torsdag 5 april 2018

Tiggeri med i kommunala ordningsföreskrifter?

Borde kommuner få laglig rätt att
införa tiggeriförbud?
HÖRDE DU MIG på radion idag när jag i dagens "Eftermiddag i P4" snackade tiggeriförbud med Malte Nordlöf och Pernilla Arvidsson?

BAKGRUNDEN TILL INTERVJUN är att jag i en enkätundersökning från Sveriges television har svarat att jag tycker att vi i kommunerna borde ha laglig rätt att bestämma om tiggeriförbud. I en del media har detta vänts till att jag vill att Sävsjö ska införa tiggeriförbud, men det har jag inte sagt.

FRÅGAN ÄR SVÅR och handlar först och främst om utsatta människor. Tiggeriet visar på mänskliga tragedier och tiggandet är inte människovärdigt. Jag är bekymrad över tiggeriet, inte minst med tanke på att det inte enbart handlar om personer utanför våra affärer. Många är också utnyttjade och hitlurade på falska grunder. En del också kvarhållna mot sin vilja. Det handlar i vissa fall om ren människohandel.
    Detta är helt oacceptabet och jag tycker regeringen och ytterst EU måste göra mycket mer för att lösa situationerna i hemländerna. Det måste till sanktioner mot länder som inte tar hand om sina medborgare. Det måste också till bidrag och dessa tycker jag inte bara ska fördelas till staterna utan framförallt till ideella organisationer som jobbar i länder som Rumänien och Bulgarien.  Lösningen kan inte vara att tiggarna lämnar hem och familjer för att tigga pengar i Sverige. Det är att de får drägliga förutsättningar i sina hemländer och framförallt möjlighet till utbildning, jobb och företagande.

TIGGERIET HAR också en annan problematisk sida. Jag och medborgarna vill att det ska vara ordning och reda i vår kommun. Därför har vi "Lokala allmänna ordningsförskrifter" som hanterar nedskräpning, var man får sätta upp affischer, hur man får använda högtalare, var man får förtära alkohol med mera. Precis som vi i kommunerna har rätt att för allas trivsel ordna detta tycker jag det är rimligt att vi också vi ha rätt att bestämma över var tiggare får vara. För mig som varit med ett tag så vet jag att det inte bara handlar om en plats att sitta på. Det måste också fungera med hygien och var man kan göra sina basala behov för att det inte runt tiggarna också ska bli sanitära problem. Vi i kommunerna vet bäst var det kan fungera och var det ställer till problem både för oss men också för tiggarna själva. Jag tycker att vi i ordningsföreskrifter ska kunna beslulta om tiggare men också hur vi hanterar olagliga bosättningar och när man ställer fordon på andras marker med mera. Vi i kommunerna måste ha de verktyg som krävs för att kunna hålla ordning och reda!

PÅ DENNA LÄNK kan du lyssna på radiointervjun som börjar 1 timma och 16 minuter in i programmet: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1047932?programid=2345