måndag 3 april 2017

Biogas utvecklas med Njudung energi som ägare

Tankning av biogas i Sävsjö
Vi från Sävsjö kommun satsade mycket tid och pengar för att få loss klimatinvesteringspengar från Naturvårdsverket till finansiering av biogasanläggningen i Sävsjö. Men trots att det blev 20 miljoner i bidrag så har det med Göteborgs Energi som ägare inte gått att få verksamheten lönsam.
    Detta har varit tråkigt eftersom biogas är ett suveränt drivmedel som är helt koldioxidneutral, det är miljövänligt och produceras lokalt av gödsel från gårdar i bygden. Smart kretslopp helt enkelt!
 
VÅRT LOKALA BOLAG NJUDUNG ENERGI går nu in och tar över som huvudägare och det kan bli mycket bra! På vårt gruppmöte ikväll har vi genom vår styrelserepresentant i Njudung energi, Helmer Andersson, fått mer information och det ser nu lovande ut för framtiden!
    I dag används bara 50% av anläggningens kapacitet. Detta kan ökas genom att använda hushållens gröna påsar med matavfall. Av dessa kommer att göras en slurry som tillsammans med gödsel kan bli en effektiv blandning för gasproduktion. Efterfrågan på biogasen kan också öka genom att det i Vetlanda planeras en biogasmack och genom att det för länstrafiken nu finns ett tjänstemannaförslag under beredning som om alla bitar faller på plats kan innebära att biogas blir ett viktigt framtida drivmedel för busstrafiken. Nu känns det åter mycket hoppfullt för biogasen i Sävsjö!

Läs tidigare inlägg på bloggen om biogas på följande länkar:
http://savsjo.blogspot.se/2016/09/klimatrad-driver-pa-for-fossilfria.html#more
http://savsjo.blogspot.se/2016/08/tank-om-tank-ratt-tank-biogas.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/06/hog-tid-for-region-att-kliva-fram-for.html