fredag 17 september 2021

Felaktigt påstående i DN om vår kommuns styre

JAG BLEV KONTAKTAD av en upprörd kommuninvånare som i Dagens Nyheter läst en debattartikel av de socialdemokratiska profilerna Daniel Suhonen och Mats Wingborg. I denna debattartikel påstår de att Sverige efter valet skulle få en "inkrökt nationalism" om kristdemokraterna är med och bildar regering. Som exempel på hur illa det kan bli tar de upp Sävsjö kommun och påstår att vår kommun styrs av KD, M och SD.

DEBATTARTIKELN är en kaskad av smutskastning och onyanserad smörja. Dessutom är det ren lögn att vi i vår kommun har ett KD-M-SD samarbete. Sanningen är att vi i Sävsjö kommun har ett mycket lyckosamt och välfungerande blocköverskridande samarbete mellan Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ett samarbete som är inne på sin andra mandatperiod och som i ett demokratiskt val 2018 fick ett mycket gott betyg. För vår del blev det 30 procent av kommuninvånarnas röster. Tillsammans med våra samarbetspartner gavs en kraftfull majoritet i fullmäktige!

JAG TYCKER DET VORE hedersamt om Dagens Nyheter, Daniel Suhonen och Mats Wingborg snarast rättade det lögnaktig påståenden om Sävsjö kommun.

DU KAN LÄSA artikeln i DN på följande länk:

torsdag 16 september 2021

Fanny delade stark personlig berättelse

Som tack fick Fanny en tavla med motiv på temat
"Alla olika men lika mycket värda"
FANNY OLSSON är en av de journalister som jag har regelbunden kontakt med utifrån mitt jobb som kommunstyrelsens ordförande. Alltid nyfiken, alert och engagerad för att få fram nyheter om Sävsjö kommun.

UNDER TORSDAGSKVÄLLEN fick jag del av en annan sida av Fanny när hon under Var den du är veckan i Vetlanda föreläste om psykisk ohälsa och adoption. Vi som var med i Withalaskolans matsal fick del av en gripande livsresa. En föreläsning som gav mer förståelse för hur uppväxt och bakgrund på olika sätt påverkar oss hela livet. En insikt också om hur viktigt det är att våga dela med sig om psykisk ohälsa för att själv må bättre. Men också för att visa andra att ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet. 

TACK FANNY för att du delade din personliga berättelse med oss!

onsdag 15 september 2021

Samtal med kollegor på ledningsdag

Ledningsdagen genom fördes via Zoom. Här jag tillsammans
med Stina Sinclair, Roland Sjögren och Annicki Oscarsson
EN AV DAGENS PUNKTER, när Kristdemokraterna hade en ledningsdag, var för mig att delta i samtal om politik utifrån min roll som kommunstyrelsens ordförande.

TILLSAMMANS MED kollegor lyftes frågan om hur man kan göra när rikspolitiska frågor inte känns bra för oss som kommunpolitiker. Vi samtalade om hur man bygger ett bra lagarbete och om hur man kan driva arbetet med en politisk vision i det dagliga politiska arbetet. Moderator för vårt samtal var Stina Sinclair som är vår kristdemokratiska ombudsman i Jönköpings län.

tisdag 14 september 2021

Strategidag visar bra läge och framtida fokus

En information under dagen var några punkter som behöver
uppfyllas för att vara en attraktiv arbetsgivare
VI SKA UNDER hösten i fullmäktige bestämma vad som ska vara kommande fokusområden för kommunfullmäktige. Som en del i arbetet hade vi under tisdagen en strategidag för politiker och tjänstemän i Sävsjö kommun.

 UNDER STRATEGIDAGEN gjordes en genomgång av en omvärldsanalys, det redovisades styrkor, svagheter och möjligheter för vår kommun. Vi fick en genomgång av ekonomiskt läge och trender utifrån både ett globalt och lokalt perspektiv. 

