måndag 18 januari 2021

Instruktioner för att klara digitalt fullmäktige

DET NÄRMAR sig att vi ska genomföra vårt första digitala fullmäktigemöte. Det finns mycket som kan strula och det märks när jag kollar på erfarenheter runt om landet. I dagens tidning skrivs exempelvis om att fullmäktige i Nässjö kommer hoppa över mötet i januari för de behöver jobba mer med bland annat tekniken.

JAG HAR LAGT en hel del tid på förberedelser för detta fullmäktige och har under dagen sammanställt en instruktion som vi kan använda. Det handlar om vad man ska göra före mötet. Hur man ansluter och en ordning för hur vi hanterar formalia. En hel del går att göra på olika sätt och det bästa är om vi i alla styrelser, nämnder och fullmäktige har en gemensam rutin. Det ökar möjligheten för att alla ska känna sig trygga med mötet och det ökar möjligheten att det förhoppningsvis ska fungera problemfritt på måndag.

söndag 17 januari 2021

Många barn som snörar på grillorna och tack Berne

NÅGRA DAGARS kyla har gjort det möjligt att spola upp en isbana mitt i Stockaryd. Det märks att det är uppskattat för en hel del barn har de senaste dagarna snörat på grillorna och passat på att åka på den fina isen. 

ETT STORT TACK till de som hjälpt till med att spola upp isen. Roligt att det dessa härliga vinterdagar går att åka skridskor här i samhället!

JAG HAR EN TID haft bekymmer med att länkar och delning av inlägg här på bloggen inte fungerat som det ska. Min gode vän Berne Högberg uppmärksammade mig på problemet och har också lagt ner tid på att hjälpa mig med att hitta en lösning! Ett STORT TACK BERNE för din värdefulla hjälp!

fredag 15 januari 2021

Alla sävsjöpolitiker uppläxade av en ledarskribent

JAG GLÄDS ÅT ATT VI har fått en betydligt mer lokal prägel på vår tidning, Smålands Dagblad! Numera har ofta ledarsidan åsikter om vad vi gör i kommunerna här på Höglandet. Dessutom skrivs ut vem som skrivit ledartexten, mycket bra!

I DAGENS LEDARE LÄXAR Per-Ola Nilsson upp alla oss politiker i Sävsjö kommun och det har han rätt att göra om han anser det finns fog för det. Men Per-Ola och hans kamrater på tidningen inser förstås att likaväl som han kan kritisera oss har vi rätt att ge vår syn på saken och lägga tillrätta påståenden i ledartexten.

LEDAREN HAR SIN utgångspunkt i att kommunstyrelsen har beslutat att Sävsjö Camping ska bedrivas som ett kommunalt projekt från denna säsong. Syftet med projektet är att passa på, i dessa osäkra tider för campingverksamhet, att göra en upprustning av campingområdet och sysselsätta personer långt från  arbetsmarknaden.

I LEDARTEXTEN SKRIVS "Säga nej till entreprenörer i tre år är fel av kommunen". Detta är felaktigt. I kommunstyrelsens överläggning klargjordes att det kommer göras en årlig prövning av projektet i samband med budgetprocessen. Projektet har visserligen inriktningen att vara treårigt men det ska också göras en större utvärdering som ska redovisas för kommunstyrelsen efter campingsäsongen 2022. Detta innebär att de finns flera avstämningspunkter och möjligheter att släppa in en privat entreprenör innan de tre åren är till ända om kommunen så vill.

"DET ÄR ANMÄRKNINGSVÄRT om oppositionen , sverigedemokraterna och moderaterna, inte har mer att invända" skriver Per-Ola. Jag tycker också denna beskrivnings antydan är felaktig. Dessa partier, precis som vi övriga, har haft många frågor och synpunkter som diskuterats. Vad vet Per-Ola om vilka samtal som har varit utöver det som tidningen rapporterat? Jag tycker till skillnad från ledartexten att det är en styrka att vi har partier utanför majoriteten som ställer frågor och kräver kompletteringar. Partier som efter beredningsprocessen är beredda att ta ansvar och som ställer upp på kloka beslut för kommunens bästa!

PER-OLA NILSSON menar som slutkläm att detta kommer innebära ekonomiska förluster och att det sänder negativa signaler om företagsklimatet. Det är precis tvärtom! Genom projektet kan upp mot ett tjugotal personer gå från försörjningsstöd till sysselsättning. Människor långt från arbetsmarknaden kan komma i sysselsättning och gå från utanförskap in i arbete och inkluderas i samhället! Dessa kan försörja företagen med den kompetens som behövs. De senaste årens företagsklimatsunderaökningar har visat på att just brist på arbetskraft och kompetens är ett stort förbättringsområde. Detta tillskott borde vara positivt också för företagsklimatet. Dessutom kan en upprustning göras av campingen så att den om två eller tre år åter kan framgångsrikt drivas av en entreprenör.  Det borde också vara positivt för företagsklimatet att vi på detta sätt möjliggör till ett framgångsrikt och långsiktigt upplevelseföretag. Ett företag som förhoppningsvis kan leva på de intäkter den "Nya Sävsjö Camping" kan bära!

