onsdag 9 maj 2018

Kärvt budgetarbete och roligt att GC-väg är på G

Både gul och grön etapp planeras
att genomföras på samma gång.
BUDGETARBETE MED kompisarna i utskottet har varit en av dagens arbetsinsatser. Kommunen gjorde ett mycket bra ekonomiskt resultat för 2017 och det har vi nytta av när vi planerar för kommande år. Tyvärr ser det kärvare ut framöver och framförallt framåt 2020-2021 blir det besvärligt. Som det ser ut nu kommer det krävas en hel del återhållsamhet och besparingar för att vi ska få ihop en budget i balans.

ÄNTLIGEN BÖRJAR DET SYNAS att arbetet med gång- och cykelvägen vid sjön Allgunnen i Rörvik har börjat. I dag har Trafikverket och kommunala tjänstemän varit på plats för att skaffa sig information och underlag för den vägplan som sedan ska användas till att genomföra vägbyggnationen. Känns bra att arbetet äntligen är igång!