lördag 7 april 2018

Hedrande att få leda hela länets årsmöte

Här jag som ordförande tillsammans med Hans Jarstig och
sekreteraren Stina Sinclair
DET VAR ETT STORT hedersuppdrag att under lördagen få vara ordförande för kristdemokraternas partidistriktsårsmöte i Jönköping! Årsmötet var viktigt eftersom det är valår och det skulle diskuteras prioriteringar inför valet.

FÖR OSS FRÅN SÄVSJÖ inspirerande att vi var hela sju personer som ombud från vår kommun. För mig roligt att vara ordförande när debattlustan var stor och många hade förslag på kompletteringar och justeringar. När jag så småningom slutligt slog klubban i bordet och förklarade mötet för avslutat var det glädjande för oss i Sävsjödelegationen att Anncatrin Ek ska fortsatt företräda oss i partidistriktsstyrelsen. Det kändes också mycket bra att det blev beslut om att prioritera busstrafik Eksjö-Värnamo över Sävsjö/Vrigstad.

PÅ FÖLJANDE LÄNK kan du läsa alla de frågor som vi idag beslutat att särskilt prioritera:

Frågor som särkilt ska prioriteras av Kristdemokraterna i Jönköpings län

• Polisnärvaro i länets alla kommuner måste öka. Vi ska verka för att
säkerställa att poliser finns i hela länet.
• Pensionärsskatten ska slopas.
• LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska ändras så att
intentionen med lagstiftningen, att personer med omfattande behov av stöd
ska få stödet, återupprättas.
• Länets tre akutsjukhus ska bevaras och utvecklas med tydliga specialiteter.
• Tillgängligheten till 1177 vårdguiden ska bli bättre genom bland annat
utvecklat samarbete mellan jourcentralerna och möjligheten till ytterligare
en enhet för 1177.
• Tillgängligheten till psykiatrin ska bli bättre och framförallt ska väntetiderna
till BUP kortas.
• Flera mobila tjänster, såsom till exempel läkarbil och tandvårdsbuss, ska
utvecklas, och e-hälsan ska utvecklas så att patienten kan använda olika
plattformar för att komma i kontakt med och kommunicera med vården.
• Tågtrafik från Mariannelund och Vetlanda till Jönköping ska säkerställas.
• En tabellstyrd ringlinje med buss mellan Eksjö, Värnamo och Jönköping, de tre
sjukhusorterna, ska etableras. Den del av ringlinjen som går mellan Eksjö och
Värnamo ska gå via Sävsjö så att även arbetspendling möjliggörs.
• Tillgängligheten till kollektivtrafik på landsbygden genom närtrafik, öppen för
alla, ska öka.