fredag 21 juli 2017

Funktionshinder eller funktionsvariation?

Ett gäng med härliga personer från daglig verksamhet som
var på besök för ett tag sedan.
Har fått ett mejl från en person som föreslår att vi i kommunen ska använda benämningen "funktionsvariation" istället för funktionsnedsättning.
    Förslaget skickades in efter att personen sett ett reportage i Sportspegeln om boende på en gruppbostad som var ute och tränade fysiskt i olika former. De hade antingen Downs syndrom eller annan form av utvecklingsstörning men i programmet användes begreppet ” funktionsvariation". Detta nya ord har också använt i radions program ”Funk i P1”

FRÅGAN INTRESSERAR MIG mycket eftersom jag själv jobbat många år med verksamhet för utvecklingsstörda personer. För mig är det mycket viktigt att vi inte uttrycker oss nedsättande eller kränkande. Handikapp är inget bra ord när man vet att ordet formats utifrån ”Hand in cap” alltså hand i mössa. Funktionshinder och funktionsnedsättning är värderande ord som säger att personen är hindrad eller nedsatt. Funktionsvariation är ur denna aspekt mer positivt och trevligare.

MEN INNAN VI BÖRJAR ANVÄNDA nya begrepp är det klokt att tänka ett varv extra. Med egna ord så kan vi skapa bekymmer vid tolkning av lagar, råd och anvisningar. Dessa använder bara vedertagna begrepp.
     Med egna positiva begrepp som tar bort varje antydan om saknad förmåga finns också en fara att vi snarare förstör än förbättrar för dessa personers möjlighet till rätt hjälp och stöd.

FÖR MIG VÄCKER FÖRSLAGET också tankar om vad som är normalt. Ganska många gånger har jag upplevt att vi svenskar är ängsliga för det som är avvikande och annorlunda. Genom att använda ordet funktionsvariation så får jag känslan av vi flyr undan de svåra frågorna om att vi människor är olika och ibland saknar viktiga förmågor.

FUNKTIONSHINDER eller FUNKTIONSVARIATION? Förslaget kräver lite mer tankemöda men är viktigt att reflektera vidare över.