lördag 22 juli 2017

Bullrigt jobb ger tankar om demokrati

I dag har det varit ordentligt grovarbete med damm och buller när jag utfört kapning av betong. En fördel med sådant arbete är att jag ostört kan lyssna till radion och grunna lite extra på händelser och skeenden i tiden.

HOTET MOT DEMOKRATI och värderingar har engagerat mig idag. Har i nyhetsrapporteringen tagit del av den negativa utvecklingen i Polen, Turkiet, Indonesien och USA. Jag inser att vi i Sverige nog ibland har en allt för idyllisk inställning. Vi ser inte hur allvarlig utvecklingen är. I land efter land försvagas demokratiska värderingarna. och mänskliga rättigheter hotas.

GENOMGÅENDE ÄR ATT makt centraliseras och medborgarna förlorar inflytande. I vår kommun skulle jag vilja göra precis tvärtom. Mer makt och valfrihet ska ges till medborgarna. Ett sådant förslag lanserade jag här på bloggen i onsdags, en valfrihetsreform för alla äldre.

EN VIKTIG PRINCIP för mig, och som är en av anledningarna att jag engagerat mig för kristdemokraterna, kallas för subsidiaritetsprincipen. Den innebär att rätt makt ska vara på rätt plats. Det en person, familj, samhällsförening eller byalag klarar av att hantera skall de också själv ansvara och besluta om. Jag tror det finns mycket mer att göra i vår kommun för att öka våra medborgares inflytande och valfrihet. Vi jobbar nu med att ta fram en "byapeng" som är ett sådant förslag. Ett sätt att värna och utveckla vår viktiga lokala demokrati!