torsdag 26 april 2018

"Stanna kvar premie" för att visa personal uppskattning

Här en av alla trotjänare som valt
att avsluta jobbet i kommunen
DEN TREDJE DAGEN av budgetarbete är avslutad och många intryck och bra information ska summeras. En intressant del av dagarna har varit möten med alla fackliga organisationer. Ett bekymmer som lyfts fram av flera är att den tuffa arbetsmarknaden gör det svårt att rekrytera personal. För att kunna återbesätta tjänster krävs allt som oftast att den nya medarbetaren får mer lön än den som slutade. Ibland kan det handla om åtskilliga tusenlappar varje månad.

VI HAR FUNDERAT över vad som kan göras och efter förslag från fackliga representanter vill vi närmare undersöka om trotjänare som varit länge anställda ska få någon form av "Stanna kvar premie". Detta för att stimulera till att stanna kvar på jobbet och motverka den negativa "byteshandel" av personal som nu pågår mellan kommunerna. Vår personalchef Åke Blomqvist har fått uppdraget att utreda detta och han har också fått ansvar för att fortsatt leda arbetet för att ta fram handlingsplaner för  projektet ”Attraktiv arbetsgivare”. Förslaget är tänkt att bli komplement till tidigare beslut om att stimulera de som når pensionsålder att jobba kvar några år extra.

PERSONALEN VÅR viktigaste resurs och vi vill att de ska känna sig värdefulla och uppskattade av Sävsjö kommun som arbetsgivare!