onsdag 19 juli 2017

Jag tycker äldre så långt möjligt ska få välja själva

Sävsjösidan i dagens SMD
I dagens tidning läser vi om Bengt Fransson, 91, som måste köra sin permobil en kilometer för att få mat nere på Bryggaren. När man läser artikeln så låter det märkligt att Bengt inte har rätt till matdistribution.

JAG FÅR INTE UTTALA mig om något enskilt fall. Men jag har fullt förtroende för att våra duktiga biståndsbedömare gör korrekta beslut, utifrån gällande regelverk. Ålder är idag inget skäl för att få en speciell insats. Det kan också vara så att man bedömer värdet stort att få gemenskap med andra, vad vet jag.

ARTIKELN SÄTTER DOCK FINGRET PÅ NÅGOT VIKTIGT som gör att jag tycker att vi måste fundera över förändrat regelverk för matdistribution. Det är äldres möjlighet att välja själv och det handlar om oberoende.
    Ni som följer bloggen kanske minns att jag i mars skrev om vilka äldrefrågor som är viktigast. Jag lanserade då ett förslag om att alla äldre från 85 år och uppåt ska ha rätt att fritt få del av vissa kommunala tjänster utan att det behövs någon biståndsbedömning. Det kan handla om exempelvis några timmar hemtjänst och plats på äldreboende. Jag tycker att matdistribution kunde vara en sådan tjänst som den enskilde kunde välja själv utan att det behövs något krångel med särskild prövning. Den minskade kostnaden för byråkrati skulle säkert väga upp stor del av merkostnaden för denna rättighet.
     När jobbet börjar efter semestern ska jag be någon titta på hur ett sådant förslag skulle kunna utformas.

PÅ FÖLJANDE länk kan du läsa nämnda blogginlägget från mars:
http://savsjo.blogspot.se/2017/03/vilka-aldrefragor-ar-viktigast-just-nu.html