fredag 23 oktober 2020

Bra om klimat, avverkning och mitt ansvar

En skördare har börjat arbetet med avverkning i Stockaryd
OLLE MILL FRÅN Naturskyddsföreningen skickade idag över ett bra tips på ett intressant föredrag av Frida Berry Eklund, verksamhetsledare i organisationen Våra barns klimat.  Frida berättar att idag är 7 av 10 barn oroliga för klimatförändringarna och att det finns verkligen grund för att känna oro. Hon lyfter i föredraget fram hur föräldrar och vi som är vuxna kan stötta barn som är oroliga. Men ger också tips om hur vi i kommunerna via skolan och fritidsgårdarna kan rusta våra barn för för en framtid präglad av klimatkrisen. 
Här är länken till föredraget: www.youtube.com/watch?v=i4PcGG8Vd8E&t=7s 

IDAG BÖRJADE avverkningen av en av de tätortsnära skogarna i Stockaryd. En del av skogen är skadad av granbarkborre så avverkning är nog nödvändig. Det är samtidigt ledsamt att se skördaren obevekligt fälla de ståtliga träden. Den fina skogsmiljön med fina stigar, svamp, blåbär och lingon förstörs. Fina mossmarker med blommor och fridlyst mattlummer "pillerkrut" mosas ner i leriga djupa hjulspår och mängder av ris och bark. 
    Granbarkborrens framfart är förmodligen en av konsekvenserna av klimatförändringar. Sättet att avverka en del av modernt skogsbruk där effektivitet och ekonomiska intressen är viktigare än att ta vara på naturvärden och det som skogen betyder för oss innevånares rekreation och friluftsliv.  

SOM FÖRÄLDER och numera också med små barnbarn känner man allt mer både ansvar att reagera och agera för att skapa en fin framtid. Klimatförändringarna är stora och en global fråga men det fråntar inte oss skyldigheten att här och idag göra vad vi kan för att vända den negativa utvecklingen!

torsdag 22 oktober 2020

Goda samtal och bra från SKR

Foto på när Bertil Zettergren och
Johnny Thorstensson för några år sedan
skruvade upp en informationsskylt
om järnvägslinjen "Vetlandabocken"
PÅ MINA LUNCHPROMENADER träffar jag då och då hembygdsföreningens ordförande, Bertil Zettergren. Det blir alltid en stunds bra samtal och jag får med mig nya tankar och information som är användbar i mitt arbete. Senaste dagarna har det förstås handlat om viktiga tankar om hur vi kan gå vidare med stadshotellet. 
    Bertil, tack för ditt engagemang för vår historia och för att du frikostigt delar med dig av ditt kunnande!
 
UNDER DAGEN KOM ett besked från Sveriges kommuner och regioner. De har meddelat att de idag idag gjort en hemställan hos regeringen om att redovisningslagen ska ändras så att kommuner och regioner får en friare användning av de överskott som beräknas för 2020. Deras förslag innebär att vi kan använda årets överskott till att förstärka vår budget under perioden 2021-2023. För Sävsjö kommun skulle detta vara en mycket bra och trygga ekonomin för de kommande åren. Nu är det bara att hoppas att detta kreativa och goda förslag godkänns! 

onsdag 21 oktober 2020

Ett för vår kommun bra regeringsbeslut och ett riktigt dåligt

Att tala svenska är en förutsättning för
integration. Här deltar jag i
SFI-utbildning för nya svenskar
DET KOM IDAG ett meddelande från regeringen. De har tagit ett beslut om att uppdra till arbetsförmedlingen att från 14 januari införa ett intensvår. Avsikten är att nya svenskar från mitten av april ska kunna vara med och med deltagande etableras på arbetsmarknaden inom ett år.

JAG TYCKER detta är ett bra initiativ och helt rätt för oss i Sävsjö kommun med tanke på det stora antal av nya svenskar som kommit till oss. Integration är inte enkelt men en etablering  på arbetsmarknaden är ett viktigt steg. Vi har just nu en arbetslöshet bland nya svenskar på 30 procent. En arbetslöshet som dessutom är stigande och därför tycker jag att vår kommun ska vara prioriterad för denna insats. Under dagen har jag startat processen för att Arbetsförmedlingen i samarbete med vår kommun ska se till att så många som möjligt kommer med i intensivåret. Ett bra regeringsinitiativ som rätt hanterat kan bli mycket bra för vår kommun och våra nya medborgare! 
Läs mer om intensivåret på följande länk:
www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/10/uppdrag-att-infora-ett-intensivar/

I HELGEN meddelade finansmarknadsministern att regeringen vill snabbutreda hur man ska kunna gå fram med vindkraftsetableringar utan att ta hänsyn till de människor som påverkas av byggnationerna. Förslaget är minst sagt uppseendeväckande och ett statligt klavertramp. Staten sätter sig med detta beslut över det kommunala självstyret och planmonopolet. Helt oacceptabelt, olyckligt och dessutom även odemokratiskt.

