fredag 27 april 2018

Bra att 90-skyltarna blir kvar på Riksväg 30

DET BLIR INGEN SÄNKNING av hastigheten på Riksväg 30 enligt ett meddelande från Trafikverket. Omskyltning till 80 km/h skulle ha påbörjats den 2 maj men Trafikverket väljer att avvakta regeringens behandling av den överklagan som gjorts av bland annat Sävsjö kommun.
    Enligt regiondirektören Lennart Andersson vill Trafikverket nu invänta regeringens vägledning över vilken hastighet som Riksväg 30 ska ha framöver.

DET ÄR KLOKT av Trafikverket att denna gång vänta in regeringens ställningstagande och därmed undviker de att åter göra misstaget att skruva upp hastighetsskyltar som de sedan måste skruva ner igen.

FÖR MIG HANDLAR KAMPEN FÖR RIKSVÄG 30 egentligen inte i första hand om 80 eller 90 km/h. Det handlar om synen på landsbygden. Vi behöver säkra och effektiva kommunikationer för att vara en attraktiv kommun för boende och företagande. Våra företag ropar efter mer kompetens och är beroende av pendling. Med en hastighetssänkning blir det ännu tuffare att få människor att välja ett jobb i vår kommun. Istället för hastighetssänkning vill vi ha en snabb utredning om vad man kan göra för att höja säkerhet och kapacitet på vägen. Allra helst bör det bli en "två plus ett väg" som har standard för att köra 100 km/h.

På denna länk finns radio Jönköpings reportage om detta :
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6942349