tisdag 28 mars 2017

Vilka äldrefrågor är viktigast just nu?

PeO Sjöbergsson är engagerad i äldrefrågor genom
Kristdemokraternas seniorförbund
-Vilka äldrefrågor tycker du är viktigast just nu? Det var min gode vän PeO Sjöbergsson som hörde av sig och ställde frågan till mig som en del i sin förberedelse inför en kommande seniorträff. Han uppmanade mig att grunna lite på detta och att vi sedan skulle höras av.
    Efter att nu funderat ett tag har jag landat i några frågor som jag tycker är viktiga äldrefrågor. Det handlar om vardagsbrott, ekonomi och boende.

VARDAGSBROTT MOT ÄLDRE och polisens arbetsvillkor uppmärksammas alldeles för lite. Jag såg på nyheterna igår om hur försäkringsbolaget Folksam satt i system att lura kunder till dåliga val via telefonförsäljning. I kvarteren hemmavid går just nu envisa säljare för företaget Sector Alarm och knackar dörr för att sälja tvivelaktiga larmlösningar med dyra abonnemang. Tyvärr finns gott om exempel där också försäljare eller falsk hemtjänst trängt sig in och stjäl hos äldre personer.
    När det gäller de vardagsnära brotten är äldre tyvärr en särskilt utsatt grupp. Hos många av oss väcks ilskan över att äldre, som ofta har svårt att försvara sig, luras eller drabbas av fega rånare. Tyvärr är just detta en typ av brottslighet som idag prioriteras bort av polisen på grund av resursbrist.
    Så kan det inte få fortsätta. Därför är det angeläget också för våra äldre att det sker en ordentlig ökning av antalet polisanställda och att polisen får bättre arbetsvillkor. Det är också angeläget att det blir bättre löner för poliser i yttre tjänst och att poliser som utexamineras ges möjlighet att välja sin tjänstgöringsort så att fler stannar kvar i yrket.

TRYGGHET HANDLAR OCKSÅ OM EKONOMI. Människor som varit med och byggt Sverige ska inte behöva oroa sig för om pengarna ska räcka till det nödvändiga. Har man arbetat ett helt liv, sen gått i pension, ska man inte förväntas betala mer i skatt än den som jobbar.
    I veckan meddelade regeringen att man nu ska göra en justering av pensionärsskatten, det är förstås ett steg i rätt riktning men att man inte vågar ta steget fullt ut har väckt mycket irritation bland landets pensionärer. Jag tycker det är viktigt att nu driva på hårt för att skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer avskaffas helt.

RÄTT TILL HEMJÄNST OCH PLATS PÅ TRYGGT BOENDE är något som borde eftersträvas att kunna erbjudas alla personer som är över 85 år.
    Det finns försök utöver landet som visar att om kommunerna erbjuder några timmar hemtjänst utan att det krävs särskild biståndsbedömning så upplevs tryggheten större men kostnaden för kommunen blir inte högre. Trots lyckade försök, och att både pensionärsorganisationer och kommun lovordar försöken, med att ge äldre denna rättighet så säger staten nej genom IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De menar att kommunen genom att inte göra biståndsbedömning brister i sin myndighetsutövning, så otroligt byråkratiskt och fyrkantigt!
    Detta visar att regeringen borde agera och göra de justeringar i lagstiftningen som krävs för att ge oss i  kommunerna rätt att erbjuda äldre rätt till några timmars hemtjänst utan biståndsbedömning.
    En annan stor men viktig fråga är möjligheten att erbjuda de som fyllt 85 år en garanterad plats på ett trygghetsboende eller någon form av särskilt boende om han eller hon så önskar. Vi har i vår kommun en äldreomsorg som är bland de allra bästa i Sverige. Vi har också bra trygghetsboenden men det behövs ännu fler sådana bostäder. Att ordna bostäder för äldre kommer bli en av de riktigt stora utmaningarna för de flesta kommuner framöver eftersom andelen äldre ökar. Men målet måste vara att vi i kommunerna jobbar för att kunna klara detta. Det är så viktigt att vi behandlar våra äldre med värdighet, ger största möjliga frihet och självbestämmande!