JAG TYCKER VINDKRAFT är mycket tveksamt. Det är stora betong- och stålkonstruktioner som har relativt kort livslängd. Det är osäkert om elproduktionen av vind ens under verkens livstid kompenserar utsläpp under byggnationen. Vindkraft påverkar också stora områden med ljud och irriterande skuggor från propellrarna.
Titta gärna på denna åskådliggörande Youtubevideo från Tuggarp här i vårt län:
https://youtu.be/gB3qD_Evd4g

REGERINGENS FÖRSLAG har tveksam miljöeffekt, det är dåligt för oss i kommunerna och kan hindra vår utveckling och tillväxt. Det kan också direkt bli plågsamt för medborgare som drabbas! Regeringen bör tänka om och stoppa förslaget i papperskorgen!

tisdag 20 oktober 2020

Kommunstyrelse med hotell, heltider, IM och budget mm

Arbetsdagen började med en intervju av Felix Petersson
som sändes direkt i radions P4
KOMMUNFULLMÄKTIGES beslut om att köpa “Sävsjö Stadshotell” blev ett av de ärenden som diskuterades på dagens möte med kommunstyrelsen. Kommunens utvecklingsavdelning fick uppdraget att ordna med ett snabbt övertagande och planering för verksamhet i fastigheten.

SOCIALCHEF LINDA BJÖRK redovisade de tuffa utmaningar som finns med att ordna en organisation som ger en ökad andel heltidstjänster och som möter framtidens utmaningar inom omsorgen om äldre. Det beslutades att denna information ska delges kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSEN GICK  igenom underlag och förutsättningar för budgetbeslutet som ska tas i nästkommande kommunstyrelse avseende drift, investeringar och taxor. Det är nu upp till de politiska partierna att sammanställa sina budgetförslag. 

DET VAR I ÖVRIGT på sammanträdet en bra information från IM-hemmet. De berättade om hur de tack vare ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Sävsjö kommun kan göra ett framgångsrikt arbete för integration. På agendan fanns också en rad motioner och medborgarförslag. Det beslutades om att ge bidrag till en belysning av det nya allaktivitetsområdet i Vrigstad och om att ordna en ny parkering vid Sävsjö fritidsområde .

måndag 19 oktober 2020

Bra att vi köper Stadshotell!

SPÄNNINGEN VAR stor inför måndagskvällens avgörande fullmäktigedebatt och beslut om köp av Sävsjö stadshotell. 

JAG FICK FÖRMÅNEN att inleda debatten och jag talade utifrån att vi som politiker har ett samhällsansvar Jag lyfte fram att om vi menar allvar med allt tal om att hela kommunen ska leva så måste vi också vara beredda att satsa på Sävsjö stad och dess centrumutveckling.
     Jag talade om att alternativen för byggnaden är sämre och om att framtidsutsikterna för tillväxt är goda om vi ser till att kommunen upplevs attraktiv. Jag talade om köpets ekonomiska konsekvenser och fördelar och om det stöd som köpet av stadshotellet har bland företagare, hembygdsförening och medborgare. Efter alla inläggen blev det omröstning och köpet gick igenom med 3 rösters marginal. Jag bedömer att detta är ett bra beslut!

EN STARK DELÅRSRAPPORT för tiden fram till sista augusti godkändes av fullmäktige. Prognosen är 17 miljoner bättre än väntat för helåret och landar på totalt drygt 30 miljoner. Läs gärna mina kommentarer och bedömningar av läget i Sävsjö kommun och i omvärlden på följande länk: 

söndag 18 oktober 2020

Bra Arnold Carlzon att du kliver fram för viktig buss!

DET ÄR MYCKET positivt att regionpolitikern Arnold Carlzon (KD) nu i Värnamo Nyheter lyfter fram behovet av en busslinje Värnamo-Eksjö!