DET ÄR NOG INGEN överraskning att jag till skillnad från Per-Ola Nilsson tycker att politikernas beslut om campingen var helt rätt. Det kommer så småningom visa sig att det både hjälper många ur utanförskap och bättrar på företagsklimatet!

Länk till ledaren i Smålands Dagblad:

torsdag 14 januari 2021

Roligt omdöme och fortsatt viktigt ta ansvar

 
Orange linje visar antalet sjukhusvårdade i länet. Blå linje visar antalet
intensivvårdade i länet. Grön linje visar de som vårdas i annat län/region
AV EN KOLLEGA på jobbet fick jag del av att det igår var en insändare i Smålands Dagblad med positiva omdömen om vår kommun. I insändartexten förs fram kritiska synpunkter på en grannkommun och så skriver "Vän av god hushållning" att "Titta på Sävsjö kommun. God hushållning. Skuldfri. Tryggt. Välskött. 

IBLAND FÅR VI RIS och ibland får vi ros! Det är roligt när det ges  positiva omdömen och det är bra att omvärlden ser vilken fin kommun Sävsjö är. När det i olika sammanhang också uttrycks och skrivs ger det energi och inspiration i det dagliga arbetet! 

ANTALET SMITTADE och vårdade på sjukhus med anledning av covid-19 är fortsatt högt i länet. Smittskyddsläkaren beskriver det som att länet hamnat på en hög platå och att en stadig minskning inte går att se i statistiken än. Det är därför viktigt att alla fortsätter ta ansvar och håller avstånd, undviker onödiga sociala kontakter med mera.  Vaccinationen löper på enligt plan i Sävsjö kommun. Vaccinering av våra äldre och mest sårbara invånare på exempelvis särskilda boenden pågår så fort som vi får tillgång till vaccindoser. Rådet är fortsatt att hålla i och hålla ut!

onsdag 13 januari 2021

Njuter av vinterskrud

En bild från en mosse utanför Stockaryd där solen
lyste in så fantastiskt fint i de frostiga grenarna
DET ÄR ARBETE hemifrån som gäller men med små turer till kontoret emellanåt. Idag har vi haft avslutande delen på en utbildning i digitala möten med ordföranden, chefer och sekreterare. Vi lär oss hela tiden och blir bättre och bättre på detta nya sätt att ha politiska sammanträden. 

I ÖVRIGT har det för mig varit pyssel med protokoll och en rad samtal med kommuninvånare och media. Lunchpromenaden blir numera runt omkring Stockaryd och idag blev det en skogspromenad. Det är så makalöst vackert just nu med naturen i vinterskrud!

tisdag 12 januari 2021

Camping och Leader Linné på kommunstyrelse

Sävsjö kommun har beslutat att fortsatt vara
med i Leader Linné

SÄVSJÖ CAMPING var det ärende som föranledde störst diskussioner när kommunstyrelsen hade årets första sammanträde. En helt enig kommunstyrelse beslutade att ställa sig bakom detta tre-årsprojekt.  Kommunstyrelsen avsätter en halvmiljon för projektet under 2021 och tar sedan med i budgetarbetet för kommande års drift och behov av investeringar. En större utvärdering av arbetet ska ske efter säsongen 2022

Sävsjö camping är viktig för turistnäringen och är för många en av de fina besökspärlor som kommunen har att erbjuda både kommuninnevånare och turister. Campingen har ett upprustningsbehov och med pandemin finns i nuläget inte samma möjligheter som tidigare att driva verksamheten kommersiellt. Projektförslaget från socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden är därför helt rätt i tiden. Projektet medverkar till att få fler i sysselsättning bland de som idag står långt från arbetsmarknaden och kan bidra till att genomföra välbehövliga upprustningsprojekt inom campingområdet. Sävsjö camping kan med detta projekt också i framtiden bli en attraktiv campingplats i vår del av Småland!

I ÖVRIGT på kommunstyrelsen beslutades bland annat om en rad medborgarförslag och om fortsatt samarbete inom Leader Linné

måndag 11 januari 2021

Fullmäktigeträning inte bekymmersfritt

INFÖR ATT kommunfullmäktige snart ska genomföra sitt första digitala möte ordnades ett test och träningstillfälle på måndagskvällen. I stort sett fungerade det bra men det var inte bekymmersfritt. 

DET ÄR MÅNGA som ska vara med i det digitala mötet och det kräver mycket bredbandskapacitet. Testet visade att en del av ledamöterna nog måste pallra sig in till kommunalhuset eller något annat ställe med bra bredband för att det ska fungera. Men sammantaget blev det ett bra test och med de lärdomar vi fick ska det fungera när det blir på riktigt om ett par veckor!

söndag 10 januari 2021

En paus från vardagsliv och jobb

Vildmarkstårta från Melins
I DESSA TIDER känns det som att det mesta snurrar kring Corona och Covid-19. Jag läser det mesta jag kommer åt, följer presskonferenser och försöker ta till mig av information från både Sverige och resten av världen. Ibland kan det bli påfrestande både för mig och säkert också för min omgivning. Men det känns ansvarsfullt att både försöka hantera de kommunala frågorna runt denna pandemi rätt, lika väl som jag så långt möjligt förstås vill minska risken att nära och kära drabbas.

