torsdag 8 juni 2017

Bra när hus renoveras och tomter snyggas upp

Under torsdagen sålde kronofogdemyndigheten ett hus i Stockaryd. Tyvärr har underhållet på huset eftersatts och tomten inte vårdats på mycket länge. Utgångspriset var satt till 60.000 kr men redan i annonsen nämndes att lägre bud kan accepteras.
    En representant från kommunen var med på auktionen med fullmakt att köpa huset i fall ingen seriös köpare fanns på plats. Vår avsikt var att, om så behövdes, köpa huset för att tillsammans med närboende städa upp och göra tomten trevlig.
    Med det centrala läget och tillgången till VA- och el-anslutning var vår bedömning att denna tomt sedan på sikt kunde vara attraktiv för nybyggnation.

DET BLEV FÖR OSS EN ÖVERRASKNING att så många kom till auktionen. Det blev en intensiv budgivning och slutpriset landade på hela 190.000 kronor. Eftersom det fanns köpare som ville satsa på fastigheten så behövde vår representant inte lägga något bud. Jag önskar den nya ägaren lycka till med sitt omfattande arbete att få tomten i ordning och huset renoverat!

DET FINNS ETT ANTAL FASTIGHETER i vår kommun med eftersatt underhåll. Dagens försäljning visar att det är bostadsbrist och även dåligt underhållna objekt försäljs och renoveras till beboeliga bostäder. Jag hoppas  nu att en rad ytterligare hus kommer ut på marknaden och får den kärlek som de behöver! Det ger oss fler bostäder och det skapar också attraktivare tätorter när hus och tomter hålls i ordning!