ARNOLD SOM OCKSÅ är engagerad i Värnamos kommunpolitik pekar i artikeln på att Regionens trafikförsörjningsprogram har som mål att det ska finnas trafik mellan alla kommuners huvudorter. Detta saknas mellan Värnamo-Sävsjö och Sävsjö-Eksjö. I artikeln påpekas också att regionen behöver denna busslinje för att koppla i hop sjukhusen. Busslinjen skulle också öka gymnasieelevers möjligheter att välja utbildningsort och vara positivt för arbetsmarknaden eftersom Värnamo- och Sävsjö kommuner har olika typer av företag.

Tack Arnold för att du kliver fram i denna viktiga fråga!

fredag 16 oktober 2020

Kreativt och positivt möte med trähusnätverk

ÄNTLIGEN HAR VI åter kunnat mötas i det trähusnätverk som jag leder. Pandemin har gjort att kommunikationen under lång tid varit minimal och skett mest med mejl. Det kändes efterlängtat och inspirerande att nu äntligen få träffas fysiskt igen.

VID MÖTET informerades om aktuellt läge i företagen. Det gavs en redovisning av de möjligheter som Träcentrum kan erbjuda inom utbildning och om det som pågår inom Region Jönköpings län som kan vara av intresse för företagen. Inriktningen är att efter nyår göra en aktivitet som inspel till kommunernas översiktsplanering och förbereda för en överläggning om en mer långsiktig bostadspolitik. Det bestämdes att medverka i en bilaga till tidningen Dagens Industri som Region Jönköpings län samordnar.

ETT KREATIVT och positivt möte med Höglandets och länets trähusnätverk!

torsdag 15 oktober 2020

Vi har fantastiska måltider i skolor och omsorg

Dagens måltid för mig blev med mycket grönt
och god vildsvinsgryta
JAG ÄTER GANSKA OFTA av de måltider som lagas i våra storkök till kommunens skolor och omsorg. Jag har därför egen erfarenhet av att det serveras fantastiskt bra mat i vår kommun!

DEN TREDJE TORSDAGEN i oktober firas den offentliga måltidens dag. Jag valde därför att den här speciella dagen besöka Höglidens matsal i Sävsjö. På menyn fanns vildsvinsgryta och det serverades en kaka med choklad till efterrätt. Mycket gott!

MÅNGA HAR EN förlegad bild av maten i skolor och omsorg och känner inte till hur mycket som faktiskt hänt. De offentliga måltiderna i hela Sävsjö kommun är mycket bra. De lagas med stor omsorg och engagemang av en personal som gör en otroligt fin insats för att ge våra barn och äldre mat som håller hög kvalitet och som smakar mycket bra!

SÅ HÄR PÅ DEN OFFENTLIGA MÅLTIDENS DAG vill jag säga tack och ge en eloge till all vår personal som jobbar med kost och måltider i vår kommun!

PÅ FÖLJANDE LÄNK kan du läsa när vi serverade vildsvinskött för första gången i vår kommun:

onsdag 14 oktober 2020

Femtinge teater rätt val av nytänkare

TILLSAMMANS MED Patrick Blomström för Science Park, Helena Gill för Sävsjö Näringsliv och med mig som kommunstyrelsens ordförande meddelade vi idag pristagare av Årets nytänkare i Sävsjö.

PRISET GICK till Hans-Åke Andersson och Linda Eleine Byman, Femtinge teater med motiveringen "Att i svåra tider ställa om och tänka nytt kräver mod och kreativitet. Med engagemang och passion sprider de glädje och ger minnen för livet. När kunden inte kan komma till er - då kommer ni till kunden."

LINDA OCH HANS-ÅKE har den här våren och sommaren gjort en helt enastående insats med att på sitt humoristiska sätt och med glimten i ögat sprida information om råd och riktlinjer kopplat till pandemin. De har också gjort massor av uppskattade "coronasäkra" föreställningar som "kulturbud" för äldre. Denna gång är Femtinge teater med Linda och Hans-Åke ett helt rätt val som årets nytänkare!

tisdag 13 oktober 2020

Bra satsning på husvagnar och husbilar i Sävsjö

Våran Polar husvagn från 1989 börjar bli lite sliten efter att
de senaste valen använts som mobil valstuga. Vi får över-
väga att göra ett besök på nya husvagnsförsäljningen för att
 kolla om vi ska byta upp oss några snäpp.


