fredag 27 januari 2023

Taklagsfest för fantastisk satsning på högstadieskola

Den nya skolan i Rörvik växer fram allt mer

Under fredagen bjöds entreprenörer och andra gäster på en taklagsfest med
smörgåstårtor från Lilla caféet i Sävsjö.

Med var bland annat  jag som fullmäktiges ordförande tillsammans med
Fredrik Håkansson Barn- och utbildningsnämndens ordförande och
tidigare förvaltningschefen Stefan Claesson.

Den nya skolan byggs alldeles intill den gamla skolan som även under byggtiden
används för undervisning. Den gamla skolan ser liten ut i jämförelse med den
nya skolbyggnaden.

torsdag 26 januari 2023

Almanacka ger bild av utveckling under sekel i Sävsjö


DET ÄR MÅNGA KÄNSALOR som kommer fram när man ska röja och fördela bohag efter någon nära som är avliden. Just nu har vi ett sådant svårt arbete efter min svärmor. Vad ska behållas av barnen med familjer? Vad ska slängas och vad kan skänkas till Erikshjälpen?

DET KOMMER OCKSÅ fram sådant som man inte visste och som är intressant. Jag har haft på min lott att gå igenom lådorna i en stor chiffonje och där fanns många intressanta handlingar och annat som sparats, bland annat almanackor. En del av dessa med personliga anteckningar. 

EN ALMANACKA var från 1923, året då svärmor föddes, och den är alltså hundra år gammal. Utgivare av denna var Linnéa Malmqvist Bok- & pappershandel i Sävsjö. En affär som utöver böcker och papper sålde "Dragspel, Fioler och "Guitarrer av förstklassiga fabrikat". I affären såldes också "Fotografiutensilier såsom kameror, films med mera". Var man intresserad av fotografering fanns redan detta år "Källströms fotografiatelier".

I ALMANACKAN finns många annonser och man fascineras vilken intensiv handel som fanns redan 1923. Möbler, guld skor, livsmedel, kläder, hattar, byggvaror, korgmöbler, sybehör och mycket mer fanns att köpa. Det var redan då torghandel på fredagar men då var första fredagen i varje månad utökad till att också omfatta en djurmarknad med försäljning av "kreatur". Almanackan från Linnéa Malmqvist Bok- & pappershandel i Sävsjö ger intressant bild av Sävsjö stad och hela kommunens utveckling under ett sekel!

tisdag 24 januari 2023

Terminal i bra läge planerar för fortsatt utveckling

Stockarydsterminalens spår kan
förlängas till 650 meter och
få nya växlar
I MITT UPPDRAG som fortsatt ordförande för Stockarydsterminalen AB har jag under dagen haft planering tillsammans med vd Anders Brogård. 

MED FULLMÄKTIGES kloka beslut att köpa av mer mark, i anslutning till terminalområdet, öppnas möjlighet till spårförlängning av lastspår till i första läget 650 meter. Nu tar arbetet fart med att till styrelsemötet den 20 april ta fram de underlag som krävs för att terminalbolaget ska kunna nyttja den nyinköpta marken. Detta för att förlängningen lastspåren sedan ska kunna byggas snabbt.

VI HAR BÖRJAT planeringen för ett ägarmöte med vår största kund. Vi ska samtala om förutsättningar för nytt avtal från 2024 och gemensamma satsningar på klimatsmarta transporter. En översyn av våra elavtal och möjlig energieffektivisering ska genomföras under våren. Bokslutet är inte klart för 2022 men ser troligt ut att det blir ett hyggligt resultat.

måndag 23 januari 2023

Årets första fullmäktige kom tillbaka till gamla Tingssalen

Jubileumskommittén för Sävsjö 75 år samlad
när vi startade arbetet
NÄR FULLMÄKTIGE samlades för årets första sammanträde var man tillbaka i gamla Tingssalen, (Vallsjösalen) i kommunalhuset. En fin sammanträdeslokal som vi åter kan använda. Detta efter att under en lång tid varit i Kulturhuset för att få mer utrymme kopplat till smittorisk för covid-19.

ANDERS VARGA och Erika Tor Rundblad var med och gav en information om utfallet av arbetet med Jubileumsåret, Sävsjö stad 75 år. Något som vann fullmäktiges gillande så till den grad att Göran Häll (S) kände sig föranledd att ta initiativ till en stående applåd.

KRISTIN NILSDOTTER ISAKSSON var med och berättade om kommunens arbete med kris och beredskap. Ett omfattande arbete för att trygga kommunens funktion och viktigaste verksamheter även vid mycket stor påfrestning.

