måndag 19 december 2016

Ideella kämpar ser till att fyran producerar el igen

Olle Mill visar det nyrenoverade aggregatet
Undertecknad tillsammans med Krister Ek, Olle Mill, Christer
Rostedt och Eva Aronsson från Sparbanksstiftelsen Alfa. 
Besökt Komstad Kvarn idag och fått se att det nu helt färdigrenoverade aggregat 4 producerar el igen!  Det var i somras som vi i kommunstyrelsen beslutade om ett bidrag på 35 tusen kronor för renoveringsarbetet på det utslitna aggregatet. Sparbanksstiftelsen Alfa har skjutit till 10 tusen och Länsstyrelsen resten för att finansiera renoveringen som totalt kostade nästan 70 tusen.

Arbetet, på denna Hällarydsturbin från 1953, har utförts av Granbäckens varv och maskin och de har varsamt renoverat upp anläggningen till nyskick när det gäller lager, axel, balansering av löphjul med mera.

Renoveringen av elaggregatet är åter ett bevis på att Stiftelsen Komstad Kvarn gör ett betydande och viktigt arbete för Komstad. En mycket fin kulturmiljö, klassad som riksintresse. Framförallt är miljön i området till stor glädje för oss som bor i kommunen och bygderna runt omkring. Fick idag möjlighet att till några av de ideellt arbetande eldsjälarna i Stiftelsen Komstad Kvarn få uttrycka kommunens tack för deras föredömliga insats!