måndag 14 maj 2018

En digitalt snabbt föränderlig värld

VECKAN BÖRJADE med att jag tillsammans med kommunchefen reste till Höglandsförbundet i Eksjö. Vi har med kollegor från våra fem höglandskommuner idag samtalat om IT-samverkan och utveckling kopplat till digitalisering.

DEN DIGITALA förändring som sker är makalös! Vi lyssnar på musik med Spotify och tittar på film via Netflix. De flesta ser numera Internet som främsta nyhetskälla och kontantanvändningen har över ett år minskat med 25 procent. Detta bara några få exempel på den digitalisering som sker i en rasande fart.

VI I HÖGLANDSKOMMUNERNA är överens om att vi kan ta tillvara möjligheterna med denna snabba digitalisering allra bäst genom samverkan. IT kan ge ökad nytta och flexibilitet för våra medborgare i att nyttja olika kommunala tjänster. Direkt på nätet ska det framöver vara möjligt att boka idrottshallar eller plats i förskola. Det ska gå att fixa bygglov eller få hjälp att starta ett företag. Genom digitalisering kan vi öka medborgardialogen och främja demokrati. IT kan också, rätt använd, öka kvalitén i äldreomsorgen. Möjligheterna är stora och arbetet fortsätter för att digitaliseringen ska fortsatt utvecklas i våra höglandskommuner!