DET KÄNDES BRA att under eftermiddagen få underteckna köpehandlingar för försäljning av fastigheten "Järn & Maskin". Köpare är Fritidsgårdens Husvagnar AB med den välkända företagaren Petra Olsson som huvudägare. Läget är perfekt för att bedriva försäljning och reparation av husvagnar och husbilar. Jag tror också denna etablering på Södra centrum kommer bli positiv för övriga butiker och verksamheter i centrum och kringområdet.  Vill du veta mer kolla gärna deras hemsida på följande länk:
www.fritidsgarden.nu

TISDAGEN HAR i övrigt ägnats åt möten med barn- och utbildning, socialförvaltning och serviceförvaltning om budget för 2021. Det har varit bra information och samtal! Min bedömning är att vi kommer landa i ett budgetförslag där byggnation av Rörviks högstadieskola är största investering och det mesta av andra förslag får vänta. När det gäller driften kommer det vara prioriterat att satsa på barn- och unga och göra en resursförstärkning inom individ och familjeområdet. 

UNDER SENARE delen av eftermiddagen har vi träffats i SNAB:s styrelse för samtal om näringslivsarbete. För dagen bjöds på god tårta för att fira det goda resultatet i senaste näringslivsrankingen!

måndag 12 oktober 2020

Välkommen tillbaka, Fredrik!

DET VAR EN FÖRLUST för Sävsjö kommun, och för oss i kd, när Fredrik Karlsson försommaren 2016 valde att flytta till Göteborg. Han hade fram tills dess varit politiker i fullmäktige och myndighetsnämnden och bidragit till arbetet med många kloka synpunkter och förslag.

NU ÄR DET GLÄDJANDE att få hälsa Fredrik välkommen tillbaka till kommunen och politiken. Vid senaste fullmäktige valdes han till förste vice ordförande i myndighetsnämnden  Han är 33 år och har nyligen flyttat tillbaka till Vrigstad. Fredrik jobbar som verksamhetsutvecklare på OBOS och har där särskilt ansvar för mark- och bostadsrättsföreningsfrågor. En mycket passande erfarenhet och kompetens för arbetet i det nya politiska uppdraget.
 
Välkommen tillbaka, Fredrik, och lycka till med arbetet i myndighetsnämnden!

https://savsjo.blogspot.com/2016/05/fredrik-tack-och-lycka-till.html#more

söndag 11 oktober 2020

Ett hedersuppdrag levererat

DEN HÄR HELGEN har mesta tiden gått åt till att slutföra arbetet med de bröllopsbilder som jag fick hedersuppdraget att fotografera för några veckor sedan. Tina och Johan var så vackra och det känns så roligt att bilderna blev bra. Under söndagen har vi träffats hemma hos oss för en bit mat och för att ha lite trevligt tillsammans och förstås för att titta på bilderna. Roligt att de blev glada och belåtna med resultatet. Ett smakprov på några foton kan du se här ovanför!

fredag 9 oktober 2020

Forum om kompetensförsörjning

Elmia bjöd på ett läckert uppdukat fika
TILLSAMMANS MED Christer Sjögren och Jan Holmqvist har jag varit med på ett kommunalt forum. För att kunna sitta luftigt och coronasäkert var mötet förlagt till Elmia i Jönköping. 

 DENNA GÅNG var mesta tiden avdelad för information och samtal om kompetensförsörjning. Detta är en av de allra viktigaste frågorna för både kommuner och företag i Jönköpings län. 

 DET VAR BRA att få uppdaterad kunskap om det utbud som finns inom högre utbildning via Jönköpings högskola men också inom den yrkesvuxenutbildning som drivs bland annat hos oss i Höglandskommunerna. 

HANDELSKAMMAREN VAR MED som företrädare för länets företag. Det de identifierat i kontakten med sina medlemsföretag är att vi har attraktiva kommuner där många vill leva och bo. Företagen har en stor potential och vilja att växa men hämmas av att det inte finns tillräckligt av de kompetenser man behöver. Ett bekymmer är att allt för få söker de industritekniska utbildningarna. Handelskammaren menar att man behöver skapa en mer positiv och modern bild av industrijobb och dess utbildningar. En av de stora utmaningarna är att förbättra yrkesvägledning och få till en bättre studie- och arbetspendling. Jag håller med och detta ett påtagligt problem hos oss i Sävsjö kommun när det gäller pendling till framförallt Värnamo och Eksjö.

torsdag 8 oktober 2020

Bedrövligt agerande

Hinder på vägen till huset
EFTER FLERA SAMTAL med vädjanden om hjälp och stöd åkte jag under eftermiddagen ner till Allgunnaryd, utanför Rörvik. Det jag fick se var minst sagt bedrövligt.

