torsdag 24 maj 2018

Skarpt och trivsamt möte med Pro och Spf

Sittande från vänster Kjell Wegeborn, Bengt Persson, Roland
Carlsson, Johnny Torstensson, Lennart Davidsson.
Stående Bengt Swerlander och jag
PENSIONÄRSORGANISATIONERNA, Pro och Spf, hade på torsdagskvällen bjudit in Centern, Socialdemokraterna och oss i Kristdemokrater för att samtala om hur vi ser på en rad frågor som är viktiga för äldre.

DEN NYA ÄLDREPLANEN fick många lovord men pensionärerna önskade också veta mer om hur vi konkret ska prioritera investeringar utifrån denna. Vi pratade om trygghetsbostäder och mötesplatser  i alla tätorter så väl som om en, för Sävsjö, samlad demensvård på Ringgården. Det lyftes också frågan om vad som ska hända med fastigheten Högliden.

PERSONALFÖRSÖRJNING och hur vi jobbar med vårdutbildning genom ett vård- och omsorgscollege diskuterades. Kollektivtrafik och kommunikationer var också heta frågor och det handlade då om bussförbindelse med Värnamo-Eksjö, tågstopp i Rörvik. Det lyftes hur viktigt det är att fortsätta kampen för 90 km/h och upprustning av Riksväg 30

ETT MYCKET TRIVSAMT möte men också skarpa och bra frågor från pensionärerna som är på hugget i vår kommun, det är bra!

På denna länk kan du läsa om förra politikermötet med pensionärerna: https://savsjo.blogspot.se/2017/05/spanstigt-samtal-med-pensionarer.html