måndag 26 juni 2017

Budget och fastighetsköp men framförallt stor glädje över att Johan är fri

Vilken härlig bild! Tänk att få återförenas med sin familj
efter alla dessa år i fångenskap
Vilken otrolig glädje att Johan Gustafsson nu äntligen är fri och kan återförenas med sin familj! Jag har som så många andra följt rapporteringen om Johan under hans sex år av fångenskap på Mali. Jag har känt en stark medkänsla med Johan men också gentemot alla anhöriga som levt i väntan och vånda under så många år. Hans öde har känts så nära eftersom han kommer från Värnamo bara några mil från oss i Sävsjö kommun. De glada nyheterna kom oväntat men så underbart att han nu äntligen är fri!
    Jag anar att det varit en lång och enträgen kamp från svenska myndigheter som till sist gav framgång. Tack alla för ert uthålliga arbete för att få Johan fri!

I SÄVSJÖPOLITIKEN har det idag varit fullmäktige med beslut om budget för 2018. Som väntat blev det stor samstämmighet om beslutet som nu framförallt innebär en satsning på skolorna i Rörvik och Stockaryd. Ombyggd entré på Aleholm och nya lokaler för grundskola och särskola på Hägneskolan. I driftbudgeten var det socialförvaltningen som fick störst extra tillskott med 4,2 miljoner nya pengar.
I FASTIGHETEN HÖGLIDEN finns vårdcentral, folktandvård och lokaler för socialförvaltningen bland annat. Fullmäktige beslutade enhälligt att låta Sävebo köpa fastigheten av Region Jönköpings län.
    Fördelen med köpet är att det finns ett långsiktigt hyreskontrakt med regionen som på tio år betalar tillbaka kommunens kostnader för fastigheten.  Köpet innebär att kommunala verksamheter som finns ute i andra lokaler kan samordnas på Högliden. Det innebär också att det centralkök och den matsal som är i huset kan finnas kvar. Alternativet hade varit att regionen rivit dessa delar av fastigheten vilket tvingat kommunen till en nybyggnad av centralkök som kostat minst lika mycket som nu köpet av hela Högliden.

IGÅR SKREV JAG OM DUMPNING av avfall på återvinningsstationer. Idag har FTI städat upp, föredömligt snabbt agerat! För att försöka motverka att nedskräpningen fortsätter så överväger vi att tillsammans med FTI sätta upp stora informationsskyltar.  På skyltarna ska finnas tydlig information om avfallshantering och tydliggöras att man kommer bli polisanmäld vid dumpning av avfall.