fredag 7 april 2017

Förfäran och sorg när vi samtalar om trygghet

Jag är några dagar i Karlstad för kommundagar. Glädjen förbyttes idag i förstämning när vi nåddes av beskedet om den förfärliga terrorattacken i Stockholm. Vi känner sorg och förfäran över det hänsynslösa attentat som drabbat oskyldiga människor. Jag tänker just nu på alla anhöriga och andra som känner vånda och sorg.
   Precis innan attentatet lyssnade vi till Ebba Busch Thor som talade engagerat om trygghet, tillit och behov av mer poliser. Ett budskap som denna dag behövs mer än någonsin tidigare.
  Vi får aldrig ge vika för terror och krafter som vill skapa splittring och hat.