söndag 11 mars 2018

Personligt samtal om när livet går sönder

PETER JOHANSSON ÄR FÖRETAGARE och låtskrivare, Kjell Larsson är pastor. Båda var i Frikyrkan Stockaryd för att personligt och närgånget berätta om sina erfarenheter av när "Livet går sönder". Kjell gick in i den beryktade väggen efter många års hårt arbete som pastor och församlingsledare. Peter har också tidvis haft det mycket tufft.

DE BERÄTTADE OM hur viktigt det är med stöd av familj och vänner men också att det är angeläget att söka hjälp av professionella terapeuter och ibland behövs också mediciner. Deras erfarenhet är att det i den kristna tron finns möjlighet att hitta "Bärighet" och hitta vägen till "Hopp". De lyfte fram hur viktigt det är att hitta andningshål i livet där man gör det som man tycker är roligt och intressant. För Peter är det musiken och för Kjell att spela golf.

ETT MYCKET BRA OCH TÄNKVÄRT budskap som berörde oss djupt. Bra samtal och mycket fina låtar framförda av en riktigt duktig musiker. Tack Kjell Larsson och Peter Johansson för ert besök i Stockaryd!