kommer.
I nyårskrönikan under fredagen skrivs att "Sävsjöpolitiken är
synonym med Stefan Gustafsson". Ett hedrande omdöme men många
års framgång för kommunen beror inte på mig utan på att vi är
många som drar åt samma håll, TILLSAMMANS

NÄR JAG SÅ HÄR PÅ årets sista dag blickar tillbaka så är det gångna året helt annorlunda än alla andra.

FÖR MIG PERSINLIGEN är det några händelser jag minns särskilt. Det var en överraskning men stort och hedrande att av mitt parti bli utsedd som Årets Kristdemokrat i Sverige. Det kändes väldigt bra att för vår kommun få underteckna Demokratideklarationen, detta år då demokratin firade 100 år. En väldigt speciell upplevelse var att få möta det trevliga Kronprinsessparet i eget personligt samtal.  För mig och hela familjen var det fantastiskt att få vara med på vigsel och bröllopsfest med min son Johan och hans vackra fru Tilda.

2021 ÄR ÅRET DÅ PANDEMIN har påverkat liv och arbete för oss alla och det som kanske känts svårast av allt har varit att vi inte har kunnat träffas som vi varit vana vid. Coronasmittan har krävt stora insatser av många. Inom kommunen är det vår personal inom vård och omsorg som fått slita allra mest. Men mitt i allt det svåra är jag imponerad av den insats som gjorts av många. Hela civilsamhället klev fram och samarbetade med oss i kommunen. Röda korset, Svenska kyrkan, församlingar och lång rad andra föreningar och organisationer ställde upp för människor som var ensamma och isolerade. Man ordnade med transporter av mat med mera. Det goda samarbetet mellan kommun och civilsamhälle medverkade till att hålla nere smittspridningen i kommunen och skapade hopp och ljus åt många äldre som har haft det tufft under pandemin.

SAMTIDIGT SOM 2021 har präglats av pandemin har det har inte hindrat oss i kommunen från att jobba på och genomföra många saker som blivit bra. Det har gjorts en historiskt stor landsbygdsatsning i Rörvik genom att en länge efterlängtad Gång- och cykelväg har färdigställts och invigts. En byggstart har också skett på en helt ny skola i Rörvik. Skolan ska fortsatt omfatta från förskoleklass till årskurs nio.

INVESTERINGAR SOM varit viktiga är ombyggnationen av Aleholmssskolans entré och uppehållsrum. Det har också tagits flera beslut om satsningar inom fritidsområdet och inom skola och äldreomsorg. Jag tycker det är glädjande att vi under året har kommit överens med företagen om att tillsammans göra en utökad gemensam satsning på näringslivsarbetet. Det är också positivt att vi har fått godkännande av ett statligt ”Elektifieringslöfte” som innebär att vi nu förbereder för att lastbilar som kommer till och från Stockarydsterminalen ska kunna drivas av el. 

INOM NÅGRA OMRÅDEN har vi klivit fram och kämpat lite extra för att få till ändring av för oss dåliga beslut. Regionen beslutade att lägga ner vårt bårhus men vi lyckades få till en lösning där bårhuset räddades och ska nu renoveras och kommer långsiktigt drivas av kommunen. Det kommer fortsatt finnas samarbete med Region Jönköpings län om bårhuset. Ett annat beslut där vi lyckades få gehör för en förändring var regeringens förslag om att skrota biogas som miljövänligt bränsle. Genom samarbete med Region Jönköpings län, Klimatrådet och alla övriga kommuner blev det en ändring av detta tokiga förslag. Biogas ses fortsatt av staten som ett mycket bra och klimatvänligt fordonsbränsle!

EN OVÄNTAD MEN positiv händelse under 2021 som jag tycker var lite speciellt rolig var att vårt fina kommunalhus utsågs till Höglandets vackraste i Smålands Dagblad. Visst är det fint och för mig så roligt att under många år få ha min arbetsplats i denna historiska och fina byggnad!

SÅ HÄR TILL SIST i denna tillbakablick vill jag uttrycka min tacksamhet till alla politiska kollegor och medarbetare i kommunen för gott samarbete! Tack också alla som har hört av sig för att ge uppmuntran och stöd under 2021!