tisdag 6 mars 2018

Kommunstyrelse om rådgivning, strategier och biogas

Överenskommelsen om biogas innebär att Region Jönköping
och länets kommuner ska satsa på bussar och  bilar som
drivs av biogas. Detta något som redan är ordnat i
Sävsjö kommun. På fotot en  av kommunens VW Golf bilar
som fungerar utmärkt med biogas som drivmedel
FÖR SÄVSJÖ KOMMUN ÄR DET viktigt att våra medborgare, som så önskar, kan få bra hjälp med fakta inför ett inköp eller hjälp med rättigheter och skyldigheter efter ett köp som strular. För att framöver kunna ordna detta på ett bra sätt har kommunstyrelsen idag valt att besluta om ett samarbetsavtal med Nässjö kommun.
       Även energi- och klimatrådgivning är en viktig tjänst där kommunstyrelsen beslutat att den ska ske i samverkan med andra kommuner. Allt för att våra medborgare ska få bästa tänkbara och professionella stöd!

KOMMUNSTYRELSEN HADE idag också flera viktiga strategier på dagordningen. Överenskommelse om biogas vann gillande och ska nu läggas fram för fullmäktige. En livsmedelsstrategi diskuterades tillsammans med representant för LRF och ett remissyttrande om en grön handlingsplan beslutades. En bra kommunstyrelsedag med många intressanta inspel och diskussioner!