söndag 23 april 2017

Ikväll varit förberedelse för
interpellationsdebatt
Skönt med söndag! Har varit ute och plockat nässlor igen. Det gick mycket enklare idag än för en vecka sedan, för nu börjar de växa till sig. Så gott och nyttigt med nässelsoppa!
    Var på förmiddagen på gudstjänst. Det är mina ljudveckor i kyrkan så det blev min uppgift att ratta mixerbordet. Extra roligt att ansvara för ljud när det är proffsiga musiker och solister som Roger, Camilla och Petra!

INTEGRATIONSENHET  har varit temat för kvällens syssla. Patrik Christierson har skickat in en interpellation med följande tre frågor om integrationsenhet. 1 Hur långt har arbetet kommit med integrationsenheten? 2 När kommer den att vara klar? 3 Vad är det som saknas?
Jag har nu knåpat ihop följande svar som vi ska debattera vid morgondagens fullmäktige:

    Sävsjö kommun har idag en integrationsstrateg som sedan sommaren 2017 arbetar förvaltningsövergripande med samordning av hur kommunens integrationsfond fördelas mellan olika projekt. I hennes uppdrag ligger också att tillsammans med förvaltningarna arbeta fram förslag på hur kommunens arbete kan förstärkas inom detta område. För att ge det arbetet en tydlig inriktning har KS i april 2017 gett kommunchef Jan Holmqvist ett uppdrag att än mer än tidigare fokusera på jobbskapande åtgärder.
    Parallellt med, eller snarare som en del av, detta arbete fortsätter socialförvaltningen inom ramen för Jobbhuset sitt arbete med bland annat nyanländna. Jobbhusets arbete har särskilt fokus på samverkan med Arbetsförmedlingen och för att effektivisera detta har förslag lagts fram på att samlokalisera denna med Jobbhuset. Ett förslag på lokalisering har varit den gamla Järn&maskin fastigheten. Det har dock hittills visat sig att de behov av ombyggnation som en lokalisering där skulle föra med sig inte är förenliga med en god ekonomisk hushållning. Dialogen med socialnämnden i denna fråga kommer dock fortsätta.
    Jag gör avslutningsvis bedömningen att även utan en samlokaliserad integrationsenhet bedriver kommunen ett kraftfullt och samordnat arbete inom integrationsområdet. Jag vill också påminna om att huvudansvaret för nyanländnas integration enligt beslut i Sveriges riksdag de första 24 månaderna ligger på Arbetsförmedlingen, enligt den så kallade etableringsreformen. Kommunens insatser kan, i de flesta fall, endast stötta detta arbete.