EN ENSAM KVINNA som bor i en fastighet förvägras att åka till sitt hus eftersom en granne blockerar tillfartsvägen. Försök har gjorts till medling och flera har också hjälpt henne att röja undan hindren,  men det hjälper inte. Hindren ställs tillbaka och blir allt mer kraftiga.

DETTA ÄR INTE en kommunal fråga men det är illa att våra invånare drabbas på detta sätt. Den eskalerande konflikten har nu blivit något som, mer eller mindre, sätter skräck i hela byn. Detta är förstås oacceptabelt. Polisanmälan har gjorts men ärendet har lagts ner. Nu har kronofogden kopplats in. Vi från kommunledningen har i brev till kronofogden uppmanat dem att snarast se till att det blir beslut om en så kallad "Särskild handräckning".  Den information som jag har fått under dagen tyder på att beslut kan komma på måndag. Jag hoppas innerligt att beslutet ska vara tydligt och göra att denna onödiga konflikt får sin slutliga lösning.

onsdag 7 oktober 2020

Tack till hembygdsförening för synpunkter och bra dokumentation

Baksidan av hembygdsföreningens
årsskrift 2020
INFÖR VÅRT BESLUT om köpet av Stadshotellet kom ett brev från styrelsen i Sävsjö hembygdsförening. Det var undertecknat av dess ordförande Bertil Zettergren.

INFÖR ETT SÅ STORT och viktigt beslut är det för oss som politiker viktigt att få in synpunkter och argument som hjälper oss med bra underlag inför vårt ställningstagande. Hembygdsförening lyfte i sin skrivelse bland annat fram värdet av att kommunen äger denna byggnad för att kunna bevara en viktig del av vår historia. De pekade också på att Stadshotellet är viktig att bevara för "Gestaltningsvärdet med en placering mitt i centrum"

I BREVET bifogades också Sävsjö hembygdsförenings årsskrift för 2020. I dessa fantastiska årsskrifter finns information om föreningens eget arbete. Vi bjuds också alltid på en rad intressanta artiklar och bilder från Sävsjös historia. I årsskriften för 2020 finns passande nog en artikel om  "Stadshotellet som kom före staden".

FÖR MIN DEL känner jag mig mycket hedrad av att denna gång fått bidra med en bild på skriftens baksida. Bilden är på när  journalisten Sofie Karlsson läser Smålands Dagblad utanför lokalredaktionen vid Stora torget. Flera av årsskrifterna kan läsas på hembygdsföreningens hemsida. Dessa kan du hitta på följande länk:

ETT STORT TACK till Sävsjö hembygdsförening för ert fina arbete,  kloka synpunkter och intressanta årsskrifter!

tisdag 6 oktober 2020

Stark ekonomi och satsning på företag och centrum

Innan sammanträdet fick representanter för alla partier göra ett besök i
Stadshotellet.  På bilden en av de fina takmålningarna i Sturesalen.
KOMMUNSTYRELSEN behandlade idag delårsrapporten för ekonomi och verksamhet fram till sista augusti. Allt pekar på att Sävsjö kommun kommer göra ett mycket starkt ekonomiskt resultat för år 2020.

DET GODA ekonomiska läget ger en stabil bas för att under kommande år bedriva en bra skola, vård och omsorg, fritid och kommunal service. Resultatet ger också förutsättningar för att genomföra de stora investeringar som väntar inom äldreomsorgen i Sävsjö stad och i Rörvik med den nya högstadieskolan.

ETT KÖP AV stadshotellet var en av de offensiva satsningar som kommunstyrelsen beslutade om under tisdagen. Med köpet kan denna fina byggnad vid Stora torget i Sävsjö åter bli en positiv tillgång i ett levande Sävsjö centrum. Med köpet blir det också möjligt att flytta kommunens tillväxt- och näringslivsarbete från hyrda lokaler in till eget ägda stadshotellet. Kopplat till näringslivsarbetet kommer också ordnas kontorshotell och så kallade "Coworking spaces". Slutligt beslutar fullmäktige om köpet av Sävsjö stadshotell.

