måndag 21 maj 2018

Fullmäktige ville ha Livslust -hela livet

Therese Rostedt berättar om äldreplanen
FULLMÄKTIGELEDAMÖTERNA stod närmast på kö för att ikväll lovorda den nya äldreplanen "Livslust-hela livet".

FÖR MIN DEL talade jag om att styrkan i planen är att den är väl förankrad genom arbetet med workshops, styrgrupp och bred remiss. Den har ett nytt anslag genom att inte bara utgå från äldreomsorg utan se till äldrelivets alla delar och fokusera på det friska. Planen är modern och lyfter möjligheter med exempelvis digital teknik. Den är väl underbyggd med statistik och forskning och är positiv. Dessutom är det en styrka att äldreplanen är direkt kopplad till vår utvecklingsstrategi.

SKA MAN KOKA NER planen i vad som är dess hörnpelare så handlar det om vårt behov av gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

KONKRET INNEBÄR den nya planen mötesplatser och byggnation av anpassade bostäder för äldre i alla tätorter och mycket mer. Redan i morgon börjar vi planeringen för vad som ska ordnas och byggas!

REDOVISNING AV ett projekt om nyanländas lärande var också en del av kvällens fullmäktige. Anna-Karin Yngvesson, Jane Wågman och Lina Gustafsson var på plats och berättade om arbetet som började med en konferens i Stockholm där också jag var med. Du kan läsa mer om det på denna länk: http://savsjo.blogspot.se/2017/06/en-dag-i-stockholm-om-utbildning-for.html