DEN HÄR HELGEN har min älskade hustru haft födelsedag. Det har blivit lite enkelt firande och därmed också en trevlig paus från det vardagliga. Jag har bjudit på en av hennes favoriter, raggmunkar. Denna gång med med inspiration från Sara Bäckmo.  I smeten använde jag förutom potatis också jordärtskockor och morötter, gott! Till fikat har vi njutit av den fantastiskt smarriga Vildmarkstårtan från Melins konditori i Sävsjö. Har du inte smakat denna goda unika sävsjötårta så bör du göra det!

fredag 8 januari 2021

Kretslopp Sydost kommer bli bra för oss i Sävsjö kommun

NU HAR  SAMARBETET i det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost dragit igång med ett första direktionsmöte. 

DET VAR ALLDELES före semestern under förra året som vi i åtta kommuner beslutade att gå samman om hantering av avfall.  Vi har i våra kommuner insett att det är en stor utmaning att ta hand om hushållens ökande avfallsmängder samtidigt som miljökraven och kostnaderna ökar. Vi tillsammans med Vetlanda har hanterat de här frågorna bra fram tills nu. Med den här nya samverkan blir vi tillsammans ännu större och starkare. 

KRETSLOPP SYDOST HAR en hög ambitionsnivå och kommer jobba hårt för att tillsammans med våra hushåll minska avfallet. Om vi alla köper färre prylar av bättre kvalitet, återanvänder, säljer, skänker, lånar och byter med varandra så uppstår mindre avfall. Bättre för både plånboken och miljön. Det avfall som ändå uppstår ska vi genom förbundet fortsätta göra allt vi kan för att återvinna. 

FRÅN OCH MED I ÅR är det alltså Kretslopp Sydost som tar hand om ditt avfall. All service fortsätter som tidigare. Soporna hämtas som vanligt. Slamtömningen kommer som vanligt. Återvinningscentraler håller öppet som vanligt.

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att detta nya samarbete kommer bli bra för alla oss innevånare i Sävsjö kommun!

torsdag 7 januari 2021

Demokratin segrade men kan aldrig tas för given

Vice president Mike Pence tillkännager att Joe Biden
är ny president
INFÖR HELA VÄRLDENS ögon utspelades i Washington ett nästan overkligt drama när kongressen i natt skulle utse ny president i USA. Som väl är segrade demokratin och kongressen kunde trots upplopp och hot fastställa valresultatet. Nu är det klart att Joe Biden blir nästa president. 

DET SOM HÄNT i USA är ett varnande exempel på hur skör demokratin kan vara. Det visar på att demokrati aldrig kan tas för given och hur farligt det är när maktgalna och självcentrerade personer får inflytande. Det vi nu fått se hade aldrig hänt utan Donald Trumps lögner och vilseledande av människor. Jag tycker det är tragiskt att se hur företrädaren för det vi brukar kalla världens främsta demokrati nu tvingas bort från Vita huset. Han lämnar inte som en ledare för folket utan som en uppviglare av en mobb huliganer. 

DEMOKRATIN SEGRADE men det som hänt i USA kan också hända här. Vi har numera i Sveriges kommuner, regioner och riksdag politiska partier med värderingar som har rötter i odemokratiska ideologier. Partier som har företrädare som ser Donald Trump som föredöme och som om de fick möjlighet skulle kunna skada också den svenska demokratin. Det som hänt i USA är en allvarlig påminnelse om att aldrig ta demokratin för given och det gäller också oss i Sverige och i Sävsjö kommun!

onsdag 6 januari 2021

Jakten på en mördare gör koppling till Sävsjö

JAKTEN PÅ EN MÖRDARE är en dramadokumentär som fått genomgående goda recensioner. Annette och jag har nu sett färdigt svt-serien som handlar om ett gäng poliser i deras arbete med att lösa det omtalade mordet på tioåriga Helén Nilsson i Hörby 1989.

DET ÄR EN DYSTER bild som målas upp och vi får se många trasiga människor. Samtidigt ges en intressant inblick i polisarbetet runt detta mycket uppmärksammade mordfall. I polisjakten handlar det mest om mordet på Helén men också om andra mordfall som skedde under 80- och 90-talet i södra Sverige. 

I SERIEN NÄMNS Jasminafallet här i Sävsjö och de kopplingar som mördaren Ulf Olsson hade till vår kommun. Jasminas försvinnande 1997 är fortfarande ett olöst mysterium. Efter att sett denna svt-serie inser man att Ulf Olsson skulle kunna ligga bakom Jasminas försvinnande likaväl som det kan finnas många andra orsaker. 

