torsdag 5 juli 2018

Bra skötsel av tätortsnära skog

TILLSAMMANS MED tidningens reporter, Caj Källman, har jag träffat Fredrik Svensson för att titta närmare på kommunens arbete med tätortsnära skog.

FREDRIK BERÄTTADE att träd och buskar i vissa fall kan utgöra en skyddande korridor mot vägar, industrimark eller liknande. En del tycker därför skogen är viktig för att begränsa buller eller för att slippa en tråkig utsikt. Men det finns andra som tycker att kommunen bör ta bort mer för att det ska bli ljusare och för att man ska få in mer sol på tomten. Intressekonflikter gör det omöjligt att göra alla nöjda.

FÖR ATT FÅ VÄGLEDNING har kommunala riktlinjer tagits fram och dessa tycker Fredrik ger god vägledning i arbetet och är ett stöd i kontakten med medborgarna. I dessa riktlinjer föreskrivs hur man ska väga olika värden och intressen utifrån lagar och rekommendationer. Strandskyddsregler, skydd för biologisk värdefull natur och riskbedömning av träd nära fastigheter är exempel på detta.
    I arbetet eftersträvas att ytan mellan privat tomtmark och skogsmark ska vara 7 meter, detta för att fastigheter ska säkras mot nedfallande träd när det stormar. Det är mest lövträd som sparas särskilt ädelträd som mindre ek och lönn.

VID VÅRT BESÖK tittade vi på ett nyligen röjt område vid Björkängsgatan i Sävsjö som visade hur trevligt och fint det blivit när Fredrik och hans personal fixar till tätortsnära skog!