lördag 8 april 2017

Samtal om ledarskap för demokrati känns idag så rätt

Trevligt samarbeta med Veronica Kerr och Anders Sellström
Kommun- och landstingspolitiska dagarna i Karlstad fortsatte idag med ett omfattande och intressant program.
    För min del har jag varit engagerad i ett seminarium om ledarskap i majoritet och opposition.Tillsammans med Anders Sellström och Veronica Kerr, båda från från Umeå, har jag delat med mig av erfarenheter, svarat på frågor och haft intressanta samtal.

SAMTAL OM DEMOKRATI har väl aldrig känts så angeläget som just nu när vi alla präglas av tankar och känslor med anledning av den ondskefulla attacken i Stockholm. Nu måste vi alla stå upp för vårt öppna, demokratiska samhälle och vi som kristdemokrater bli tydligare än någonsin med vår viktiga värdegrund!