tisdag 8 maj 2018

Med Andreas på Aleholm och KS-sikte på 2030

Andreas besökte Industriprogrammet tillsammans med
lokala kristdemokrater
DET BLEV ETT BRA BESÖK MED Andreas Carlson på Aleholmsskolan! Andreas är kristdemokraternas gruppledare och riksdagsledamot. Idag gjorde han besök på bland annat Aleholmsskolan i Sävsjö. Kommunens framgångsrika arbete med integration har varit dagens tema!

PÅ TISDAGEN VAR det också möte med kommunstyrelsen. Det var en hel del beslutsförslag och informationspunkter på dagordningen. Allra störst och mest uppmärksamhet fick "Livslust hela livet", den nya äldreplanen, som nu var framme vid kommunstyrelsen för ställningstagande. Kommunstyrelsen gillade planen och ställde sig helt bakom denna.

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR denna förnämliga plan är att fler och fler av Sävsjö kommuns invånare är äldre men också friskare allt längre! Det betyder att en plan för livet som äldre inte bara kan omfatta äldreomsorg, utan också innehålla förslag på insatser kopplade till ett rikt liv som äldre och som fortfarande aktiv i samhällslivet på olika nivåer. Alla i Sävsjö kommun ska få känna och uppleva ”Livslust-hela livet”.

DEN NYA ÄLDREPLANEN innehåller en rad aktiviteter kopplade till generationsöverskridande möten, informations- och kommunikationsteknologi, deltagande i föreningsliv och studiecirklar, seniorföretagande, fysiska aktiviteter och mycket mer. Men äldreplanen tar också konkret ställning för trygghetsboende och kommunalt drivna mötesplatser i alla tätorter. Detta för att ge möjlighet till social gemenskap och motverka den ensamhet som en del äldre kan uppleva.
     Planen innehåller även olika satsningar inom äldreomsorgen som exempelvis en god demensvård och utveckling av våra särskilda boenden. Kommunstyrelsen vill att äldreplanen ska ge avtryck med beslut om byggnation redan vid juni månads beslut om investeringsbudget.

I ÖVRIGT BESLUTADE kommunstyrelsen om bidrag till parcyklar inom äldreomsorgen. Det blev beslut om att lärarlönelyftet ska permanentas och att kommunen ska ha en informationssäkerhetspolicy och ett dataskyddsombud.