tisdag 11 april 2017

Bra att polisen lyfts fram så positivt

Morgonte och polisfokus på förstasidan i dagens SMD 
Höjde på ögonbrynen rejält när jag i morse skulle bläddra igenom dagens tidning. På förstasidan lyftes ett helt gäng poliser fram positivt, bra! Fadersstoltheten blev förstås stor när jag såg att en av poliserna var min son!
    Sedan terrorattacken i Stockholm har polisen fått ta emot en våg av lovord och uppmuntran. Äntligen får polisen välförtjänt beröm och uppmärksamhet.
    Nu börjar också de politiska förslagen komma om att satsa mer på polisen. Såg för en stund sedan inrikesminister Anders Ygeman tala om att man nu ska göra en rad satsningar för mer poliser. Bättre sent än aldrig, men detta borde prioriterats av regeringen för länge, länge sedan.

EN SATSNING PÅ POLISEN har varit viktig för mig i många år och jag har gjort allt jag kunnat för att få mer fokus på denna viktiga fråga. Jag är därför glad över att polisfrågorna numera också blivit högt prioriterade i mitt parti. Inget annat politiskt parti har idag en så väl genomtänkt satsning på polisen. Läs gärna hela kristdemokraternas polisförslag här nedan:

Trygghet  - 30 000 poliser

*Sverige har för få poliser. De är för dåligt betalda. Och för få av dem är ute på gator och torg. Det måste vi ändra på.

*Vi måste både klara av att stå upp emot de gäng som tagit över i våra utanförskapsområden och finnas närvarande i små orter där polisen är nästan helt frånvarande idag.
Därför föreslår vi 30 000 poliser till 2025. 5000 av de nya poliserna ska utbildas som vanligt i 2,5 år och 5000 med ettårig utbildning.

*Lokala polischefer ska ha ett starkare mandat. De ska ha sin egen budget och fatta anställningsbeslut och därmed bättre kunna möta de behov som finns lokalt.

*Dialogen mellan polisorganisationerna och kommunerna ska förbättras vilket underlättas av den ökade makten till de lokala polischeferna. Kommunerna ska, om de vill, kunna finansiera polistjänster som prioriterar det som kommunen anger som viktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Bakgrund

30 000 poliser till 2025
I Sverige har vi förhållandevis få poliser jämfört med andra länder med snarlika förhållanden. Polistätheten är endast 207 poliser per 100 000 invånare jämfört med genomsnittet i. Därutöver har vi generösa regler för föräldraledighet och många poliser är upptagna med administrativt arbete.

Sammanställning på totalt antal polispersonal per land år 2014*, antal per 100 000 invånare.
Kristdemokraterna anser att antalet poliser behöver öka kraftigt, till 30 000 senast år 2025. Det är möjligt att uppnå om antagningarna till polisutbildningen ökar och resurser avsätts för att utbilda och därefter anställa fler poliser.
Staten ska ta ett ansvar för att utbilda fler poliser och på olika sätt öka intagningen till utbildningen. Utbildningen ska fortsatt vara statlig och ta 2,5 år inklusive praktik.
Kristdemokraterna har tidigare sagt att det behövs 2000 fler poliser och 500 civilanställda.

25 000 poliser

Antagningar till polisutbildningen behöver öka och så snart de som genomgått utbildning ska snarast anställas. Kristdemokraterna avser att avsätta resurser för att klara det åtagandet. Cirka 350 miljoner 218 och 2 miljarder 2021.

5000 poliser som kan anställas i kommunerna

Parallellt med att 5000 statliga poliser tillförs behöver en ettårig polisutbildning utredas och införas från 2019. Utbildningen ska utbilda poliser för något enklare arbetsuppgifter i framförallt kommunerna. De ettårigt utbildade poliserna ska komplettera och ersätta de väktare som kommunerna idag anlitar.
Enligt Riksdagens utredningstjänst som på Kd:s uppdrag frågat samtliga kommuner om de anlitar väktare svarar endast 12 procent att man inte gör det. En väktare utbildas i totalt 14 arbetsdagar och 160 timmar praktik och ett skriftligt prov.
De nya poliserna som utbildas i ett år ska ingå i den statliga polisorganisationen men kunna finansieras av kommunerna. Den betalande kommunen ska ha inflytande över och dialog med den lokala polischefen om vad poliserna ska prioritera.
I primärkommunerna arbetade 2016 760~000 personer. Det ökade under året med 33~600 personer eller 4,6 procent. Sett i det perspektivet är inte 5000 poliser under loppet av sex år en dramatisk siffra. Anställandet av ettårigt utbildade poliser är helt frivilligt för kommunen. Men kristdemokraterna bedömer att det finns en stark efterfrågan.
Införandet av poliser som kan finansieras av kommunerna är inte att avhändande av statligt ansvar. Kristdemokraterna tar ett stort ansvar för att den statliga polisen ska förstärkas i antal och närvaro genom att utbilda och anställa 5000 fler poliser statliga poliser. Inte desto mindre bedömer vi att efterfrågan på ytterligare poliser i vissa kommuner kan vara stark och vill därför skapa den möjligheten.

