söndag 14 maj 2017

Bra att jobb, poliser och sjukvård debatterades

Jonas Sjöstedt gick på pumpen när han
debatterade med Ebba Busch Thor
I kväll kollade jag på partiledardebatten i SVT:s Agenda. Alltid intressant att lyssna till hur våra partiledare bedömer läget i Sverige och vad de har för förslag till lösningar. Ikväll blir jag bekymrad över att partiledarna och i synnerhet regeringen inte har några konstruktiva förslag på de riktigt viktiga utmaningarna just nu.
    Framförallt finns inte tillräckligt skarpa förslag för hur människor med utländsk härkomst ska komma i arbete. Det känns förstås oerhört märkligt när det i debatten redovisades att arbetslösheten för utomeuropeiskt födda är 32 procent och bland inrikes födda 4 procent.

RIKTIGT BRA att det verkar finnas stor enighet om att det behövs fler poliser och att de måste få bättre betalt! Mest konkret var Ebba Busch Thor som tydligt pekade ut att hon vill att man ska ha som mål att Sverige 2025 ska ha 10.000 fler poliser.

JONAS SJÖSTEDT GICK ORDENTLIGT PÅ PUMPEN när han skulle debattera tillståndet i förlossningsvården med Ebba Busch Thor. "Jag födde barn i februari - You don´t wanna go there" sa Ebba. Det tystade Jonas Sjöstedt som insåg att detta var ett område där Ebba hade stor insikt, kunskap och erfarenhet. Jonas Sjöstedt försökte sedan svärta ner kristdemokraterna för att tidigare partiledaren Göran Hägglund efter avslutat sina politiska engagemang har gått till arbete i näringslivet. Också det föll platt när Ebba konstaterade att det är betydligt mer ansvarsfullt att gå från politik till jobb än att som vänsterns tidigare partiledare, Lars Ohly, klänga sig fast vid en dyrbar politikerpension.