SE FULLMÄKTIGE och min inledning med perspektiv på året som gått och tankar om kommande år på följande videolänk: https://savsjoplay.screen9.tv/media/nmQs4EfVYue5SdsTen3P-w/kommunfullmaktige-23-januari-2023 

söndag 22 januari 2023

En fin gudstjänst med parentation av Kerstin

DET VAR IDAG EN fin gudstjänst i Frikyrkan Stockaryd. Camilla Holst var mötesledare och det bjöds på sång, lovsång och det var flera medverkande. En nystartad söndagsskola var med en stund på gudstjänsten.  En del idag var också en parentation av Kerstin Magnusson. En älskad mamma och svärmor till Annette och mig.

PASTOR FRANZ HAGMAN läste bibelord och berättade om Kerstin. Han delade också ett rörande personligt minne. Vi sjöng tillsammans unisont sången "Hemland där sol ej dalar". Tilda, Lisa och Simon medverkade med fantastisk sång till piano- och gitarrackompanjemang. Dessa sånger var inledning och avslutning av parentationen.

DEN PERSONLIGA delen om Kerstin som fanns med på parentationen kan du läsa på följande länk: https://savsjo.blogspot.com/2023/01/en-fin-gudstjanst-med-parentation-av.html

lördag 21 januari 2023

Foton och positiv respons från nätverksmöte


 Här några bilder som vårt nya kommunalråd Therese Petersson fotade vid gårdagens Trähusnätverk. Bilderna är från lunchen på Eksjö stadshotell, SVT intervju med mig och från mötet på Eksjöhus. Det är glädjande att genomslaget i media blev stort och att det kommit mycket positiv respons!

fredag 20 januari 2023

Konstruktiva samtal vid möte med trähusnätverk

Skrämdump Smålandstidningen fredag 20/1
reportage och foton av Mari Ermeland
Hela artikeln kan läsas på länk i texten
NÄR TRÄHUSNÄTVERKET under fredagen samlade var uppslutningen den största någonsin, alla var där! Bostadsminister Andreas Carlson var med och flera riksdagsledamöter.  Det var med representanter för Region Jönköpings län och alla kommunstyrelseordföranden i Höglandskommunerna. Projekt Smart Housing och Träcentrum var också på plats. Trähusföretagen hade manngrann uppställning!

EFTER EN LUNCH på Eksjö stadshotell var mötet förlagt till Eksjöhus där VD Frida Sherdén gav en kort information om företaget och jag gick igenom upplägget för mötet. 

BOSTADSMINISTER Andreas Carlson redovisade sina och regeringens bedömningar och de ser också att det blir en tuff marknad under närmsta året vad gäller bostäder. Andreas ser som viktigt att som infrastruktur- och bostadsminister föra konstruktiva och goda samtal i dessa ekonomiskt utmanande tider och uttryckte stor tacksamhet över inbjudan till Trähusnätverket.  Andreas berättade att regeringen kartlägger insatser för att öka bostadsbyggande genom att ge länsstyrelserna i uppdrag att klargöra vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna. Han har ökat tempot i regeringen avseende att ta fram reformer för att bland annat minska regelkrångel, sänka trösklarna in på bostadsmarknaden och öka tillgången till byggbar mark. 

Skärmdump från SVT Småland fredag 20/1
reportage/foton Linda Mathillas och Jasmin Akbarzadeh
Inslag kan ses på länk i texten
REGION JÖNKÖPINGS LÄN uttryckte sig positivt till att utifrån sitt regionala utvecklingsansvar aktivt medverka i åtgärder för att förbättra villkoren för trähusbyggande och den svåra situation som är nu. Träcentrum berättade att de gärna är med i olika projekt om kompetensförsörjning och utbildning. Smart Housing ser möjlighet att vara med i utveckling av framtida trähusbyggande.

DET VAR ETT BRA och konstruktivt möte som landade i behov och förslag till både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Alla fick uppdrag att utifrån mötet fundera och agera. Ett nytt möte ordnas lite längre fram! 

SOM SAMMANKALLANDE av Trähusnätverket vill jag uttrycka ett stort tack till alla som var med! Tack för att ni alla bidrog till ett fantastiskt möte av samförstånd, framtidstro och vilja att gemensamt hjälpa till för att ta sig igenom de tuffa tider som väntar!

Länk till inslag i SVT Småland:

Länk till beskrivning av Trähusnätverket:

torsdag 19 januari 2023

Vatten och förberedelse inför möte med husföretag

Torkån genom Sävsjö har mycket vatten nu
DET ÄR MYCKET VATTEN i åar, bäckar och översvämningar på många håll. Det är rejält besvärligt för många men vi har hitills klarat oss hyggligt i vår kommun. Det är inte här den vattenkatastrof som det var 2004. Det verkar numera vara så att det nästan varje vinter vid den här tiden blir mycket vatten och det kommer nu istället för som vårflod. Med att vattnet kommer tidigt på året blir det sedan emellanåt bekymmer med torka på sensommaren.

