fredag 21 april 2017

Sävsjö kan bli del av regionsatsning på gas

Länstrafiken och energikontor Norra Småland har haft ett uppdrag att kartlägga biogasläget i länet. I uppdraget ingick också att ta fram underlag till ett inriktningsbeslut för hur regionen och kommunerna ska förhålla sig till biogas framöver.
    Jag har idag varit i Jönköpings för möte med en styrgrupp för uppdraget. Utifrån ett mycket väl genomarbetat underlag har vi gemensamt landat i att det nu är rätt tid att föreslå Region Jönköpings län och länets alla tretton kommuner en satsning på biogas.
    Inriktningen är att biogas ska bli ett viktigt verktyg för att komma bort från fossila bränslen och göra det möjligt att nå den vision om ett plusenergilän som länets klimatråd jobbat fram.

ATT BIOGAS ÄR HELT PERFEKT UR KRETSLOPPSSYNPUNKT var vi helt överens om. Men trots det har det hittills varit svårt att få lönsamhet i de produktionsanläggningar som byggts upp.
    I våra samtal idag så konstaterar vi att det finns några saker som är särskilt viktiga för att det ska fungera bra framöver. Substratet som används för att göra gas av måste komma lokalt från avfall, gödsel och annat i närområdet. Om gasen som produceras också används lokalt så minimeras transportkostnader.
    Den viktigaste faktorn för att få fart på biogas är just nu att Jönköpings Länstrafik beslutar om att de ska satsa på biogas som viktigt drivmedel i framtida upphandlingar. Det ger underlag för att producera gas och bygga fler tankstationer i regionen.

DET KÄNNS ROLIGT ATT SÄVSJÖ BIOGAS kan bli en mycket viktig anläggning i en framtida regional biogassatsning. Här finns en modern anläggning som, med rätt beslut i regionen, har stor potential att utvecklas och producera långt mer fordonsgas än vad som görs idag.

Läs tidigare inlägg på bloggen om biogas på följande länkar:
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/biogas-kan-utvecklas-med-njudung-energi.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/09/klimatrad-driver-pa-for-fossilfria.html#more
http://savsjo.blogspot.se/2016/08/tank-om-tank-ratt-tank-biogas.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/06/hog-tid-for-region-att-kliva-fram-for.html