tisdag 27 december 2016

Faran över efter Urd men det kan komma mera..

Nedblåst skog vid en lokal tromb
som gick över bygderna i juni.
Är så tacksam för att stormen Urd inte skapade några större bekymmer i vår kommun. Varje gång det utfärdas stormvarning så kommer för mig minnesbilder från stormarna Gudrun så väl som Per och de enorma skador och samhällsstörningar som dessa medförde. Vår kommun gick vid båda dessa tillfällen över i krisorganisation och vi i kommunen tillsammans med många, många frivilliga gjorde mycket stora insatser för att få kommunens infrastruktur att fungera igen.

Enligt de rapporter jag fått del av så har Urd orsakat några fallna träd på Trafikverkets vägar och en del mindre bekymmer ute på landsbygdens vägnät. Allt är nu uppröjt, vägarna farbara och kollektivtrafiken löper på som vanligt. Vi kan därmed blåsa faran över för denna gång!  Men det gäller att vara beredd på att det kan komma mera för vi är nu inne i den mest stormiga perioden av året. Blir det storm så blir det också bekymmer på grund av att marken inte har någon tjäle och därmed faller träden lätt. Bara att hoppas att det förblir lugnt. Ur stormhänseende vore det allra bästa om det blev väderomslag till vinterväder, precis som det ska vara vid den här tiden på året!