Stärk lokala polischefer

Ge lokalpolischefen mandat och egen budget. Lokalpolisområdescheferna är de chefer som arbetar längst ut i organisationen, närmast medborgarna. De får idag inte ens bestämma vem som ska anställas.  Det är fel. Varje polischef måste kunna göra de insatser som krävs för att möta den kriminalitet som finns lokalt. På så sätt stärks det lokala ledarskapet och samverkan med kommunen förbättras. Genom att ge lokalpolischefer mandat och utkräva ansvar stärks också ledarskapet inom svensk polis.


Frågor och svar: Vad kostar detta för staten?

År 2021 cirka 2 miljarder och 2025 ca 4 miljarder. Men detta är en kostnad som vi inte kan välja bort. Människors trygghet, i våra utanförskapsområden där gäng härskar, och för den delen i små orter som Mellerud och Ronneby där polisen är relativt frånvarande, går före allt annat.

Hur ska de 5000 ettårigt utbildade poliserna finansieras? 

Vi tror att de 5000 poliserna som ska utbildas i ett år är väldigt efterfrågade ute i kommunerna som ju idag anställer väktare som har två veckors utbildning.
Staten ska utbilda 5000 poliser i ettåriga utbildningar. Det betalar staten. Sen bedömer vi att kommunerna vill finansiera dessa poliser.

Är inte detta att avsäga sig det statliga ansvaret?

Nej, tvärtom. Kd kräver, och finansierar, 5000 fler poliser i den traditionella statliga organisationen. Det är ett stort åtagande jämfört med socialdemokraterna. Därutöver vill kd utbilda 5000 poliser som kan anställas för att komplettera eller istället för väktare.

Men polisen har ju svårt att fylla antagningsbehovet redan idag?

Det beror på att man har för litet betalt. Kd har avsatt 915 miljoner kronor de närmaste fyra åren för högre löner, bättre villkor och bättre utrustning.
Sen handlar en del av missnöjet inom polisen idag om en känsla av otillräcklighet. Man vill kunna göra mer. Med våra resursförstärkningar förbättras förutsättningarna och poliser kommer att känna större tillfredsställelse.

Vad händer om kommunerna inte vill anställa de här korttidsutbildade poliserna? 

Korttidsutbildningen byggs ut stegvis. Vi börjar med 400 platser 2019 och därefter 800 om året. Det är en långsiktig utbildningsplan. Om efterfrågan är mindre eller större kan antalet platser justeras efter hand. Samtidigt kan vi inte utesluta att behoven inom Polisen ökar och att dessa personer kan få en anställning finansierad av staten. Det är ett senare besked i så fall.

Men hur ska det fungera det här med poliser som kommunen finansierar men staten anställer?

Om en kommun vill kunna ha särskilt brottsförebyggande arbete, bevakning i sitt centrum eller dylikt så ska man kunna finansiera polistjänster som uteslutande används till detta. Men för att slippa bygga upp en kommunal organisation ska dessa poliser tillhöra den nuvarande polisen. Detta blir ett sätt att kunna prioritera trygghetsfrågorna även på den kommunala nivån. Vi bedömer att det finns en efterfrågan för det.

Är inte en ettårig utbildning för kort? Och skapar inte detta en B-polis?

Nej, var tredje kommun har i dag väktare anställda som har två veckors utbildning. På många håll i landet utför i praktiken Räddningstjänsten polisiära arbetsuppgifter. Det finns ett behov av polisanställda som kan arbeta lokalt med trygghetsskapande arbete och finnas närvarande i hela landet.
     När det i praktiken är ordningsvakter och andra funktioner som är först på plats i många fall, är det ett sätt att stärka människors trygghet att utöka med utbildade poliser som har längre utbildning som ett lokalt komplement till den statliga polisen.

Ska dessa de ettåriga poliserna ha polismans befogenhet?

De exakta formerna för detta behöver utredas. Men man ska ha befogenhet och kunskap att kunna ingripa när man möts med våld, när man ska avbryta ett pågående brott eller när någon ska gripas. Detta är poliser med kortare utbildning som ska skapa trygghet i lokalsamhället.

Ska de ettårigt utbildade poliser få bära vapen? 

Ja, man borde hinna med att lära sig att hantera tjänstevapen på ett års utbildning. Och klara prov för det. En senare fråga är förstärkningsvapen. Det behöver utredas närmare.
Det viktiga är att polisen i större utsträckning finns på platser ute i våra samhällen där polisen är relativt frånvarande idag. Det skulle skapa trygghet.