MIN UPPGIFT var att säga några ord som inledning av dagen. Jag uppmanade alla att fundera över förslag till fokusområden som är strategiskt rätt och som är långsiktiga. Risken är uppenbar att vårt största engagemang är i de små frågorna, de som är lätta att förstå. Vi hamnar tyvärr ofta i att "släcka bränder", alltså försöka hitta lösningar på det som är bekymmersamt precis just nu. Vi måste under kommande år höja blicken och jobba hårt för att ta beslut som leder oss på rätt väg också sett på lite längre sikt.

SAMSTÄMMIGHETEN VAR på slutet stor om flera viktiga områden att jobba med. Det handlar om barn och ungas villkor, arbetsmarknad, integration och personalpolitik bland annat. Klimatfrågan är också en viktig del som vi måste jobba mer med. Tack Kristin och Marianne för en bra ordnad strategidag!

måndag 13 september 2021

Ny hemsida och bra jobb av samhällsförening

DET ÄR FORTFARANDE mest hemmaarbete men idag var det fint väder och jag tog motorcykeln till jobbet. Även kommundirektören var på jobbet och han parkerade sin cykel jämte min MC och en och annan som gick förbi stannande till och tyckte det såg roligt ut!

PANDEMIN HAR gjort att samhällsföreningen i Stockaryd inte kunde genomföra sitt årsmöte i våras. Men under måndagskvällen var det dags och man kunde äntligen summera verksamhetsåret som gått och tog sikte mot framtiden.  Årsmötet var på vår fina motionsgård, Tallbacken, och fikat en smarrig smörgåstårta från Tempo.

 UNDER ÅRSMÖTET presenterades de insatser som gjorts och trots pandemin har en del arbete gjorts som exempelvis att hålla ristipparna öppna. Ove Kaufeldt har hjälpt till med att ordna en ny mycket fin och väl genomarbetad hemsida för Stockaryd. Denna kan du hitta på www.stockaryd.se

SOM STYRELSE för kommande år valdes Heidi Holmberg (ordförande), Tomas Hultqvist, Alexandra Lindsten, Angelica Persson, Hans-Lennart Andersson, Anders Färdeman och Anders Claesson. Som suppleanter utsågs Don Collins, Ludwig Axelsson och Åke Hultqvist. 

 TACK FÖR HEDERSUPPDRAGET att få vara ordförande på årsmötet. Jag önskar samhällsförening all lycka i sitt viktiga arbete för Stockaryds bästa!

söndag 12 september 2021

Barnbarn och samhällsföreningens årsmöte

DET HAR DEN här helgen varit så kul att få rå om några av våra barnbarn lite extra. En stor kärlek och förmån!

UNDER SÖNDAGSKVÄLLEN har jag gjort en del förberedelser för morgondagens årsmöte med samhällsföreningen. Jag har hedersuppdraget att tillsammans med Lilian Sjöberg Wärn och Lillemor Hultqvist vara valberedning och hjälper ordföranden lite med ärendelista och sådant. Det känns ansvarsfullt att vara med och föreslå styrelsen. Väl fungerande samhällsföreningar och byalag är så viktiga för utveckling och gemenskap! 

KOM GÄRNA till årsmötet som är måndag 13 september klockan 18.00 på Tallbacken.

fredag 10 september 2021

Sävsjö kommun ett biogasföredöme i länet

I Sävsjö kommun använder vi biogas i våra
kommunbilar..
BIOGAS VAR EN av de stora frågorna när jag under fredagen var på ett kommunalt forum med kommun- och regionföreträdare. 

DET VAR INTE utan en viss stolthet som jag kunde informera om att vi i Sävsjö kommun har nått upp till hela 54 procent biogasfordon och att vi under förra året ökade  biogasförbrukningen med 26 % trots att tjänsteresorna minskade kraftigt.

JAG LYFTE PÅ kommunalt forum den stora utmaning som vi står inför framöver när det gäller tillgång på biogasfordon. Framförallt gäller det olika arbetsfordon och exempelvis skolskjutsar. 

