fredag 9 mars 2018

År 2021 ska Savman ordnat fiber till alla som vill

Ett möte med LRF, bönder, Savman och kommunledning
 om fiberutbyggnad i Sunnerby
ANDRA DAGEN MED mina kollegor i länet handlade också om digitalisering. Medverkade gjorde Birgitta Hellman Magnusson som i Motala kommun jobbar på biblioteket med uppdraget att skapa en "Demokratisk digitalisering av samhället". Hon gav många intressanta exempel och tankar som kan vara till nytta framöver.

I VÅR KOMMUN jobbar vi med 2018 som ett "digitaliserings år" och det är därför bra med goda exempel och information som visar hur andra kommuner jobbar med dessa frågor.

EN DEL I VÅR KOMMUNS digitaliseringsarbete är att försöka få alla som vill anslutna till fiber. Vårt bredbandsbolag Savman jobbar med målet att alla hushåll ska få erbjudande om fiber senast 2021 och det är ett högt men viktigt mål! En del i arbetet med att nå målet är att Savman genomfört en tätortskampanj och gensvaret är hyggligt bra. 530 av de 1360 hushåll som fått erbjudandet om fiber har beställt.
    Som jag skrev om här på bloggen för ett tag sedan så gjorde hustrun och jag en egen kampanj i vårt kvarter här på Skogen.  Här kom in så många anmälningar att det blir utbyggnad och vi kan snart få vår efterlängtade fiberuppkoppling, kul!
http://savsjo.blogspot.se/2018/02/grannbrev-om-unik-chans-att-fa-fiber.html