tisdag 25 april 2017

Satsning på klimat, kaj och scen

Trots snöoväder så syns att det är en
mycket fin scen i Tegnerparken
som samhällsföreningen i
Vrigstad har byggt 
När kommunstyrelsens utskott i Sävsjö hade sammanträde idag så blev samtal om klimatfrågor en viktig del. Det beslutades att kommunen ska installera solceller på lämpliga kommunala byggnader och det ska göras åtgärder för att minska matsvinnet.
    Det ska tillsammans med husföretagen arbetas fram förslag till hur flexibla tomtpriser kan bidra till en hållbar utveckling vid bostadsbyggande.

BÅTKAJEN VID ALLGUNNEN i Rörvik behöver renoveras, kommunstyrelsens utskott beslutade om en medfinansiering med 100.000 kronor till detta. Länsstyrelsen är beredd att ta den största delen av totalkostnaden som är på ungefär en halvmiljon.
    I Vrigstad gör samhällsföreningen stora insatser inom en rad områden. Just nu är det förberedelser inför det stora valborgsfirandet som planeras. Kommunstyrelsens utskott beslutade om att bidra med 30.000 kr till den utökning som sker av den befintliga scenen i Tegnerparken. Bidrag ges också från Kultur- och fritidsnämnden både till arrangemanget men också till scen och annan infrastruktur som behövs.