SVT SERIEN Jakten på en mördare är spännande, gripande och otroligt sorglig på samma gång. Serien är välgjord och man flyttas tillbaka till hur Sverige såg ut under de här åren. Det ges också en bra bild av de problem som fanns med polisens organisation och ledarskap. Jag tycker Jakten på en mördare är väl värd att se!

tisdag 5 januari 2021

Bra om vi är många som nattvandrar just nu

Hustrun och jag har varje kväll de här helgerna
vandrat runt i Stockaryd
MARITA JOHANSSON, en av våra viktiga vård- och fältare, bekräftar  i dagens tidning att psykisk ohälsa ökar just nu bland ungdomar. Pandemin har inneburit hemstudier i skolan och att fritidsgårdar och andra aktiviteter är stängda. Faktorer som gör att "Det är en uppgivenhet och trötthet bland ungdomar" 

JAG HAR UNDER HÖSTEN känt en ökande oro för våra ungdomar. Det var en av anledningarna till att jag i mitt jultal uppmanade oss vuxna att de här helgerna vara ute mer och "nattvandra" i alla våra orter. Vi behöver nu alla anstränga oss lite extra för att se och möta ungdomar. Det skapar lugn och gör också ungdomar mer trygga när vi är synliga.

måndag 4 januari 2021

Bättre smittläge och vaccinering fortsätter

VACCINERINGEN mot covid-19 fortsätter efterhand som kommunen får tillgång till doser. I enlighet med kommunens planeringen är det riskgrupper som är prioriterade och fram tills nu har ungefär 70 personer vaccinerats.

DET VAR I KOMMUNEN för någon vecka sedan ett stort bekymmer med högt smittläge och med att vi fått in smitta inom vård- och omsorg. Läget i kommunen är nu något lugnare och som väl har smittan inom kommunens vård och omsorg stoppats och är nästan helt borta. Tack och lov!

EN BRA UPPDATERING om coronaläget och lista med aktuella råd finns på P4 Jönköpings hemsida. Du kan komma till informationen via följande länk: https://sverigesradio.se/artikel/7606317

söndag 3 januari 2021

Oväntat bra med Småland Dagblad och dåligt corona

Albin Karlsson leder gudstjänst
SÅ HÄR VID ÅRSSKIFTE och lite lediga dagar blir det tid att se tillbaka. När jag går igenom blogginlägg under 2020 är det två ämnen, tidningen och corona, som jag skrivit om mest gånger. 

DET SOM SÅG dystert ut i början av 2020 var utvecklingen av vår viktiga lokaltidning. Besked kom att redaktionen i Sävsjö skulle stängas och Sofie Karlsson skulle bli den sista journalisten med placering i Sävsjö. Jag skrev flera inlägg om det här på bloggen. Kommundirektör Jan Holmqvist och jag skickade en skarp skrivelse  till tidningsledningen där vi uppmanade tidningen att tänka om. I ett kritiskt blogginlägg ifrågasatte jag tidningens inställning i landsbygdsfrågor. Ett blogginlägg som fick stor spridning och tidningens Gustav Juntti valde att i en ledare gå hårt åt mig och det jag skrivit.

UNDER ÅRET BLEV Bonnier News nya ägare till tidningen och helt plötsligt gjordes en positiv ändring av tidningens inriktning. Det blev en satsning på lokala redaktioner och lokal journalistik igen. Mycket positivt för oss i Sävsjö! Jag trodde inte vi skulle få uppleva detta men lokalredaktionen blev kvar och nu med två erfarna och alerta journalister på plats som bevakar det som händer i vår kommun, bra! Det har dessutom blivit en ny mer landsbygdsvänlig profil på ledarsidan där det numera ofta är lokalt inspirerade ledartexter. Ibland uppmuntrande, ibland ifrågasättande, precis som det ska vara, bra!

OVÄNTAT DÅLIGT och mindre bra det här året är förstås coronapandemin. Jag har skrivit ofta om denna svåra virusplåga här på bloggen. När jag ser tillbaka tycker jag det som mest bekymrar mig är den brist på självkritik som finns. Vi har i kommunen hela tiden lutat oss mot det Folkhälsomyndigheten och regeringen rekommenderat. Det är bara att konstatera att Sveriges hantering av pandemin kunde varit bättre. I jämförelse med andra länder, inte minst våra nordiska grannar, syns att vi i Sverige misslyckats att hålla nere smittspridningen. Det hade varit klädsamt med mer ödmjukhet och självkritik. Att erkänna sina misstag är inte svaghet utan tecken på styrka! Denna brist på ödmjukhet och att det nu avslöjas att inte ens statsministern eller chefen för MSB själva följer givna råd och regler tror jag kommer leda till att regeringen faller i nästa val.

SÅ HÄR EN SÖNDAG vill vi alltid delta i en gudstjänst hemma hos oss. Denna söndag blev det en gudstjänst från Västerås Pingstkyrka via Youtube. Jätteroligt att få se vår egen sävsjögrabb, Albin Karlsson, leda gudstjänsten positivt och övertygande. Han var på Youtube precis som vi känner Albin från åren när han var engagerad för ungdomar i vår kommun. Bra jobbat Albin!

Några av alla inlägg om tidningen:

lördag 2 januari 2021

Servicehjälp och samtal som stannar kvar

ÄLDSTE SONEN har varit hemma och vi har hjälpts åt med att byta bromsbelägg på hans Hyundai. Det är trevligt att jobba ihop med praktiska saker och roligt när resultatet blir bra!

