onsdag 28 mars 2018

Ny CNC-maskin på Aleholm och ordning på ÅVS:er

Anna-Karin Yngvesson, ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden, och värdeleven Valon invigde den nya
CNC-maskinen på Industriprogrammet.
DAGENS ROLIGASTE HÄNDELSE var ett besök på det öppna hus som ordnats på Aleholmsskolan. Huvudattraktionen var bandklippning och invigning av en alldeles ny modern CNC-maskin. Svarvning, fräsning och annan bearbetning kan ske med allra senaste teknik och eleverna som utbildas på maskinen är alla garanterade riktiga jobb.

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT har också haft möte idag. Vi hade på agendan årsredovisningar och bokslut för hela kommunens verksamhet. En del återstår på de dokument som hör till så efter information beslutades att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
    Äldreplanen ”Livslust hela livet” var också uppe för samtal. Alla remissvar har nu kommit in och idag har vi gått igenom dessa. Det känns bra med samstämmigheten om att det är en bra äldreplan. En del bra synpunkter och förslag till kompletteringar och förbättringar har också kommit in. Dessa ska nu under en månad arbetas in i ett slutligt förslag som sedan ska föreläggas oss politiker för beslut.

ETT ALLT STÖRRE irritationsmoment bland våra medborgare har varit den ökande nedskräpningen av våra återvinningsstationer. Ett projekt för att motverka detta har arbetats fram i samarbete mellan kommunen, Njudung energi och FTI (Förpacknings- och tidningsinsamling). Utskottet ställde sig positiva till detta projekt och avdelade dryga 200 tusen för genomförandet.

I övrigt beslutades om Livsmedelsstrategi, medel till extratjänster, pantrör och lite annat smått och gott.