TORSDAGEN HAR ägnats åt förberedelser inför morgondagens möte med det Trähusnätverk som jag leder. Denna gång är vi på Eksjöhus och alla länets husföretags ledning kommer. Regionpolitiker, riksdagsledamöter och kommunstyrelseordföranden är där. Som grädde på moset kommer denna gång också bostadsminister Andreas Carlson (KD). Jag återkommer i morgon med rapport från mötet.

onsdag 18 januari 2023

Tungt jobb efter svärmor och positivt om Ringgården

 Ringgårdens ska byggas om av Axel Andersson och son
DET ÄR MYCKET SOM ska ordnas när någon nära avlider. Min svärmor dog i fredags och idag har vi haft träff med Per Malmqvist på Begravtjänst i Sävsjö. Det känns tryggt att mötas av gott bemötande och få professionella råd i en svår stund. Under eftermiddagen har vi börjat tömma lägenheten och ordna med praktiska saker. Det är ett arbete som förstås känns tungt. Det är samtidigt väl att det finns många goda minnen och bra att kunna jobba i nära samförstånd med övriga anhöriga.

DET ÄR MYCKET TILLFREDSTÄLLANDE att  det nu är klart att Ringgården ska byggas om och att det lokala byggbolaget Axel Andersson och son får jobbet! Arbetet med framtidens äldreomsorg i Sävsjö stad har varit en av de allra största frågorna under min tid som kommunalråd. Det har varit många turer och känslor bland både oss som politiker men också bland framförallt pensionärsorganisationerna som tyckt att det går för sakta. Det har felaktigt påståtts att politiken fördröjt ärendet och jag har flera gånger fått göra klargöranden om processen. Men nu är det alltså klart och bygget kan under året ta ordentlig fart. Det som är grädde på moset och ett ett stort plus i en svag byggkonjunktur är att det blir ett lokalt bolag som ska göra jobbet. Det är mycket bra att ombyggnationen av Ringgården också blir lokala arbetstillfällen!

tisdag 17 januari 2023

Gör vi rätt saker eller gör vi saker rätt?

En av dagens frågeställningar var om vi gör rätt saker eller
bara försöker göra saker rätt. Något som är värt att klura på!
SOM EN BÖRJAN på budgetarbetet inför 2024 har vi i Sävsjö kommun haft en strategidag i kommunalhuset. Vår ekonomichef Marie Hogmalm redovisade sin bedömning av  kommunens förväntade ekonomiska utveckling. Trots det svåra omvärldsläget ser det ändå hyggligt ut med positiva ekonomiska resultat närmsta åren. Men det har då inte räknats in ökade behov av medel till nämnderna så det blir nog inte enkelt ändå att få ihop en budget med god resultatnivå.

STRATEGISK PLANBERING för framtiden och fokus för verksamheterna var en del av dagen. Kristin Nilsdotter Isaksson, från utvecklingsavdelningen, visade på de utmaningar som finns utifrån snabba och stora  samhällsförändringar. Allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre. Klimatförändringar och integration är några av de områden som måste hanteras.

KRISTIN LYFTE FRAM att det finns lättillgänglig statistik inom många områden. Statistik som är användbar i kommande utvecklingsarbete.  Intressant är att vår kommun i jämförelse med andra kommuner visar sig vara en av Sveriges mest effektiva kommuner. Våra framgångsfaktorer är bland annat politisk stabilitet, samförståndsanda, helhetssyn, ledarskap, ordning och reda. Vi har också en framåtsträvande och förbättrande kultur. Det är bara att glädjande konstatera att vår kommun har ett unikt bra läge för att hantera framtidens utmaningar!

VÅRT NÄRINGSLIVSBOLAG, SNAB, har haft styrelsemöte. Det är en hel del på gång inom bolaget och vi fick den trevliga informationen om att ett Teknikcollege är på gång till Aleholmsskolan. En viktig diskussion på mötet var om den lågkonjunktur som nu slår hårt mot trähusföretagen.

söndag 15 januari 2023

Tankar, planering och tack till fantastisk personal

SÖNDAGEN HAR BLIVIT en dag då Annette och jag varit för oss själva för att bearbeta och hantera tankar efter en älskad mamma och svärmor. Det är också nu mycket praktiskt som börjat att ordna och planera.

DET SOM LIGGER NÄRMAST är möte med Per Malmqvist och begravningstjänst på onsdag och en del saker måste klaras ut innan det mötet. Nästa söndag kommer det bli parentation i Kerstins hemförsamling och den behöver också tänkas igenom.  Känner du Kerstin så kom gärna med till Frikyrkan på söndag klockan 10.00!