DET KOM UNDER eftermiddagen ett telefonsamtal som kändes tungt. Jag tycker det är förtroendefullt att personer som hamnar i tuffa situationer hör av sig för råd och hjälp. Dagens samtal berörde mig djupt och jag skulle så gärna vilja kunna göra mer än jag kan. Ibland känner jag mig så otillräcklig och liten.

fredag 1 januari 2021

Nyårslöfte bakåt och framåt

DET VAR INTE PRECIS på nyårsafton men någon vecka därefter som hustrun och jag bestämde oss för att som mål för 2020 promenera minst tiotusen steg varje dag.  Det är jättekul att kunnat klara av denna målsättning. Framförallt känner jag att jag har mått bra av att motionera mer och förstås har det känts välbehövligt alldeles särskilt det pandemiår vi har bakom oss.

NÄR JAG BLICKAR framåt för 2021 ska jag försöka hålla kvar vid ambitionen om tiotusen steg om dagen. När jag tittar framåt utifrån mitt politiska uppdrag ser jag viktigt att de kommande åren ännu mer jobba med ledarutveckling.

VI ÄR NU PRECIS i mitten av denna mandatperiod och framåt hösten börjar arbetet ta fart med nomineringar inför kommande mandatperiod. Jag har blivit mer och mer övertygad om att för vår kommun är goda, engagerade politiska ledare en avgörande faktor. Vi som varit med ett tag och skaffat oss erfarenheter måste se till att utbilda och träna fler ledare som kan kliva in i ansvarsfulla uppdrag framöver. Under 2021 vill jag bidra till ledarutveckling både inom mitt parti men också gärna jobba med det partiöverskridande för att ge bästa förutsättningar för långsiktigt starkt politiskt ledarskap i Sävsjö kommun!

torsdag 31 december 2020

Avslut med glädjande nyhet och önskan om Gott Nytt År

DET KÄNDES SPECIELLT BRA att just så här på årets sista dag få toppa framsidan på vår lokaltidning med en riktigt glädjande nyhet!

I ONSDAGS VAR DET OBOS Sveriges vd, Joakim Henriksson, som offentliggjorde en stor företagssatsning i Vrigstad. Inom närmsta året vill man fördubbla verksamheten vid Smålandsvillan i Vrigstad.

I TIDNINGEN på nyårsafton kommenterar jag denna expansion och den dialog som vi i kommunledningen har just nu med företaget. För mig är det allra viktigaste att det blir en stor utökning av antal jobb i vår kommun. Om en fördubblad produktion också leder till motsvarande ökning i antal anställda innebär att det tillkommer 150 nya jobb. Smålandsvillan har sedan 2015 visat att de tar ett stort ansvar för att ge nya svenskar jobb och en sådan här satsning blir därför också en positiv injektion i kommunens integrationsarbete.  

SÅ KAN VI summera 2019 med något riktigt bra och hoppas på att 2021 kommer bli betydligt roligare än vad året som gått har varit. GOTT NYTT ÅR KÄRA BLOGGLÄSARE!

onsdag 30 december 2020

Framtid och historia möts på område där fler vill bo

EFTER NÅGRA DAGAR av distansarbete var det dags för en arbetsdag i kommunalhuset. Jag passade på att ta en lunchpromenad till nya bostadsområdet "Eksjöhovgårdsängen" för att se hur det utvecklar sig. Roligt att se hur den nya privata förskolan "Tingeling" är på plats och den ser riktigt fin ut! En satsning jag tror är helt rätt för barnen, förskolan och för stadens fortsatta utveckling. 

JAG PROMENERADE också förbi Kärleksberget. Denna plats finns på en liten väg in till höger, mitt i backen, på vägen ner mot Vallsjökyrka. Jag läste i tidningen häromdagen att Hembygdsföreningen satt upp en informationsskylt vid berget och ville kolla in denna. Kärleksberget har en intressant historia, tillbaka till minst början av 1930-talet, som plats för valborgsmässofirande. Enligt informationen, med text av Inger Högberg, är detta en plats för "löften svärmeri och frieri". Gå gärna dit och läs skylten och beundra utsikten av området med kyrkan, värdshuset och slottsruinen.

EKSJÖHOVGÅRDSOMRÅDET tror jag helt klart kommer fortsätta utvecklas om än varsamt. Det är och kommer förbli en attraktiv plats för bostäder, rekreation och möte med historien.

tisdag 29 december 2020

Tack för foton från förr!

Är det någon som vet vem tredje personen på fotot är?
URBAN DAGMAN och kompisarna i fotogruppen Bländaren digitaliserar och visar nu foton som tagits i våra bygder genom åren. En del visas i skyltfönstret på tidigare "Dahlbergs livs" och där visas just nu foton tagna av Vivan Jarl.

EN DEL FOTON läggs upp på Facebook och idag på morgonen var det för mig roligt att se ett foto på min farfar som jag aldrig sett tidigare.  På bilden finns från vänster David Tunhaw och sedan min farfar Gustav Carlsson. Nästa person känner jag inte till men längst till höger är Ivar ”i Linnevik” Gustavsson. Ivar var gift med Linnea som var min farfars syster.

