tisdag 30 maj 2017

Det behövs GC-väg men fokus felriktat

Del av Sävsjösidan i dagens tidning
I dagens tidning höjs upprörda röster för att det inte ordnats en gång- och cykelväg på vägsträckan från Vrigstad fram till Motocrossbanan och Hagens Camping. I artikeln framförs att de vill att kommunen ska göra denna GC-väg och att frågan lyfts med kommunens tjänstemän.

JAG HÅLLER MED, på denna vägsträcka behöver det snarast ordnas en GC-väg! Detta är Trafikverkets väg och det är därför ingen kommunal fråga utan deras ansvar att ordna så det blir säkert för fotgängare och cyklister.
    Vid i stort sett varje möte mellan kommunen och Trafikverket diskuteras prioriteringar av GC-vägar och denna sträcka har gång på gång lyfts fram som mycket viktig. Tyvärr har Trafikverket hittills pekat på att andra objekt är ännu mer angelägna. Vi som kommun kommer fortsatt kämpa för att det ska vidtas åtgärder men vi behöver draghjälp av lokala föreningar, företagare och politiker. Vi behöver vara många som uppmärksammar Trafikverket på att det från Vrigstad fram till Motocrossbanan och Hagens Camping behövs en gång- och cykelväg!