torsdag 22 mars 2018

Integration en utmaning och möjlighet i vår kommun

Att lära sig svenska en förutsättning för
integration. Här deltar jag i
SFI-utbildning för nya svenskar
EFTERSOM DET ÄR VALÅR får jag relativt ofta frågan om vilka som är de största  utmaningarna och de viktigaste valfrågorna i vår kommun. Just nu vill jag påstå att en av de viktigaste frågorna är integration. Det är inte unikt för oss i Sävsjö kommun för enligt en SOM-rapport tycker mer än varannan svensk att immigration och integration är den viktigaste samhällsfrågan.

VI FRÅN KOMMUNEN har träffat Swedbanks ledning och det blev förstås mycket samtal om integration och bankens ansvar i att det fungerar smidigt att få konton med mera. Våra samtal handlade också om en annan stor utmaning som är hur både nya svenskar och andra ska kunna ordna och finansiera en bostad i vår kommun.

I EFTERMIDDAG HAR jag samtalat med företrädare för flera samhällsföreningar. Jag blir uppmuntrad över det engagemang som finns ute i våra orter för att vara med och ta initiativ och hjälpa till med integrationsarbetet. Ska vi lyckas så är det just i relation mellan människor ute i våra tätorter och på landsbygd som det bästa integrationsarbetet sker. Roligt att man vid samhällsföreningarnas årsmöten i Rörvik och Stockaryd nu också har tagit in nya svenskar i styrelsearbetet. Det tycker jag är mycket positivt och integration på riktigt!