FOTOT ÄR TAGET FRAMFÖR tidigare Filadelfiakapellet i Nya Hjälmseryd, det som nu är Suzzis café. Kapellet har en spännande historia med en "Saliga Emma" som initiativtagare. Farfar, Gustav Carlsson, anlitades som byggmästare. Några år i slutet på 1960-talet var pappa och mamma vaktmästare i fastigheten och vi som familj bodde på övervåningen. Det är många minnen från denna tid!

TACK URBAN och Bländaren för att ni delar med er av fina foton från förr!

måndag 28 december 2020

Vårt arbete i klimatrådet uppmärksammas

JAG HAR VARIT med i länets klimatråd nästan ända sedan starten 2011.  För oss i Sävsjö kommun är miljöfrågorna viktiga och därför engagerar vi oss i rådets arbete. 

SATSNINGAR SOM VI I Sävsjö kommun varit pådrivande inom är till exempel Klimatveckan, Klimatpriset, Samverkansforskning, Klimatmatchen, Solsafari, Solbilsracet och Trähusskolan. Det som vi allra senast lyckades få gensvar för var framtagandet av beräkningsverktyget för att enkelt kunna följa upp kommuner och organisationers utsläpp. 

DET KÄNNS ROLIGT ATT KLIMATRÅDET nu uppmärksammar vårt arbete i en information som du kan läsa på följande länk: https://klimatradet.se/viktigt-for-savsjo-kommun/

söndag 27 december 2020

Glädjebesked att vaccinering är påbörjad

SÄVSJÖ KOMMUN  har tackat ja till att vara med redan när de första doserna av vaccin mot covid-19 idag började köras ut i Sverige. Om allt gått enligt plan ska de första doserna av vaccin under söndagen getts till prioriterade grupper i vår kommun. En planerad vaccinering efter turordningslista sker från 7 januari.

DET KÄNNS riktigt skönt att nu börja resan mot att stoppa denna pandemi som påverkat oss så mycket och så länge. Från och med i dag kommer volymerna av vaccin gradvis att skruvas upp. Från en första nationell leverans från Pfizer och Biontech på knappt 10 000 doser till att gå till 80 000 doser i veckan – en takt som i början av mars ska dubbleras. Det är ett stort glädjebesked att vaccineringen mot covid-19 nu är påbörjad!

lördag 26 december 2020

Tänkvärd julklapp från Rädda barnens unga

PÅ ANNANDAGENS eftermiddag tog hustrun och jag en sväng med bilen och jag tittade in på jobbet för att vattna blommor. På mitt skrivbord fanns en julklapp från Rädda barnens ungdomsförbund. Inne i paketet låg en trevlig julhälsning och en mjuk nalle. Dessa julklappar skickas till beslutsfattare i hela Sverige och tanken är att sätta fokus på hur viktigt det är att bemöta barn mjukt och på rätt sätt. 

DET ÄR I VÅRT samhälle idag allt mer krav på hårdare tag även mot barn som gör misstag. Det är klart att vi måste ha ett samhälle med tydliga regler och vi gör våra barn en välgärning när de får lära sig var gränserna går för vad man får göra.  Men det är aldrig en lösning att straffa barn och vi ska inte tro att mer auktoritet är lösningen.  Barn som gör fel ska ha stöd och vägledning för att komma rätt. Det barn behöver mest av allt är respekt och kärlek. Så initiativet med nallen som julgåva till beslutsfattare är bra.

EN SLAGFÄRDIG TEXT om konsekvenserna av hur vi behandlar barn har skrivits ner av Dorothy Law Holte. Jag tycker hon träffar precis mitt i prick, läs och begrunda:

BARN 
Ett barn som kritiseras - lär sig fördöma 
Ett barn som får stryk - lär sig att slåss 
Ett barn som hånas - lär sig blyghet 
Ett barn som utsätts för ironi - får dåligt samvete 
Ett barn som får uppmuntran - lär sig förtroende 
Ett barn som möts med tolerans - lär sig tålamod 
Ett barn som får beröm - lär sig uppskatta 
Ett barn som får uppleva rent spel - lär sig rättvisa 
Ett barn som känner vänskap - lär sig vänlighet 
Ett barn som får uppleva trygghet - lär sig tilltro 
Ett barn som blir omtyckt och kramat - lär sig känna kärlek i världen 

TACK RÄDDA BARNENS UNGDOMSFÖRBUND för nallen och ett bra arbete för att sätta fokus på barnens bästa!

fredag 25 december 2020

Tre bra tips på tv med Rasmus

Anders Wisth Intervjuar Rasmus och Ulrika Troedsson
HAR DU SOM JAG denna annorlunda julhelg  lite mer tid att titta på tv? I vilket fall som helst vill jag dela med mig av tre tips på riktigt bra tv-program med Rasmus Troedsson

RASMUS ÄR EN AV SVERIGES mest heta och bästa skådespelare just nu. Denna jul har han medverkat i Svt:s julkalender "Mirakel". En julkalender som jag tycker är en av de bästa någonsin. En spännande tänkvärd julsaga som är väl värd att se också i efterhand!

