måndag 20 mars 2017

Politiken tar på sig ledartröjan för bolagen

Det är viktigt att försörja kommunens företag och hushåll
med bredband
Äntligen har vi i fullmäktige pekat ut riktning för våra kommunalt helägda bolag Sävebo, Savman och AB Sävsjö industribyggnader. Detta genom att i kväll anta ett helt nytt styrpaket med företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv.
    Det kanske borde varit klart tidigare men för mig har det varit allra viktigast att få en bra process där alla synpunkter fått möjlighet att komma fram. Jag tycker också det har varit rätt att, innan beslut om ägardirektiv, vänta in att kommunen skulle fastställa den viktiga övergripande utvecklingsstrategin och till den mål för skola, vård och omsorg.
    Vid kvällens fullmäktigedebatt lyfte jag fram hur viktigt det är alltid se till hela kommunkoncernens bästa och att utvecklingsstrategin ska vara styrande också för våra helägda bolag. Det är också viktigt med en regelbunden dialog mellan dessa bolag och ägaren.
    Det allra viktigaste med kvällens beslut var att vi nu visar våra medborgare att vi som politiker tar ett fastare tag om styrningen och ger uppdrag till våra bolag att bygga bostäder, industrilokaler och lägga mer fiber, detta samtidigt som bolagen ska ta sikte mot långsiktigt stabilitet och stärkt ekonomi.