onsdag 11 juli 2018

Ambition ge medarbetare bra stöd och brukare kvalitet

Insändarsvaret om bemanning
SÄVSJÖ KOMMUN HAR de senaste åren jobbat hårt för att bedriva administration och stödfunktioner så smart som möjligt. En del i detta arbete har varit att på ett ställe samla verksamheter som tidigare bedrivits inom olika delar i kommunen. Nu mera har vi exempelvis gemensam bilpool, samlad fastighetsförvaltning och en bemanningsenhet.

BEMANNINGSENHETEN HAR fått en del kritik, ibland berättigad och ibland inte.  Denna kritik har också förts fram på tidningens insändarsida den 3 juli. I insändaren förs fram en rad synpunkter som är väl värda att bemöta och kommentera.

PERSONALEN ÄR KOMMUNENS viktigaste resurs och ytterst är det vi i kommunstyrelsen som av fullmäktige fått ansvar för att kommunen bedriver en bra personalpolitik. Det dagliga arbetet med personalfrågor bedrivs av tjänstemän och därför valde jag att denna gång svara på frågorna om bemanningsenheten tillsammans med vår kommunchef Jan  Holmqvist. Vårt svar på insändaren kan du läsa på denna länk:

Ambitionen är att ge medarbetare bra stöd och brukare hög kvalitet

Sävsjö kommun delar din ambition av att kommunens bemanningsenhet ska fungera på ett bra sätt och vara ett stöd till enheter inom förskola, vård och omsorg vid rekrytering av vikarier till dessa verksamheter. Bemanningsenheten startades i januari 2017 och ska enligt beslut i kommunfullmäktige utvärderas efter två år. Den utvärderingen kommer påbörjas direkt efter sommaren. I det arbetet kommer erfarenheter från de enheter som nyttjar bemanningsenheten vara en viktig del. En annan del kommer vara på vilket sätt de som arbetar i bemanningsenheten får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna göra ett bra arbete. Vi räknar med att utvärderingen genomförs av en extern utvärderare. För vi delar ambitionen att erbjuda både våra medarbetare bästa möjliga stöd och våra brukare en kommunal verksamhet med så hög kvalité som möjligt.

Stefan Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande

Jan Holmqvist
Kommunchef