torsdag 2 mars 2017

Intressant regional dag om infrastruktur

Tord Sandahl argumenterar för att frakta med tåg på längden
och med lastbil på tvären
Tillsammans med 120 andra idag på stort regionalt seminarium om infrastruktur och trafikering. Vägar och järnvägar är viktiga för att skapa utveckling och tillväxt. Bra initiativ av Region Jönköpings län att samla länet för att skapa en gemensam bild av hur läget är och förutsättningarna framöver. Särkilt viktigt just nu eftersom det är ett arbete på gång om hur statliga och regionala medel för infrastruktur ska fördelas. Det finns stora frågor som Höghastighetsjärnväg på agendan, men det finns också med hur det mindre väg och järnvägsnätet ska kunna vara funktionellt. För vår del i Sävsjö kommun viktigt att det sker förbättringar på Södra stambanan och Riksväg 30. Bra att man under dagens också gett utrymme för näringslivet med bland annat Tord Sandahl som medverkande. Tord är ägare till Sandahls åkeri men också en av ägarna och styrelseledamöterna i Stockarydsterminalen AB.