fredag 13 april 2018

Barn och ungdomars hälsa i fokus

En av de PPT- bilder som visades idag
ETT UTÖKAT KOMMUNALT FORUM med politiker och tjänstemän från kommuner och Region Jönköpings län var dagens stora möte. Det har på mötet informerats om arbetet med ny regional utvecklingsstrategi och om vad som är på gång i region- och kommunsamarbete.

BARN- OCH UNGDOMARS fysiska och psykiska hälsa var det som idag kändes mest viktigt på mötets dagordning. Tyvärr finns det många unga som mår dåligt. Det är angeläget att vi har en bred samverkan för att upptäcka och arbeta aktivt för att hjälpa så många som möjligt så tidigt som det går. Familjecentralerna och skolorna är de som allra främst är viktiga i detta arbete.Vi fick del av mycket underlag och statistik och glädjande är att det inom många områden ser ganska bra ut i vår kommun i relation till många andra kommuner. Men vi ska aldrig slå oss till ro utan fortsätta det viktiga arbetet att göra allt vi kan för att våra barn- ungdomar ska må väl och i vår kommun ha goda uppväxtvillkor.