onsdag 19 april 2017

Rädsla och slutenhet hinder för integration

En bild från undersökningen World Value Survey som visar
att Sverige är landet som är mest sekulärt och individuellt.
(Klicka på bilden om du vill se den i större format)
Alla ordförande och förvaltningschefer träffades på förmiddagen för att lära sig mer om integration.
    Vi hade med oss bästa tänkbara kompetens på området, genom medverkan av Tommy Josefsson. Han har under många år bott utomlands i Libanon, Egypten och Turkiet, men är nu hemma i Sverige igen och jobbar med integration inom skolan i vår kommun.
    Tommy har under många år forskat och undervisat om integration både på universitetet i Växjö och högskolan i Jönköping. För några veckor sedan var Tommy i Libanon för att på uppdrag av Linnéuniversitetet närmare undersöka, hur detta land i storlek med Blekinge, klarar att ordna skolgång i en situation med 1,5 miljoner flyktingar.

UTIFRÅN SIN STORA ERFARENHET OCH KUNSKAP menade Tommy att de djupa mångtusenåriga konflikter som finns i Mellanöstern, och de spänningar som finns i länder som Turkiet och Syrien, kommer leda till stora flyktingströmmar också framöver. Den barriär som idag finns i Turkiet kan när som helst spricka och då kommer ansträngningen för Europa bli mycket stor. Det är mycket viktigt att vi skaffar oss en beredskap för detta och ser till att bli bättre på att möta människor med helt annan bakgrund och andra värderingar.
     Den stora världsvida värderingsundersökningen, World Value Survey, visar att Sverige är det land som numera är mest sekulärt och individualiserat. De människor som kommer hit från andra länder har med sig en helt annan värdebas. När vi talar om självklarheter som alla människors lika värde och jämställdhet så är det viktigt att veta att detta för en del nysvenskar är svårt att ta till sig.

VÅR RÄDSLA, OSÄKERHET OCH SLUTENHET är största hindret för integration. Vi behöver bli mer öppna och skapa fler mötesplatser. Det är också viktigt att vara medveten om att Sverige för flyktingar är ett annorlunda och exotiskt land. Sverige en drömvärld av demokrati, trygghet och välfärd. När man väl är här kanske den bilden inte stämmer med hur man upplever vårt land. I synnerhet i den frustration som uppstår av svårigheten att få besked om man får stanna, sedan krånglet för att starta företag och bekymret med att komma in i samhället.

Vi behöver lära oss mer och göra mer för att människor ska inkluderas, må väl och bli en tillgång i samhället! Vi behöver bli mer generösa och öppna. Men också som svenskar bli än mer trygga och framförallt tydliga med vår egen kristna värdegrund om integration ska kunna lyckas!

En bra förmiddag som gav oss en hel del att fundera över.

Tidigare blogginlägg i ämnet kan du hitta här:
http://savsjo.blogspot.se/2016/04/god-information-och-bra-samtal.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/05/vi-maste-vaga-samtala-om-varderingar.html