FRÅN JULDAGEN sänds en extra miniserie av den stora SVT-succén "Vår tid är nu". I serien är Rasmus Troedsson en av de stora profilerna genom sin roll som den lite udda och strikta hovmästaren Bellan Roos.  Har du inte sett serien tidigare så rekommenderar jag verkligen att se den från början. "Vår tid är nu" fångar många verkliga händelser och skeenden från 1950-talet och framåt och är mycket välgjord och sevärd!

RASMUS TROEDSSON gästade också, tillsammans med sin hustru Ulrika TBN:s studio i Stockaryd i ett Godmorgon-program på julaftonen. Detta program och många fler riktigt bra Tv-produktioner sänds i TBN-Nordic den här julhelgen! Du hittar alla programmen och kan se alla helt fritt utan abonnemang bara genom att registrera dig för en inloggning med din mejladress. Klicka på följande länk så öppnar sig en hel meny av mycket proffsiga och bra tv-.program med kristen profil:  www.tbnplay.se 

onsdag 23 december 2020

En annorlunda julhälsning

DET ÄR TREVLIGT att så här när julen står för dörren få olika julhälsningar. Jag tycker det känns bra att också själv få dela med mig av hälsningar både från mig, men också från oss som kommun. 

EN ANNORLUNDA julhälsning fick jag idag förmedla i dagens "lucka" av Vrigstad Pingstkyrkas julkalender. Medverkar gör både jag och P4 Jönköpings Hasse Pettersson som oväntade gäster.

Vill du se våra hälsningar hittar du dem två minuter in i  kalendern som finns på Youtube på följande länk: 
https://youtu.be/_EsAmss5I1o

tisdag 22 december 2020

Tack, hopp och omtanke i jultal

En bild från gårdagens videoinspelning
TILL ER ALLA har det idag publicerats en julhälsning. Den spelades in i går kväll i den så fint juldekorerade Järnvägsparken i Stockaryd.  I mitt tal riktar jag ett särskilt tack till alla som fått jobba extra hårt detta pandemiår. Jag uppmuntrar till omtanke om både de som är ensamma i jul, om lokala företag och om barn och unga.

JAG TALAR OM hur viktigt det är att sprida hopp och omtanke och om att det faktiskt är möjligt att mötas och ändå följa de råd och riktlinjer som behövs för att stoppa smittspridningen av coronaviruset. Jag är helt övertygad om att vi är många som kan hjälpa till att göra skillnad för någon, så ingen ska behöva känna sig helt ensam den här julen. 

I MIN JULHÄLNING finns också en uppmaning till oss som är vuxna att de kommande helgerna promenera runt i våra olika orter.  Det finns just nu inga ordnade aktiviteter eller samlingsplatser för ungdomar. Det blir naturligt att fler då är ute på gator och torg. Jag tror våra unga känner sig mer trygga och det blir lugnare om vi som vuxna också dessa dagar är mer ute och rör oss.

söndag 20 december 2020

Positiva exempel på det som är utöver det vanliga

I STOCKARYD har under söndagen några duktiga musiker och sångare, på eget initiativ, åkt runt och sjungit julsånger. De har varit utanför äldreboendet Södergården och ett 40-tal olika hem och lägenheter. Ett av många mycket uppskattat initiativ!

ALLA KYRKOR i Sävsjö stad har samlats runt ett "Julkort från församlingarna i Sävsjö". Detta sker via en gemensam webbplats. Här får du möta personliga inslag från ledningen i  alla kyrkor. Du hittar texter, julsånger, och julevangeliet både i text och som film. På denna webbplats finns också länkar till digitala gudstjänster och en kul tipsrunda för barnen. Du hittar webbsidan på följande länk:http://hoppforsavsjo.se/

MAN BLIR BÅDE glad och tacksam för sådana här goda exempel på insatser utöver det vanliga i dessa annorlunda tider!

lördag 19 december 2020

Premiär för en fin julkonsert från Sävsjö

DET VAR PREMIÄR under lördagen för en fin julkonsert från Sävsjö! Under många år var det en tradition att församlingen Guds Kraft arrangerade välbesökta julkonserter i Kulturhuset. Detta annorlunda år bjuder man på digitalt inspelad konsert. 

INSPELNINGEN HÅLLER högsta tekniska kvalitet. Det är sång, musik, tal och julstämning som är minst sagt imponerande! 

ETT STORT TACK till församlingen Guds kraft för att ni bjuder oss på denna härliga konsert i dessa tider när vi inte kan träffas som vanligt! Se konserten på följande länk: https://youtu.be/mUWCmb7QKAk

fredag 18 december 2020

Intervju gav perspektiv på kris

Detta en del av mitt beslut om krisläge år 2005

 HÖGLANDSFÖRBUNDET har halvtid för denna mandatperiod och det innebär att Anci Magnusson kliver av och Henrik Tvarnö träder in i ordförandeskapet för detta viktiga samarbetsorgan. Dagens möte med arbetsutskott och direktion var också det sista med Malena Tovesson som förbundschef. Hon går nu vidare till jobbet som kommundirektör i Nässjö. Tack Anci för utmärkt ordförandeskap och Malena för en mycket fin insats för Höglandssamarbetet!

