lördag 13 maj 2017

Vrigstad marknad en bra mötesplats

Magnus berättade att en svensk köttbit har motsvarande
en antibiotikaspruta i sig, en dansk 4 en tysk 13
och en italiensk 31
Vrigstad marknad är en otroligt bra mötesplats! Jag har idag varit på marknaden tillsammans med ett helt gäng kristdemokrater för att presentera vår politik. Det är fascinerade att under en dag få samtala med så många medborgare och andra med anknytning till våra bygder.
    En del passar på att föra fram synpunkter på saker som behöver förbättras i vår kommun. Andra passar på att ge uppmuntran för vårt arbete. Tack!

DET VAR ROLIGT ATT PÅ MARKNADEN träffa Magnus Oscarsson, numera riksdagsledamot, och tidigare min kollega i Ödeshög. Magnus medverkade på stora scenen och talade sig varm för svensk landsbygd och gav oss fakta om varför vi som konsumenter ska köpa kött och mjölk som produceras i Sverige.

SVEN BÖRJESSON VAR EN ANNAN person som det var intressant att samtala med. Sven Börjesson har sina rötter i Vrigstad och hans pappa Anders Börjesson var för många år sedan fullmäktiges ordförande. För de flesta är han en välkänd radioröst, från framförallt P1. Sven berättade att han lämnat radion och nu håller på med ett bokprojekt om klimatpolitik. Jag gav Sven en inbjudan att komma till vår kommun för en föreläsning och presentation av boken när den blir klar. Så roligt i dag med alla samtal. Vrigstad marknad är alltjämt en härlig mötesplats!