måndag 19 mars 2018

Sävsjö helt enigt om biogas

Carlos Pettersson berättade om biogasens fördelar
CARLOS PETERSSON och Jonas Ekström från Energikontor Norra Småland var på plats när det på måndagskvällen var dags för fullmäktige i Sävsjö att ta ställning till en överenskommelse i regionen om biogas. De redovisade hur bra biogas är för miljön och som fordonsbränsle. De nämnde också om potentiella fördelar överenskommelsen kan få för den biogasanläggning som finns i Sävsjö.

I MITT INLÄGG lyfte jag fram hur rätt det idag kändes att kommunen satsat så mycket för att få igång biogasproduktion i vår kommun. Med den överenskommelse som nu görs i hela regionen kommer denna satsning att vara viktig och bli en grundbult för närproducerad biogas. För min del tog jag också upp hur viktigt det är att satsa på biogas ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Genom att våra kommunbilar går på biogas så kan vi serva medborgare med hemtjänst och annan service även om det skulle bli stopp för fossila bränslen. Nu när regionen också satsar på biogas så kommer det innebära att kollektivtrafiken kan fungera även i händelse av energikris i landet.

JAG TYCKER DET var mycket bra att vi i fullmäktige helt enigt beslutade om att ställa upp på regionens överenskommelse om biogas!

Tidigare inlägg på bloggen om biogas:
http://savsjo.blogspot.se/2018/02/ja-till-avtal-om-biogas-pa-ksu-mote-med.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/12/biogas-radgivning-fritid-och.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/08/besviken-over-att-njudung-energi-inte.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/savsjo-del-av-regionsatsning-pa-gas.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/biogas-kan-utvecklas-med-njudung-energi.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/09/klimatrad-driver-pa-for-fossilfria.html#more
http://savsjo.blogspot.se/2016/08/tank-om-tank-ratt-tank-biogas.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/06/hog-tid-for-region-att-kliva-fram-for.html