VI HAR EN BIOGASÖVERENSKOMMELSE i Jönköpings län som jag hade förmånen att vara med att arbeta fram. Alla dagens redovisningar visade att det är en positiv utveckling av användning och utbyggnad av  biogas i hela länet som ett resultat av denna överenskommelse. Det är mycket glädjande att vi kan nå så goda resultat när vi i kommunerna och region Jönköpings län gemensamt kommer överens om vad vi vill. 

torsdag 9 september 2021

Kommunsamtal, valprogram och såld trotjänare

DET HAR UNDER dagen varit samtal mellan kommunerna i det som kallas primärkommunal samverkan. Idag har det mest handlat om sociala frågor. Det har också varit ett möte omkring valprogram för kristdemokraterna i Jönköpings län.

VÅR AUDI har hängt med i nio år. En bra familjebil som också använts för att skjutsa massor av politiker, tjänstemän och till och med landshövdingar. Det har varit en bil som fungerat väl men nu började den bli rätt sliten och det var dags att lämna denna trotjänare vidare till någon annan. Bilen såldes via företaget Vi köper din bil i Jönköping. En tjänst som fungerade överraskande bra och som gav mig ett proffsigt bemötande, snabb hantering och hyggligt betalt.

onsdag 8 september 2021

Digitala möten, EU-lagar, och ny multisportarena

Det ska nu bli en multisportarena på en ny yta intill denna 
skridskoplan i Stockaryd
HÄR KOMMER EN RAPPORT från kommunstyrelsens senaste sammanträde i Sävsjö!

DIGITALA MÖTEN är det som gäller för kommunens politiker också under september men siktet är att från oktober återgå till fysiska möten. När kommunstyrelsen i Sävsjö hade sitt beslutande sammanträde var det ett efterlängtat besked om att det snart åter ska bli möjligt att få träffas på riktigt.
     Som kommunstyrelsens ordförande tycker jag också det är glädjande att snart kunna träffas som vanligt igen. Men samtidigt viktigt att betona att ”det nya normala är inte det gamla”. Det kommer fortsatt vara angeläget att vara försiktig. För sammanträden innebär det bland annat alla möten tills vidare kommer ske i luftigare lokaler än innan pandemin.

KOMMUNSTYRELSEN INFORMERADES om ett beslut som Höglandets kommunikationschefer har tagit i samråd med dataskyddsombud och sakkunniga. Detta beslut innebär att vi inte längre publicerar personuppgifter, foton på personer i sociala medier. Beslutet grundar sig på två EU-domar som visar att det för kommunerna inte är lagligt med datalagring av personuppgifter i de flesta länder utanför EU.
     Även om det är tråkigt och ger en hel del merarbete är det viktigt att vi som kommun följer lagstiftning och prejudicerande domar. Det är därför bra att kommunikationsavdelningen uppdaterat riktlinjerna för användning av sociala medier inom Sävsjö kommun så att vi korrekt kan förhålla sig till dessa nya EU-domar. Samtidigt är det min förhoppning att det mellan EU och andra länder ska nås en uppgörelse som gör att vi snart kan återgå till att publicera foton med mera i våra olika kanaler. Vår ambition är alltid att ge våra kommuninvånare en lättillgänglig, trevlig och rätt information.

ARBETET INFÖR VALET hösten 2022 har dragit igång i de politiska partierna. Kommunens säkerhetssamordnare har uppdaterat en information om hot och våld som ska sändas ut till alla förtroendevalda. Fria och säkra val är en grund i vår demokrati. I rollen som politiker finns det alltid en risk att bli utsatt för hot utifrån människors frustration och missnöje. Sociala medier är numera en plattform för angrepp på politiker som emellanåt kan gå över till en oacceptabel nivå och skapa hotfulla situationer. Det är viktigt att vi som förtroendevalda vet hur man hanterar olika situationer och vart man kan vända sig för hjälp. Demokrati kan aldrig tas för given!

