måndag 5 mars 2018

Ett slag för en långsiktig bostadspolitik

DET BLEV INTRESSANTA och konstruktiva samtal när det på Träcentrum i Nässjö ordnades möte mellan oss KSO, riksdagsledamöter och trähusföretagare.

EFTERSOM JAG är sammankallande till detta trähusnätverk så stod jag för inbjudan, inledning och ansvarade för att hålla ihop dagordningen. Mikael Olsson Eksjöhus gjorde en bostadspolitisk tillbakablick och sedan diskuterades framförallt bostadsfinansiering, marktillgång och byggregler. Syftet med mötet var att verka för en långsiktig och gränsöverskridande  bostadspolitik. Roligt att det blev så bra samtal och att så många kom för att delta!