SOFIA WERNBO FRÅN STOCKARYD läser Organisationskommunikation och ledarskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under eftermiddagen har hon intervjuat mig om erfarenheter och arbete vid den kris som uppstod i samband med stormen Gudrun för snart 16 år sedan. Ett intressant samtal som också gav mig perspektiv på den pandemikris vi är i just nu.

STORMEN GUDRUN försatte vår kommun in i en kris som vi aldrig tidigare och inte heller senare har upplevt. Stormens skadeverkningar skapade omfattande strömavbrott, vägnätet var till stora delar helt blockerat av nedfallna träd. Det var stora störningar i fast och mobil telefoni och avbrott på vattenförsörjning i delar av kommunen. Bland annat var äldreboendet Södergården utan ström och vatten och vår VA-tekniker kunde inte starta reservkraft eftersom han satt fast mellan nedfallna träd på riksväg 30. Då för första gången i kommunens historia fattade jag ensam beslutet å kommunstyrelsens vägnar att omgående gå över i krisorganisation och stabsläge. 

ETT HELT ENORMT arbete startade upp inom kommunen och med stöd av frivilligorganisationer som LRF och hemvärnet. Eon gjorde en otrolig insats för att få igång strömförsörjning och vi i kommunen hjälpte till med installation av elverk med mera. Samhällsföreningar, byalag, föreningar och kyrkor gjorde makalösa insatser under ungefär en månads tid innan allt åter kunde återgå till att bli så gott som normalt.

DET SOM VAR AVGÖRANDE för att vi klarade att hantera stormen Gudrun så bra var den genuina Tillsammansandan i vår kommun. Alla som kunde ställde upp och hjälpte till.
    Vänner, det är också denna goda anda som kan hjälpa oss klara ut den Pandemikris vi har nu. Denna gång gäller det för oss att hålla i och hålla ut i att följa råd och anvisningar från myndigheter. Men det handlar också om att ställa upp för lokala butiker och företag. Vi måste också nu mer än någonsin visa att vi bryr oss om varandra och visa omtanke och bidra till hopp och framtidstro!

torsdag 17 december 2020

Samtal med region för omställning till nära vård

Bårhusfrågan kom upp till samtal med regionen
DET ÄR NU åtta år sedan kommunerna och dåvarande landstinget kom överens om att ansvaret för hemsjukvård skulle övergå till kommunerna. Det har fungerat väl och inte bara hemsjukvård utan också andra insatser inom exempelvis psykiatri och för barn och unga sker nu allt mer i kommunerna. 

UNDER DAGEN har vi haft möte mellan kommuner och region för samtal om detta och hur vi på bästa sätt kan samverka om den "Nära vård" som allt mer behövs och efterfrågas. Strategier för att lyckas är att jobba förebyggande och främja hälsa. Men också att Region och kommuner har en bra samverkan.

FRÅGAN OM BÅRHUS kom förstås också upp. Regionen har enligt både lagstiftning och det "Komhem-avtal" som skrevs om hemsjukvården, ansvaret för transporter av avlidna. Det konstaterades idag att Regionen tyvärr i denna fråga missat den dialog med kommunerna som borde finnas i en god samverkan. Nu backar regionen därför tillbaka och ska samtala med berörda kommuner och begravningsbyråer och det är bra!

onsdag 16 december 2020

Digital kommunstyrelse och tack till Eva och Lina

Vi köpte i somras av Eva campingens goda kulglass
ÅRETS SISTA SAMMANTRÄDE med kommunstyrelsen i Sävsjö blev historiskt eftersom det var det första någonsin som genomfördes helt digitalt. På plats i kommunalhuset fanns jag som ordförande tillsammans med kommundirektör och sekreterare men alla övriga var med på distans. Det kändes lite ovant och trevande till en början men när sammanträdet utvärderades var det helt samstämmigt att det fungerat väl. Det upplevdes som mycket positivt att detta digitala arbetssätt gav möjlighet till alla ledamöter att igen delta i kommunstyrelsens arbete! 

KOMMUNSTYRELSEN INLEDDES med en information av NTF om trafiksäkerhetsarbete. Det hanterades en rad motioner och medborgarförslag. Två åtgärdsprogram inom klimatområdet skickades vidare på remiss. Det beslutades att utse en partisammansatt grupp som ska se över förutsättningarna för politiskt arbete den kommande mandatperioden. 

ETT FÖRSLAG från socialnämnden och serviceförvaltningen om att bedriva Sävsjö camping som ett arbetsmarknadsprojekt under tre år vann kommunstyrelsens gillande. En finslipning av projektet avseende driftskostnader och investeringar ska påbörjas. Projektet ska förankras i partierna och kommer lyftas på kommande beslutande kommunstyrelse för slutligt ställningstagande. 

VID NYÅR LÄMNAR Eva Danielsson och hennes dotter Lina sitt avtal som campingarrendatorer. Vi har besökt campingen några gånger och tycker Eva och Lina har gjort ett mycket bra jobb och hade hoppats att de skulle fortsatt.  Men jag vill säga ett stort tack till Eva och Lina för deras stora insats!