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTADE att skjuta till ytterligare 150 000 kronor till asfaltering och utökad belysning för en yta som ska användas för en multisportsarena i Stockaryd. Tidigare fanns förslag att denna arena skulle placeras på en befintlig aktivitetsyta som bland annat används på vintern för skridskoåkning. Eftersom denna redan används flitigt har önskemål kommit om att iordningställa ytterligare yta för den ny multisportsarenan. Detta föreslår nu kommunstyrelsen fullmäktige godkänna till en kostnad av 150 tusen.
     Det är glädjande att det i vår kommun finns så många aktiva och engagerade människor. Vi som kommun gör rätt när vi stödjer inkomna bra förslag och idéer. Jag är helt övertygad om att den nya multisportarenen kommer bli en stor tillgång framförallt för barn och unga i Stockaryd!

I ÖVRIGT på kommunstyrelsens agenda en rad ärenden som utökad Höglandssamverkan, skyltning, och arrendeavtal om padelanläggningar.

tisdag 7 september 2021

Glädjande besked om att vi kan vi leva mer normalt igen

ÄNTLIGEN KOM BESKEDET om att en mer normal vardag är i sikte. Om tre veckor tas nästan alla coronarestriktioner bort, enligt ett besked under tisdagen från regeringen. ”Vaccinerade kan i princip leva som vanligt efter 29 september”, berättade Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten.

RÅDET ATT ARBETA hemifrån och flera deltagartak är bland det som slopas. Uppmaningen att vaccinera sig kvarstår och en hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att det inte ska bli några bakslag och för att det senare ska kunna lyftas bort kvarvarande restriktioner. Detta gäller i hög grad vår kommun som ligger lite sämre till än övriga kommuner i länet när det gäller vaccinering. Ett gott råd är också att låta det nya normala bli att vi är mer försiktiga. Det är viktigt att fortsätta att tvätta händerna ofta, se till att träffas i luftiga lokaler och förstås vara hemma om man är sjuk.

måndag 6 september 2021

Bra digitalt samtal om framtidsfrågor

Detta var ett digitalt gruppmöte men förhoppningen är att
äntligen kunna träffas fysiskt nästa gång som är 4/10
ETT FÖRSLAG till valprogram för regionen och länets kommuner har tagits fram. Under måndagskvällen hade vi digitalt gruppmöte och en remissversion diskuterades livligt. 

DET ÄR EN STOR tillgång att vi bland våra lokala kristdemokrater har så många alerta och engagerade politiker. I diskussionen om valprogrammet kom fram många kloka förslag och synpunkter som vi nu genom vår ordförande Benjamin Petersson kommer skriva ner och sända in.

söndag 5 september 2021

Jukebox en nostalgikick

ANNETTE OCH JAG var under söndagseftermiddagen med när Femtinge Teater avslutade årets föreställningar hemma på ladugårdslogen med sin Jukebox.
 
VI BJÖDS PÅ EN SHOW som tog oss med till händelser där jukeboxen hade en central plats från 50-talet och framåt. En trevlig föreställning med spännande berättelser och sköna, svängiga låtar. Allt framfört  proffsigt och alldeles utmärkt av Linda Elaine Byman och Hans-Åke Andersson.

Tack Linda och hans-Åke för en mycket trevlig företsällning!

fredag 3 september 2021

Tusen tack ABBA

Abba i digital form inför sin kommande
scenshow. Pressbild.
DET HAR DET SENASTE dygnet varit en helt otrolig uppmärksamhet runt att ABBA. Detta för att de under torsdags kvällen presenterade ny musik för första gången sedan 1982. Två nya låtar kom nu och ett helt nytt studioalbum lanseras i november. 

JAG HAR LYSSNAT flera gånger till, I Still Have Faith In You och Don’t Shut Me Down och igenkänningsfaktorn är stor. Det är klassiskt ABBA-sound rakt igenom men med Anne-Frids och Agnetas något mer mogna röster. Precis som vi känner Abba är det sköna melodier, otroligt fina, maffiga arrangemang och bra texter.  Medlemmarna i gruppen är 71-76 år men producerar otrolig musik som är helt rätt i tiden. Beundransvärt. Så tusen tack ABBA!

