onsdag 25 april 2018

Bra budgetdag och företagsträff på MidTrailer

Jerry Fredriksson delade med
sig av erfarenheter
UNDER ONSDAGEN har arbetet med budget för kommande år tagit fart genom en rad möten med nämnder och företrädare för facken.  Vi har i budgetberedningen fått bra redovisningar och det har varit konstruktiva samtal.

FÖRETAGSBESÖK PÅ MidTrailer AB avslutade dagen. Så roligt att få del av den offensiva satsning som görs på att bygga släpvagnar i Sävsjö. Intressant att lyssna till när Sofia Svensson, Lars Thorèn och Regina Abduramanovski presenterade företaget och informerade om hur Midway Holding jobbar med styrning och ledning av sina bolag.

JERRY FREDRIKSSON BERÄTTADE om sina erfarenheter under 30 år med styrelsearbete i både stora och små företag. Jerry betonade vikten av att lära sig styrelsearbete från grunden och att engagemang i ideella föreningar är en bra skola. Han uppmuntrade även mindre familjeföretag att jobba med styrelsearbete eller åtminstone i styrelseliknande arbetsformer.

TACK SNAB och Styrelseakademien för en bra ordnad kväll!