tisdag 22 maj 2018

Emelie, tunneltorg överförmyndare och Rörviks skola

Högagärde är  Emelie Wikströms
hemmabacke
VÅR STORA ALPINA världsstjärna Emelie Wikström fortsätter sin satsning på världscupen, hon siktar nu mot sitt tredje OS och fler VM-tävlingar. Emelie är en positiv idrottsprofil som marknadsför vår kommun på ett mycket bra sätt och därför beslutade dagens kommunstyrelse utskott att ingå ett samarbetsavtal om marknadsföring också för kommande säsong.

TUNNELTORGET I SÄVSJÖ har av en del upplevts som mörkt och otryggt. För att ändra detta beslutade utskottet om en ny fräsch gestaltning med rumskänsla och ny trevlig belysning. Ett förslag finns om att höglandskommunerna ska inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Remissvaren är positiva och utskottet föreslår därför att en sådan gemensam överförmyndarnämnd inrättas i Vetlanda. Renovering av Rörviksskola var på agendan och utskottet vill påbörja arbetet på befintliga byggnader så fort som det är praktiskt möjligt.