tisdag 15 maj 2018

Ökad synlighet och kamp mot narkotika bland unga

Nu är vi överens med polisen om medborgarlöftet
DET KÄNDES BRA att under tisdagen träffa Jonas Lindell och Anders Sjöö för att underteckna de medborgarlöften som kommunen och polisen nu är överens om.

ENKELT UTTRYCKT handlar ett medborgarlöfte om en samverkan mellan polis och kommun för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet har växt fram genom att hämta in synpunkter från kommunens medborgare, polisens medarbetare och oss som arbetar i Sävsjö kommun.

DEN FÖRSTA DELEN i vårt medborgarlöfte handlar om att öka den polisiära tillgängligheten och servicen. Sedan tidigare finns polisen på plats i vårt poliskontor i Sävsjö varje tisdag mellan 10.00-14.00. Så blir det även fortsättningsvis, men närvaron ska utvecklas. Genom att emellanåt flytta ut från kontoret för att vara på torget eller andra platser räknar polisen med att komma i kontakt med betydligt fler medborgare. Men den som kommer till polisstationen och vill få kontakt med polisen på tisdagarna ska alltid få det.
     Jag tycker det är alldeles utmärkt att polisen utvecklar sin närvaro ytterligare ett steg. Att gå ut i centrum blir ett bra komplement till att vara stationerad på polisstationen. Kontaktytan ökar och jag tror och hoppas att folk upplever det som positivt.

DEN ANDRA DELEN i medborgarlöftet handlar om att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. Detta med syftet att minska bruket av narkotika. Polisen kommer lägga ner mycket arbete både med att identifiera ungdomar som brukar narkotika och göra olika polisinsatser. Polisen och kommunen kommer under året att utöka samverkan för att bli ännu mer effektiva i arbetet mot droger.

JAG TYCKER DET ÄR BRA att vi som medborgare får en polis som ger en ökad service, blir mer tillgängliga och att det blir fortsatt viktig satsning mot narkotika bland unga!
Här är jag tillsammans med Kommunpolis Anders Sjöö, Kommunchef Jan Holmqvist och
lokalpolisområdeschef Jonas Lindell