IDAG HAR ANNETTE gjort ett eget personligt tackkort som är från oss anhöriga till personalen på Södergården och särskilt avdelningen Anemonen.  Vi kan inte nog säga hur mycket det har betytt med den fina omvårdnaden av Kerstin och det fina bemötande som vi anhöriga fick i en för oss mycket svår situation. Proffsigt, omtänksamt och förtroendeingivande. Stort TACK!

lördag 14 januari 2023

Många tankar men bra strategier med nya kd-ledare

HELA LÖRDAGEN har tankarna på svärmor funnits med. Det värmer så gott att på Instagram och Facebook få del av all respons och fina kommentarer som fortsätter att strömma in. Kerstin var verkligen älskad och omtyckt av många. många!

DET HAR KÄNTS BRA att en del av dagen få vara med partivänner för att samtala om vision, mål och vilka beslut som behövs för att vår kommun ska bli ännu bättre. Stefan Persson är ny ledamot för oss i kommunstyrelsen och han har tillsammans med vårt nya kommunalråd Therese Petersson ordnat strategidagen på ett föredömligt sätt!

fredag 13 januari 2023

Tack Kerstin för all din kärlek mot oss

I NATT FICK ANNETTES MAMMA, och min svärmor, allas vår älskade Kerstin flytta till sitt himmelska hem. Vi är så tacksamma för Kerstin och allt det hon betytt för oss under alla år. Alltid så kärleksfull, omtänksam, generös, uppmuntrande och positiv. Kerstin hade ett stort, varmt hjärta för så många. Saknaden är enorm och de fina minnen är så många.

I ONSDAGS kväll hade hon kämpigt med hälsan och hon kände att hennes tid höll på att ta slut. Jag var hos henne och vi fick tillsammans en kväll jag aldrig kommer glömma. Vi bad böner, kramades hårt och sjöng gamla fina läsarsånger om himlen och Guds omsorg. När jag sagt godnatt och skulle lämna lägenheten hörde jag Kerstin själv sjunga vidare, "Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in, genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin ..." 

NU HAR KERSTIN fått gå in i pärleporten på riktigt och med stor glädje mött sin Evald, syskon och andra nära och kära som gått före. Tack Kerstin för allt vad du betytt för mig och oss alla!

Kerstin visade kärlek till alla barn

Mor och dotter på julafton 2022

Kerstin gillade odling här med ett blad Mangold

Kerstin tillsammans med sina barn, Lars, Bernth och Annette

Med Kerstin i tisdags kväll

torsdag 12 januari 2023

Besök eller se på kommande fullmäktige på webben

Kommunstyrelsens ordförande
Therese Petersson ska nu
försvara förslagen till beslut
NU HAR VI PLANERAT för nästkommande fullmäktige som blir den 23 januari klockan 18.30. Detta möte blir åter i kommunalhuset och i den stora fina Vallsjösalen. Vi är tillbaka efter att ett tag av Covidhänsyn hållit till i Kulturhuset. 

VI SKA DENNA GÅNG besluta om förslag om ett farthinder bakom CircleK i Vrigstad och Pumptrack i Sävsjö. Vi ska behandla en överenskommelse om Patientnämnd och ett förslag till en handlingsplan mot invasiva arter. 

NÄR VI I FULLMÄKTIGES Presidium förberedde mötet bestämde vi att utöver ärendena också ge ledamöterna information om jubileumsåret, Sävsjö stad 75 år och om kris och säkerhetsarbete. 

VET DU ATT FULLMÄKTIGE alltid är offentligt? Alla är varmt välkomna på besök i Vallsjösalen i kommunalhuset eller att ta del av den webbsändning som direktsänds via kommunens hemsida. Du hittar sändningen via följande länk:https://savsjoplay.screen9.tv/

onsdag 11 januari 2023

OBOS satsar stort i Vrigstad trots tufft läge

Överenskommelsen med OBOS gjordes i Sävsjö kommunalhus
DET ÄR ETT ansträngt läge inom byggbranschen och ett av de företag som nu varslar många om uppsägning är OBOS. Vid Smålandsvillan i Vrigstad kom i dagarna besked om ytterligare 80 kollektivanställda som får gå hem till sommaren. Förhoppningen är förstås att konjunkturen vänder och varslen kan dras tillbaka.

DET FINNS TROTS DET dystra läget just nu en framtidstro inom OBOS. Ledningen tror på bättre läge så fort som räntor och energipriser har stabiliserat sig. 

SAMTIDIGT SOM OBOS gav det tunga beskedet om att man varslar personal berättade man om en satsning på drygt en miljard på en ny modern fabrik i Vrigstad och en upprustning av fabriken i Myresjö. För mig känns det fantastiskt att jag fick vara med och landa ner denna mycket stora företagssatsning i vår kommun.  Det kändes högtidligt och stort att tillsammans med  Koncernens vd, Joakim Henricsson, få underteckna en färdigförhandlad avsiktsförklaring där kommunen och OBOS är överens om hur byggnationen ska gå till. Det här kommer bli bra!