I ÖVRIGT godkände kommunstyrelsen ett remissvar på Regionen Jönköpings läns trafikförsörjningsprogram. I svaret påpekas vikten av en mycket tydligare strategi för kollektivtrafik i hela länet. En sådan är en strategisk inriktning är en hopkoppling av kommunhuvudorter. För Sävsjö kommun vill vi exempelvis kunna åka regelbunden och bra direkttrafik med buss till Värnamo och Eksjö. om ett remissvar på ett trafikförsörjningsprogram. Vi påpekar i svaret, som skickas till  region Jönköpings län, vikten av en mycket tydligare strategi för kollektivtrafik i hela länet. En sådan är en strategisk inriktning är en hopkoppling av kommunhuvudorter. För Sävsjö kommun vill vi exempelvis kunna åka regelbunden och bra direkttrafik med buss till Värnamo och Eksjö.

LÄS GÄRNA min inledning i delårsrapporten på följande länk: http://savsjo.blogspot.com/2020/10/stark-ekonomi-och-satsning-pa-foretag.html

måndag 5 oktober 2020

SVT och gruppmöte med debattlusta

SVT HAR IKVÄLL sänt ett reportage från Sävsjö kommun. Bakgrunden är att vi är den kommun i länet som tagit emot störst andel flyktingar. Sävsjö är även bland de tio kommuner i landet som tog emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd. I dag är det nästan tre procent av våra invånare som kom hit under flyktingkrisen för fem år sedan. Du kan läsa artikeln och se reportaget på följande länk:


VID VÅRT GRUPPMÖTE under måndagskvällen var debattlustan stor och många var engagerade och kom med kloka inlägg, roligt! Den viktigaste frågan handlade om vi ska sätta en maxgräns på 120 timmar för hemtjänst och hemsjukvård innan äldre rekommenderas att flytta till ett äldreboende. Vår grupp var helt överens om att detta är fel och att man måste respektera människors egen vilja. Vi ska alltid utgå från den enskildes behov och inte sätta in människor i av politiker uppsatta fack. Ytterst handlar detta om människosyn.

söndag 4 oktober 2020

Kanelbulle och kall mjölk är gott

DOTTERN OCH hennes man bor numera i Hillerstorp och under söndagen var vi där och hälsade på. Det är nu lite drygt ett år sedan de gifte sig i Åkers kyrka och vi fick titta på en trevlig videofilm från denna högtidsdag. 

DEN 4 OKOTOBER är det årligen kanelbullens dag och förstås dagen till ära bjöds vi på alldeles nygräddade kanelbullar. Jag tycker kanelbullar är alldeles särkilt gott när man, som idag,  får inmundiga dessa tillsammans med ett glas kall mjölk!

fredag 2 oktober 2020

En dag av förberedelser och inbjudan till gruppmöte

Handsprit är viktigt för
coronasäkra  gruppmöten
SKÖNT ATT AVSLUTA arbetsveckan med arbetstid utan inbokade möten. Jag har under dagen kunnat hantera en hel del mejl som blivit liggande och ordnat en del förberedelser för veckan som kommer.

EN UPPGIFT för mig som gruppledare är att skicka en kallelse till gruppmöte. På måndag är det dags och jag har sammanställt de frågor som känns mest aktuella i en ärendelista och skickat ut den till medlemmar och sympatisörer för vårt parti. 

HAR DU VARIT på ett politiskt gruppmöte någon gång?  Jag ser gärna att nya människor kommer med och bidrar med sina tankar och förslag i de frågor vi diskuterar. Är du intresserad att komma med så hör av dig så berättar jag mer.

VI HAR CORONASÄKRA gruppmöten med gles sittning, handsprit och smörgåsar hygieniskt förpackade i plast!

torsdag 1 oktober 2020

Roligt företagsbesök och imponerande bilverkstad

DET ÄR EN riktig energikick att få möta företagare med visioner och handlingskraft. Idag har det varit ett sådant möte med planering  inför en satsning som kommer få stor betydelse för hela kommunen. I adventstid kommer projektet bli offentligt, då kan du här på bloggen få mer information.

 VI I FAMILJEN har en Bmw 318d Touring av 2011 års modell. Den har varit ryckig i motorn och senaste tiden också någon gång knappt gått att starta.

NIFAB, VÅR BMW-specialist i Sävsjö har gjort service och bytt ut en strulande AGR-ventil och nu fungerar allt som det ska igen. Jag är så tacksam för att vi i kommunen har så många bra bilverkstäder och Nifab är en av dessa. Ordning och reda, gott bemötande, professionell service och sedan också råd om hur jag bör ta hand om bilen på bästa sätt. Kör du BMW eller Subaru så kan jag rekommendera varmt att göra dina verkstadsbesök på NIFAB i Sävsjö!