onsdag 16 maj 2018

Modig, kreativ och uppfinningsrik

Cecilia Johansson visar Rojos framgångsrika toscakaka
VÅGA VARA MODIG var rubriken för en utmanade och intressant dag om innovationer för bättre vård och omsorg. Platsen var Kulturhuset och arrangerade gjorde VISAM Arena i samverkan med Science Park och Sävsjö kommun. Socialchef Miriam Markusson Berg höll ihop dagen och kommunchef Jan Holmqvist berättade utifrån "hjulet" om sina tankar om innovationer och entreprenörskap.

CECILIA ”CISSI” JOHANSSON VD och ägare till Rojos i Vrigstad berättade om sitt företagande och gav några handfasta tips på vägen: Se möjligheter, tro på dig själv, hitta drivkraften, våga-men vá smart, lär dig av misstagen, resan är en del av målet, ha roligt!

INSPIRATIONSDAGEN AVSLUTADES med en tänkvärd och humoristisk föreläsning med
Aron Andersson. Vi som var där kände oss nog alla lite mer modiga, kreativa, och uppfinningsrika när vi åkte hem. Tack för en bra dag och ett väl ordnat arrangemang!