fredag 23 december 2016

Bravo, Excelente! Magnifico! Espléndido!

Bild från uppvaktning av Trafikverket
  om 30:an tidigare i höstas
Höjde ögonbrynen rejält när jag idag bland inkomna brev till kommunkansliet fick se ett beslut från regeringen om RV 30. I brevet, som undertecknats av självaste infrastrukturministern Anna Johansson, så skriver hon att "Regeringen bifaller överklaganden på så sätt att det överklagade beslutet upphävs och ärendet lämnas tillbaka till Trafikverket för erforderlig handläggning".  Detta innebär i klartext att Trafikverket nu får skruva tillbaka 90 skyltarna på Riksväg 30.

Som skäl för beslutet anges att Trafikverket inte haft tillräckliga underlagd för sitt beslut. Bland annat har inte gjorts en konsekvensanalys av effekterna för näringslivet och hur en hastighetssänkning påverkar tillgängligheten. Vidare skriver regeringen att de anser att Trafikverkets anpassning av hastighetsgränser till vägarnas standard bör avvägas gentemot kapacitetshöjande åtgärder. De skriver att det också ska beaktas om en åtgärd är motiverad med hänsyn till transportpolitisk måluppfyllelse.

Synnerligen positivt att regeringen har lyssnat till sig de argument som vi fört fram och nu upphäver Trafikverkets beslut. Det viktigaste är inte att man går tillbaka till 90 km/h. Det riktigt viktiga är att man ska gör en ordentlig konsekvensanalys och framförallt öppnar upp för kapacitethöjande åtgärder! Vilken positiv överraskning så här dan före dopparedan! Ohh vad glad jag blir! Bravo! Excelente! Magnifico! Espléndido!

Beslutet visar också att regeringen menar allvar med det de förde fram i samband med infrastrukturproppen tidigare i höstas.  Där pekade de på att infrastruktursatsningar måste göras för att förbättra förutsättningarna för näringslivet och förstärka sysselsättningen i hela landet. De nämnde också om infrastrukturens vikt för att göra det attraktivt att bygga bostäder i hela landet. Beslutet idag handlar mer än om en vägs hastighet, det handlar om att leva upp till devisen "Hela Sverige ska leva".

Länkar till tidigare blogginlägg om Riksväg 30:
http://savsjo.blogspot.se/2016/12/kommunalrad-rasar-over-sankningen.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/11/vi-vill-att-regeringen-tar-trafikverket.html#more
http://savsjo.blogspot.se/2016/07/atgarda-brister-istallet-for-att-sanka.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/09/agerande-for-rv30-med-kollegor-i-vaxjo.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/10/90-kmh-pa-30an-kopparslagaren-och-tag.html