onsdag 4 april 2018

Nu är det uppåt igen för Stockarydsterminalen

STYRELSEN FÖR Stockarydsterminalen AB har i dag träffats för att samtala om läge, bedömningar och visioner. Föregående år har varit tufft på grund av att flera kunder inte utnyttjat terminalen som tidigare. För 2018 ser det nu åter betydligt ljusare ut och antalet tågrörelser de tre första månaderna är nästan 4 gånger fler än samma period 2017.

SAMARBETET MED övriga aktörer på terminalområdet har utvecklats. Ett exempel är att all lastning och lossning på terminalområdet sker tillsammans med Wasalast som är de som ansvarar för driften av det terminalspår som ägs av Stora Enso/Sydved.


STOCKARYDSTERMINALEN DRIVER ett utvecklingsprojekt tillsammans med ägarna Sävsjö kommun och Sävsjötransport. Vi har idag fått en delredovisning som visar att det finns flera möjligheter att utveckla arbetet och erbjuda alternativa logistiktjänster på terminalområdet.

NÅGRA FAKTA om Stockarydsterminalen AB:
Bolaget bildades 2008. Det ägs till 50% av Sävsjö kommun och 50% av Sävsjö Transport AB. Jag har sedan bolagets bildades varit styrelsens ordförande. Thord Sandahl är vice ordförande. Stockarydsterminalen har en fordonsvåg för exakt vägning av laster på lastbilar med en längd upp till 24 meter. Det är en komplett terminal som kan ta emot upp till 3 tåg per dygn vilket motsvarar 24.000 kubikmeter ved eller 650 lastbilar per vecka. Anslutningen till stambanan är helt elektrifierad och sker via så kallat "Triangelspår" som gör att man kan åka både norrut och söderut samt vända tåg om så behövs. Runt terminalområdet finns klar byggbar industrimark som kan bokas via Sävsjö kommun. Sedan 2012 finns en helt ny infartsväg från riksväg 30.

LÄS MER och ta kontakt via www.stockarydsterminalen.se