torsdag 8 mars 2018

Äldre riskerar hamna utanför det digitala samhället

Jönköpings hotell och konferens är
platsen för vår KSO-träff
ÄLDRE OCH DET DIGITALA samhället var ett av dagens ämnen när vi under torsdagen varit samlade till träff för oss som i länet har uppdrag som ordförande i kommunstyrelser. Med oss har varit Ulli Samuelsson som jobbar med dessa frågor på Jönköpings högskola. Ulli har kommit fram till att en hel del äldre hamnar utanför delaktighet och inflytande när samhället digitaliseras allt mer.

ANLEDNINGEN ÄR ATT UTVECKLINGEN AV digitala tjänster ökar och kraven på kunskap och kompetens, för att hänga med, blir större. För att vara med i utvecklingen krävs också att man uppdaterar sin utrustning och det behövs ekonomiska resurser att köpa moderna IT-grejor. Som äldre kanske man prioriterar slantarna i pension till annat än inköp av ny dator. Men utan hyggligt modern dator riskerar man samtidigt att successivt allt mer hamna utanför delaktighet och inflytande.

FÖR OSS SOM KOMMUN innebär det att vi alltid måste se till att även de som inte är uppkopplade kan få del av information och vi behöver säkerställa att det alltid finns analoga alternativ till det digitala. Vi måste också jobba med att ge kunskap om IT och digitala möjligheter till våra äldre. Något som vi redan gör på föredömligt sätt genom arbetet med digitala IT-guider för äldre. Läs mer om det på följande länk: http://www.it-guide.se/savsjo/