JAG KLART SUGEN PÅ att när pandemin släppt sitt grepp åka till London för att se scenshowen. Jag tror denna blir något utöver det vanliga  med sin livemusik och ABBA-medlemmarna i digital form som "Abbatarerna"

torsdag 2 september 2021

Äntligen har restauranger öppnat

Samuel med personal hälsade välkommen idag
till Södergårdens matsal
ÄNTLIGEN HAR kommunens restauranger vid särskilda boenden öppnats upp igen. Det är Södergården i Stockaryd, Göransgården i Vrigstad och Bryggaren i Sävsjö. För anställda i kommunen och i regionen är även Höglidens restaurang öppen.

JAG BESÖKTE Södergårdens matsal under torsdagen och glädjen bland både personal och matgäster var stor. Det märks att de här restaurangerna är en uppskattad mötesplats dit man kan komma för att få en pratstund. Många äldre lever ensamma och värderar mycket att få en stunds gemenskap. För en del är möjligheten att komma till våra restauranger ett sätt att kunna få ett mål lagad mat.

DET ÄR GLÄDJANDE att dessa restauranger nu kunnat öppna. Det är förstås självklart fortsatt viktigt att vi som besökare tar ansvar för att förhindra smittspridning genom att hålla avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om vi har förkylningssymtom.

TORSDAGENS ARBETE har för mig varit att delta i en strategidag för Höglandsförbundet. En viktig samverkan där vi fem Höglandskommuner gemensamt sköter allas IT-verksamhet, familjerätt med mera. För oss viktigt att regelbundet träffas för att utvärdera verksamheten och samtala om hur samverkan utvecklas än mer.

onsdag 1 september 2021

Minister imponerad av Stockarydstermninalen

Mötet med infrastrukturministern var via Skype
JÖNKÖPING, HALLAND och Kronobergs regioner mötte under onsdagen Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Regeringens Elektrifieringskommission har utmanat regionerna att ta fram så kallade elektrifieringslöften och ministern ville informera sig om nuläget med dessa löften . Jag presenterade för ministern Stockarydsterminalens vision om att också lastbilstransporter till och från terminalen ska kunna gå med el.

VARJE ÅR anländer omkring 10 000 lastbilar till terminalen. Transporter som idag nyttjar fossila bränslen. En majoritet av lastbilarna fraktar träråvaror inom en radie om tio mil från terminalen. Utifrån körsträcka så skulle dessa tunga transporter fungera utmärkt att elektrifiera. I samarbete med Stockarydsterminalens kunder; Stora Enso, Södra och SCA är målet att elektrifiera de tunga transporterna som anländer till terminalen. Vi vill försöka få en helt elektrifierad kedja inom skogsbruket- från avverkning till slutkund. 

SAMTIDIGT SOM terminalens kunder erbjuds laddinfrastruktur inom området bör det kapacitetsmässigt byggas så att även externa transporter från väg 30 kan gå in på väg 761 och komma åt att snabbladda sina fordon. Förutsättningarna för elektrifieringen utreds nu vidare i en förstudie. Idag finns inte lämpliga elektrifierade tunga transporter för skogsbruk ute på marknaden. I samarbete med terminalens kunder och i dialog med fordons och maskintillverkare vill vi skapa förutsättningar för den infrastruktur som möjliggör en snabb elektrifiering så snart det är möjligt.

VÅR VISION kopplat till Elektrifieringslöftet är att Stockarydsterminalen ska bli den första fullt elektrifierade och hållbara råvaruterminalen!

TOMAS ENEROTH var mycket positiv till länets redovisning och var imponerad över Stockarydsterminalen och volymen av transporter. Han kände väl till var terminalen finns eftersom han ofta åker riksväg 30 till och från Växjö där han har sin hemort. När vi kommer lite längre i arbetet ska jag se till att Infrastrukturministern vid något lämpligt tillfälle kommer på besök!