tisdag 4 april 2017

Poliser, pengar och inkludering på KS

Kommunstyrelsens sammanträde inleddes idag med besök av kommunpolis Anders Sjöö och Mattias Ramsö som är ny tillförordnad chef för lokalpolisområde Höglandet. Mattias och Anders betonade vikten av samverkan med kommunen och redovisade aktuell statistik. Det är positivt att det skett en minskning av antalet anmälda brott samtidigt som polisens redovisade ärenden till åklagaren ökat. Utifrån beslutade medborgarlöften har gjorts en ordentlig satsning mot droger. Erfarenheten är att andelen som använder alkohol och droger snarast har minskats men samtidigt har den grupp som använder mycket alkohol och droger ökat
    Kommunstyrelsen har idag beslutat om årsredovisningar för kommunens olika verksamheter och bolag. Dessa lämnas nu vidare till fullmäktige för slutligt ställningstagande.
    Kommunstyrelsen har också haft på agendan ett beslut om markanvisningsavtal till IOGT. Detta för att de under två år ska kunna undersöka möjligheten till byggnation bostäder.

INKLUDERING är ett av nyckelorden i kommunens vision. Kommunstyrelsen var mycket bestämda om att detta för oss just nu förpliktigar till att göra en mer kraftfull satsning på åtgärder för att minska arbetslösheten bland personer som är utrikes födda. En enig kommunstyrelse gav kommunchef Jan Holmqvist ett uppdrag att återkomma hur detta kan ordnas så arbetslösheten för denna grupp senast vid nyår 2018 understiger genomsnittet i Jönköpings län.